С появата на последното поколение 5G мрежа и необходимостта от повече кули и прилежаща инфраструктура, които я поддържат, въпросите, свързани с въздействието върху здравето и безопасността на радиочестотната и микровълнова радиация стават все по-належащи. Човечеството трябва да намери отговори на въпроси като:

 • Какви са възможните негативни здравни ефекти при използване на все по-мощни мрежи и сигнали, със значително по-голям капацитет и по-високи скорости?
 • Трябва ли да позволим облъчването на всички възрастови групи хора да продължава и през следващите години, докато има непрекъснати противоречия, в много аспекти на въздействието на тези видове радиация върху здравето?

Не може да се отрече, че когато клетките в тялото се нагряват, възникват сериозни рискове за здравето. Този термален ефект се получава при продължително излагане на радиочестотна или микровълнова радиация. В момента учените изследват какви са опасностите при излагане на същата радиация, но с по-ниска интензивност. Тя не предизвиква повишаване на температурата на клетките в тялото, но се оказва, че може да има други негативни ефекти върху здравето.

Притесненията относно мобилните телефони и електромагнитните полета тревожат все повече хора и за това има няколко причини. По-задълбоченият поглед в тази материя може да ни даде информация за това как излъчваната от различни устройства радиация оказва влияние върху човешкото здраве.

Въведение в електромагнитните полета и електромагнитното излъчване

Електромагнитният спектър се състои от йонизиращо и нейонизиращо лъчение. Йонизиращата радиация включва ултравиолетови (UV) лъчи, рентгенови лъчи и гама (ϒ) лъчи. Електромагнитното излъчване (EMF) произлизащо от кулите на мобилните оператори се състои в голяма степен от високочестотни радиовълни или микровълни. Микровълните лежат в диапазона на нейонизиращото лъчение на електромагнитния спектър. Този диапазон включва радиовълни с различна честота, като: нискочестотни (компютри, електропроводи); средночестотни (телевизия, радио) и високочестотни (микровълни, мобилни устройства).

Радиочестотното излъчване се разпространява при различни честоти от кули за пренос на данни, от самите мобилни телефони, компютри, Wi-Fi устройства и други. Тази честота варира между 10 KHz и 300 GHz.

Wi-Fi уредите и микровълновите фурни използват средна честота от 2450 MHz. Технологията за мобилни телефони използва сигнали за трансфер на данни между 800 MHz и 3 GHz, докато кулите за пренос на данни обикновено работят на 1900 MHz.

За мобилните телефони, кулите за пренос на данни и антените

Мобилните телефони, кулите за пренос на даннии и антените:

 • използват радиочестотни електромагнитни полета (EMF) за изпращане и получаване на информация
 • трябва да отговарят на местните изисквания за радиочестотна безопасност

Радиацията, излъчвана от мобилните телефони и кулите за за пренос на даннии е вид нейонизиращо лъчение. То е подобно на вида енергия, използвана в AM / FM радио и телевизионните сигнали.

Мобилните телефони изпращат и получават радиосигнали от мрежа от фиксирани кули за клетъчни телефони с ниска мощност (или базови станции). Мобилните телефони са проектирани да работят с минималната мощност, необходима за свързване и поддържане на качествени разговори и услуги.

Количеството радиочестотно електромагнитно излъчване, на което сте изложени, използвайки мобилен телефон зависи от много фактори, включително:

 • силата на сигнала
 • колко близо държите мобилния телефон до тялото си
 • колко дълго използвате мобилния си телефон

Предавателната мощност на мобилния телефон също варира в зависимост от:

 • вида на мрежата
 • разстоянието от най-близката кула за пренос на даннии

За да се поддържа комуникацията между Вашия мобилен телефон и кулата, мощността на предаване се увеличава, в зависимост от това колко се отдалечава устройството Ви от най-близката кула.

Кули за пренос на данни и други антенни инсталации

Кулите за пренос на даннии и другите антенни инсталации обикновено са разположени върху покриви и комунални стълбове. Кулите за мобилни телефони работят с по-висока мощност от мобилните телефони, макар и да са далеч от тялото на човека. Това означава, че нивото на експозиция на лъченията от такива антени, може да се увеличи, ако живеете или работите в близост до тях.

Биологични ефекти от нискочестотна радиация

Неблагоприятните биологични ефекти на електромагнитното излъчване от кулите за пренос на даннии са докладвани при различни видове птици, насекоми (пчели) и при хора. Например, в близост до кулите за пренос на даннии в Индия, се наблюдава спад в популациите на врабчетата и други диви птици. Електромагнитното излъчване от подобни източници корелира също и с намаленото снасяне на яйца при медоносните пчели.

Електромагнитното, радиочестотно или микровълново излъчване, предавано от антените на базовите станции, се движи към хоризонта по относително тесни пътеки. Индивидуалният модел за единичен масив от секторни антени е с клиновидна форма, като парче пай. Клетъчните и PCS базовите станции в страната трябва да спазват ограниченията за експозиция, препоръчани от експертни организации и одобрени от държавни агенции, отговорни за здравето и безопасността. Когато клетъчните и PCS антени са монтирани на покриви, нивата на RF / MW излъчването на този покрив или други, намиращи се в близост до него, биха били по-големи от тези, които обикновено се срещат.

