Всяко електрическо устройство излъчва електромагнитно поле (ЕМП), което влияе върху биологичните форми в обхвата си на действие. Всички живи организми, включително хората, ежедневно са изложени на  различни видове ЕМП с различни характеристики и параметри и различен ефект върху тялото.

Едновременното облъчване от множество ЕМП води до акумулиране на електромагнтина радиация (ЕМР), която въздейства върху клетките, тъканите и органите. От години учени и специалисти провеждат различни изследвания с цел да задълбочат познанията си върху физиологичните и патологичните процеси, протичащи в човешкия организъм под ефекта на нейонизиращите полета. Многобройни проучвания доказват, че нискоенергийната радиация нарушава циркадните ритми и секрецията на кортизол.

Какво трябва да знаете за кортизола

Въпреки че е широко известен като хормона на стреса, кортизолът оказва различно въздействие върху редица функции в човешкия организъм. Стероидният хормон се синтезира от холестерола в надбъбречната жлеза. Тъй като рецепторите за разпознаване на кортизол могат да бъдат намерени в почти всяка тъкан на тялото, веществото въздейства върху повечето органи и системи, включително:

 • Нервна система
 • Имунна система
 • Сърдечносъдова система
 • Дихателна система
 • Репродуктивна система
 • Мускулно – скелетна система

Функции на кортизола в организма

Поради широкообвхатното си влияние върху виталните системи, кортизолът участва в множество физиологични процеси.

Регулация на имунния отговор

Кортизолът регулира имунната функция като индуцира апоптазата (клетъчна смърт) на проинфламаторни клетки и потиска производството на антитела. По този начин хормонът редуцира инфламаторните процеси в организма и предотвратява свръхстимулацията на имунната система. С други думи, в оптимални дози веществото действа противовъзпалително.

Стресов отговор

Човешкият организъм непрестанно е подложен на различни ендогенни и екзогенни стресори, В отговор на неочакваните промени, в тялото се задейства комплексен стресов отговор и автономната нервна система се активира. Тя е изградена от две части, симпатикова и парасимпатикова, които изпълняват специфични функции.

По време на стрес симпатиковата нервна система задейства т.нар. реакция „борба или бягство“, която инициира последователни хормонални и физиологични реакции. Това алармира амигдалата, която отговаря за възприемането и правилната реакция при страх, възбуда и емоционални стимули. При необходимост амигдалата изпраща стресов сигнал към хипоталамуса, който задейства освобождаване на епинефрин и други хормони от надбъбречните жлези. Всички тези реакции провокират секреция на кортизол от надбъбречната кора. Той осигурява енергия и концентрация на тялото.

Други функции

 • Регулира употребата на въглехидрати, мазнини и протеини
 • Участва в регулацията на кръвното налягане
 • Повишава кръвната глюкоза и подобрява нейната употреба от мозъка
 • Регулира глада и теглото
 • Помага за повишаване на нивата на вещества, които участват в тъканната регенерация

Електромагнитните полета и секрецията на кортизол

Учените предполагат, че кортизолът изпълнява ролята на посредник в регулацията на циркадните ритми. Подобно на мелатонина, производството му подлежи на денонощна регулация, контролирана от хипоталамуса. Според научните данни стойностите на хормона са най – ниски около полунощ и постепенно започват да се покачват след 2 часа през нощта. Пиковите стойности са около 8:30 сутринта, а с напредване на деня нивата на кортизол отново започват да спадат. Това означава, че промените в производството му могат да причинят сериозни нарушения в биологични часовник при хората, който регулира редица витални функции.

В изследване върху ефекта на нискочестотни електромагнитни полета върху секрецията на кортизол при зъболекари става ясно, че системното нейонизиращо лъчение води до спад в нивата на хормона. Сходни резултати са получени и при тестове върху животни, изложени на полета с честота от 50 Hz в продължение на 2 и 4 часа дневно, в рамките на 5 последователни дни. Освен това учените установяват, че ЕМП променят периодите на пикова концентрация на кортизол в рамките на денонощието.

Други проучвания установяват противоположна зависимост между излагането на радиочестотна радиация и производството на кортизол. Според събраните данни хроничната експозиция на радиочестотни полета може да доведе до повишена концентрация на хормона в нощните часове, асоциирана със сънни проблеми.

Какво се случва при дисбаланс в кортизолните нива

Повишена концентрация на кортизол

Системното повишаване на нивата на кортизол нарушава хормоналния баланс и може да доведе до развитие на различни здравни проблеми. От една страна това води до резистентност на имунната система към въздействието му, акумулиране на стресови хормони, засилена секреция на възпалителни медиатори и влошен имунен отговор. В дългосрочен план излишъкът от кортизол:

 • Нарушава процеса на костно ремоделиране
 • Повишава риска от остеопороза
 • Влошава абсорбцията на хранителни вещества
 • Може да доведе до развитие на синдром на Кушинг
 • Повишава кръвното налягане
 • Влошава вида и здравето на кожата
 • Увеличава риска от диабет тип II
 • Води до промени в апетита
 • Повишава нивата на стрес в организма
 • Влияе негативно върху съня
 • Провокира надебеляване и др.

Дефицит на кортизол

Дефицитът на кортизол настъпва когато надбъбречните жлези не успяват да синтезират достатъчно от хормона по една или друга причина. Състоянието е известно още като надбъбречна умора. Ниските кортизолни нива водят до мускулна слабост, хронична умора, ниско кръвно налягане, отслабване, липса на апетит, абдоминална болка.

Как да се справите с проблема

Научните открития потвърждават, че електромагнитното облъчване в ежедневието може да доведе до сериозни изменения в синтеза на кортизол и да допринесе за развитието на различни заболявания. Най – ефективният начин за редуциране на вредното въздействие на ЕМП е ограничаването на излагането. Това може да се случи с промени в навиците и оптимизиране на употребата на електронни устройства вкъщи и на работа. Обезопасяването на дома с помощта на специализирани предпазни материали също е добър начин за ограничаване на нейонизиращото лъчение. Повече информация можете да получите от нашите квалифицирани специалисти геобиолози!

Източници

Lewczuk B, Redlarski G, Zak A, Ziółkowska N, Przybylska-Gornowicz B, Krawczuk M. Influence of electric, magnetic, and electromagnetic fields on the circadian system: current stage of knowledge. Biomed Res Int. 2014;2014:169459. doi: 10.1155/2014/169459. Epub 2014 Jul 22. PMID: 25136557; PMCID: PMC4130204.

Lee DY, Kim E, Choi MH. Technical and clinical aspects of cortisol as a biochemical marker of chronic stress. BMB Rep. 2015 Apr;48(4):209-16. doi: 10.5483/bmbrep.2015.48.4.275. PMID: 25560699; PMCID: PMC4436856.

Touitou Y, Selmaoui B, Lambrozo J. Assessment of cortisol secretory pattern in workers chronically exposed to ELF-EMF generated by high voltage transmission lines and substations. Environ Int. 2022 Mar;161:107103. doi: 10.1016/j.envint.2022.107103. Epub 2022 Feb 1. PMID: 35121496.