Телекомуникационната индустрия все пак твърди, че клетъчните антени са безопасни, тъй като радиочестотното или микровълновото излъчване, което произвеждат, е твърде слабо, за да предизвика нагряване. Те се позовават на известните „стандарти за безопасност“ от групи като ANSI / IEC (International Electrotechnical Commission) или ICNIRP, за да подкрепят твърденията си. Но някои от тези групи изрично заявяват, че техните твърдения за „безопасно излагане на RF / MW радиация“ се основават на липсата на термичен ефект, причинен от точно този вид радиация. А това е само един от възможните начини,  по които микровълновото или радиочестотно излъчване оказва влияние върху човека.

Налични са голям брой международно признати научни изследвания, които свидетелстват за съществуването на нетермични ефекти на RF / MW лъчението. Въпросът към настоящия момент не е дали такива доказателства съществуват, а по-скоро каква тежест имат.

Международно признати експерти в областта на RF / MW радиационните изследвания показват, че честотите, използвани в цифровите клетъчни антени и телефони, могат да имат критично въздействие върху клетъчните култури, животните и хората. Също така има доказателства за сериозни ефекти върху здравето при „нетермични нива“, за които се твърди, че интензивността на радиочестотното/микровълново лъчение е твърде ниска, за да предизвика нагряване.

Възможни рискове за здравето

Следните рискове за здравето, в следствие от електромагнитно излъчване с ниски нива са описани в различни трудове:

 • Увеличен растеж на ракови клетки в мозъка
 • Удвояване на скоростта на развитие на лимфом при плъхове, промени в растежа на тумори при плъхове, повишен брой тумори при плъхове
 • Увеличени едно- и двуверижни разкъсвания ДНК структурите, които представляват нашия генетичен материал
 • Повече случаи на левкемия при деца, изложени на радиочестотни вълни
 • Промени в цикъла на съня и REM фазата на съня
 • Главоболие, причинено от излагане на радиация от RF / MW
 • Неврологични промени, включително: промени във функциите на кръвно-мозъчната бариера, промени в клетъчната морфология (включително клетъчна смърт), промени в нервната електрофизиология (ЕЕГ), промени в дейността на невротрансмитерите в мозъка
 • Влошаване на паметта, нарушена концентрация и забавени реакции при децата в училище

Част от проучванията, описващи тези ефекти са достъпни за директен прочит на английски език в края на материала, в секцията: „Използвани ресурси“.

Уникално решение на холандския съд за кулите за пренос на данни

В съдебно решение на холандския съд, съдията постановява, че повишеният риск за здравето на живущите в близост до планирана нова кула за за пренос на даннии, не може да бъде изключен.

Ще цитираме част от съдебното решение дословно:

„Според становището на съда, разглеждайки всички аргументи, позовавайки се на научна литература, не е изключено дори сила на полето под 1 V / m, както и в случая на ищеца, да включва повишени рискове за здравето.“

Изводът, който можем да направим от решението на съда е, че има надежда за тези, които са против издигането на кули за пренос на даннии и все по-голямото излъчване от тях. Има хора, които страдат от електромагнитна свръхчувствителност и въпреки, че изпитват различни здравословни проблеми, често няма как да се противопоставят на разширяването на мрежата.

Макар и прецедент, това решение на съда дава известна основа, на която да стъпят местните хора и да предприемат действия срещу инсталирането, монтажа или разширяването на кулите/антените за пренос на даннии в своя район. Би било чудесно, ако виждаме повече такива обективни съдебни решения, във връзка с електромагнитната радиация и нейните потенциални зловредни ефекти, които определено съществуват.

Ако не искате да чакате съдебните решения и предпочитате да разполагате с адекватна информация за излагането Ви на радиация, може да заявите обследване на дома или работното ви място. Ние ще Ви дадем конкретни съвети и препоръки за това как да минимизирате електромагнитната радиация на избраното от Вас място.

Използвани ресурси

 1. Kumar G. Report on Cell Tower Radiation. Submitted to Secretary, DOT, Delhi
 2. Pinjarkar V, Nair A. Radiation from Mobile Towers Affects Birds: MOEF Study. Times of India
 3. Sivani S, Sudarsanam D. Impacts of radio-frequency electromagnetic field (RF-EMF) from cell phone towers and wireless devices on biosystem and ecosystem – A review. Biology and Medicine. 2012
 4. Estus S, Zaks WJ, Freeman RS, Gruda M, Bravo R, Johnson EM Jr. Altered gene expression in neurons during programmed cell death: identification of c-jun as necessary for neuronal apoptosis. J Cell Biol. 1994 Dec;127(6 Pt 1):1717-27. doi: 10.1083/jcb.127.6.1717. PMID: 7798322; PMCID: PMC2120296.
 5. Preston GA, Lyon TT, Yin Y, Lang JE, Solomon G, Annab L, Srinivasan DG, Alcorta DA, Barrett JC. Induction of apoptosis by c-Fos protein. Mol Cell Biol. 1996 Jan;16(1):211-8. doi: 10.1128/mcb.16.1.211. PMID: 8524298; PMCID: PMC230994.ю
 6. World Health Organization; International Agency for Research on Cancer; IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans; Volume 80 Non-Ionizing Radiation, Part 1: Static and Extremely Low-Frequency (ELF) Electric and Magnetic Fields; 2002; 429 pages; ISBN 92 832 1280 0; See http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/volume80.pdf This IARC Monograph provides the rationale for its designation of ELF/EMF as a possible human carcinogen
 7. E.M. Czerska, J. Casamento, J. T. Ning, and C. Davis, “Effects of Radiofrequency Electromagnetic Radiation on Cell Proliferation,” [Abstract presented on February 7, 1997 at the workshop ‘Physical Characteristics and Possible Biological Effects of Microwaves Applied in Wireless Communication, Rockville, MD] E. M. Czerska, J. Casamento Centers for Devices and Radiological Health, Food and Drug Administration, Rockville, Maryland 20857, USA; H. T. Ning, Indian Health Service, Rockville, Maryland 20857, USA; C. Davis, Electrical Engineering Dept., Univ. of Maryland, College Park, Maryland 20742, USA
 8. М.Repacholi et al., “Lymphomas in Eµ-Pim1 Transgenic Mice Exposed to Pulsed 900 MHz Electromagnetic Fields,” Radiation Research, 147, pp.631-640, May 1997
 9. А.W. Guy, C. K. Chou, L. Kunz, L, Crowley, and J. Krupp, “Effects of Long-Term Low-Level Radiofrequency Radiation Exposure on Rats.” Volume 9. Summary. Brooks Air Force Base, Texas, USAF School of Aerospace Medicine, USF-SAM-TR-85-11; 1985
 10. S. Szmigielski, “Cancer Morbidity in Subjects Occupationally Exposed to High Frequency (Radiofrequency and Microwave) Electromagnetic Radiation,” The Science of the Total Environment 180:9-17, 1996
 11. А.H. Frey, “Headaches from Cellular Telephones: Are they Real and What Are the Implications?” Environmental Health Perspectives Volume 106, Number 3, pp.101-103, March 1998
 12. Lai, “Neurological Effects of Radiofrequency Electromagnetic Radiation Relating to Wireless Communication Technology,” Paper presentation at the IBC-UK Conference: “Mobile Phones-Is There a Health Risk?” September 16-17, 1997, Brussels, Belgium
 13. A.A. Kolodynski, V. V. Kolodynska, “Motor and Psychological Functions of School Children Living in the Area of the Skrunda Radio Location Station in Latvia,” The Science of the Total Environment 180:87-93, 1996
 14. S. Braune, “Resting Blood Pressure Increase During Exposure to a Radio-Frequency Electromagnetic Field,” The Lancet 351, pp. 1,857-1,858, 1998
 15. Recent Advances in Research on Radiofrequency Fields and Health: 2001-2003; A Follow-up to The Royal Society of Canada, Report on the Potential Health Risks of Radiofrequency Fields from Wireless Telecommunication Devices, 1999
 16. Radio-Frequency Radiation Exposure from AM Radio Transmitters and Childhood Leukemia and Brain Cancer; Mina Ha, Hyoungjune Im, Mihye Lee, Hyun Joo Kim, Byung-Chan Kim, Yoon-Myoung Gimm, Jeong-Ki Pack – American Journal of Epidemiology, Volume 166, Issue 3, 1 August 2007, Pages 270–279, https://doi.org/10.1093/aje/kwm083
 17. Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations in the Belo Horizonte municipality, Minas Gerais state, Brazil Adilza C.Dode, Mônica M.D.Leão, Francisco de A.F.Tejo, Antônio C.R.Gomes, Received 14 January 2011, Revised 25 May 2011, Accepted 25 May 2011, Available online 13 July 2011. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.05.051
 18. Helen Dolk, Gavin Shaddick, Peter Walls, Chris Grundy, Bharat Thakrar, Immo Kleinschmidt, Paul Elliott, Cancer Incidence near Radio and Television Transmitters in Great Britain I. Sutton Coldfield Transmitter, American Journal of Epidemiology, Volume 145, Issue 1, 1 January 1997, Pages 1–9, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a009025
 19. Dutch Court Ruling – Cellphone Towers Low EMF Radiation Can’t Be Excluded as Cause of Health Effects, https://en.geovital.com/dutch-court-ruling-low-emf-radiation-fields-cellphone-towers-may-still-affect-health-2021/?fbclid=IwAR0vj2jxTpJhlfDcZbQFFY5BoZd7rrO_efAD5yWmzggeO1zfSjV66zAeGY4