Днес живеем в свят, който разчита изключително много на технологиите. Независимо дали си служим с тях за лична употреба или работа, безжичните устройства като мобилни телефони, таблети и подобни, се използват масово и излагането на радиочестотно излъчване е широко разпространено, включително в публичните пространства.

Електромагнитните полета с изключително ниска честота (ELF-EMF) се генерират както от естествени, така и от изкуствени източници. Естествените са свързани с атмосферни процеси като йоносферни течения, гръмотевични бури и мълнии. Изкуствените източници обаче са най-доминиращите източници на ELF-EMF. Те обикновено са свързани с производството, разпределението и използването на електроенергия с честота 50 или 60 Hz. Електропроводите, електрическите кабели и обикновените уреди като електрически одеяла, телевизори, сешоари и компютри произвеждат ELF-EMF. Да, дори сешоарите за коса!

Всички тези удобства на съвременния живот ни спестяват време, но на каква цена? Дали електрическите и магнитните полета с ниска честота могат да повлияят на здравето ни, докато спим? Този изключително важен етап от денонощието, който е специално отреден за възстановяване и почивка, може да бъде дисбалансиран поради различни видове радиация.

Как сънят влияе на менталното здраве

Сънят е специалното време на ума за почивка и презареждане. Пълноценният сън през нощта е от изключителна важност за това, мозъкът да може да обработва и съхранява спомените, емоциите и новата информация и в последствие да я извлече по всяко време, когато се нуждаем от нея.

Тъй като сънят е времето, в което не извършваме осъзнати умствени дейности, това донякъде обяснява защо забравяме, когато не сме имали пълноценен нощен сън. Също така, сънят е и времето, през което се извършва обработването на голяма част от емоциите ни.

Последици от лишаването от сън върху нашето психологическо здраве

Механизмите на нарушаване на съня и психичното здраве са сложни за разбиране. Но това, което учените са открили е, че сънят и психичното здраве са тясно свързани – по време на сън, ние обработваме огромен обем от информация, включително нашите емоции и спомени.

Например, забелязвали ли сте някога, че когато не успеете да се наспите, сте по-чувствителни, лесно избухливи или импулсивни на следващия ден? Има биологична причина за това, която се свързва с две области на мозъка, наречени амигдала и префронтална кора. Амигдалата отговаря за нашите емоционални реакции. Но за да върши работата си правилно, тя се нуждае от пълноценен сън, защото това е времето, което е отделено за обработка на емоциите. Когато не се наспим добре, амигдалата се претоварва, което изостря значително емоционалните реакции.

Нарушаването на работата на амигдалата, в комбинация с нарушения в работата на префронталната кора е това, което ни прави по-уязвими към промени в настроението. А също и към нестабилно поведение и повишена емоционална реактивност, когато ни липсва сън. От гледна точка на хормоните, липсата на сън обърква комуникацията между мозъка и различните невротрансмитери, ензими, простагландини и други, което нарушава нормалната работа на хормоните.

Нарушението на хормоналния баланс, поради липса на сън, се дължи главно на това как сънят засяга ендокринната система и по-специално – хипоталамуса. Ендокринната система се състои от няколко жлези, които отделят хормони. Хипоталамусът е една от най-важните части на ендокринната система, тъй като той регулира множество метаболитни процеси, дейностите на останалите жлези и функциите на автономната нервна система.

Основната и най-важна задача на хипоталамуса е да поддържа баланса в тялото, в това число и хормоналния баланс. Голяма част от важните „инструкции“, които хипоталамусът изпраща до останалите жлези в тялото, се изпращат именно по време на сън.

По-малко сън, повече стрес?

Говорейки за хормони и за съня, няма как да не споменем кортизола. Той е стероиден хормон, произвеждан от надбъбречните жлези, който играе главна роля за нашата реакция „борба или бягство“. Той ни държи буквално нащрек, а производството му се регулира от хипофизната жлеза. Много е важно нивата на кортизол да са нормални, защото прекалено високите му стойности, поставят тялото ни в постоянен стрес. При покачване на нивата на кортизол, за тялото става невъзможно да се отпусне и релаксира, а в резултат на това е изключено да имаме пълноценен сън.

Влияние на електрически, магнитни и електромагнитни полета върху съня

Един от страничните ефекти при работата на електрическите устройства е електромагнитното поле, генерирано в близост до тях. Всички организми, включително хората, сме изложени ежедневно на влиянието на различни видове лъчения, генерирани от електромагнитните полета, характеризиращи се с различни физични параметри. Ето защо е важно да се определят точните ефекти на електромагнитното поле върху организмите, включително върху хората.

Има изследвания, които потвърждават, че магнитните полета могат да окажат вредни биологични ефекти върху човешките клетки, тъкани и органи. Доказано е, че излагането на електромагнитни полета нарушава невроендокринната активност и е свързано със стрес, депресия, емоционални разстройства, нарушения на съня и тревожност.

Смята се, че тези  нарушения може да се дължат на образуването на свободни радикали и оксидативен стрес. А в комбинация с хормонален дисбаланс, нарушена мозъчна функция и невъзможност за възстановяване, рисковете за здравето стават много сериозни.

Няколко проучвания във връзка с EMF, съня и психичното здраве

Хроничният оксидативен стрес може да причини увреждане на всички органи, като мозъкът е особено податлив. По този въпрос има много подробна статия, публикувана в портала на National Center for Biotechnology Information  – Severe Life Stress and Oxidative Stress in the Brain: From Animal Models to Human Pathology.

В няколко проучвания е установено, че служителите, работещи в подстанции с високо напрежение (където са изложени на продължителна експозиция на електромагнитни полета), страдат от нарушения на съня, депресия, параноя, тревожност и психоза. Две такива проучвания са Measurement of the magnetic fields of high-voltage substations (230 kV) in Tehran (Iran) and comparison with the ACGIH threshold limit values и Psychological Effects of Occupational Exposure to Electromagnetic Fields.

В проучването Oxidative stress, melatonin level, and sleep insufficiency among electronic equipment repairers е изследван ефектът от хронично излагане на ELF-EMF върху качеството на съня, стреса, депресията и тревожността сред работници в електроцентрали. В това проучване, качеството на съня и психичното здраве са сравнени между 132 работници в електроцентрала (работници с експозиция на изключително нискочестотно електромагнитно поле) и 143 работници с демографско съответствие (работници, които не са били изложени на такова поле).

Изследователите установяват, че първата група работници имат значително по-лошо качество на съня и по-голям процент на страдащи от депресия, в сравнение с втората група. Освен това, качеството на съня при техниците с най-висока експозиция на ELF-EMF е значително по-ниско от това на работниците в офисите на централата.

Вредните ефекти на ELF-EMF върху съня са потвърдени в много проучвания. Смята се, че влошаващият съня ефект на ELF-EMF може да се дължи на неговото действие върху хормона на съня – мелатонин. Всъщност е установено, че нивата на мелатонин са значително по-ниски при работниците от първата група.

В изследването Effects of Pulsed High-Frequency Electromagnetic Fields on Human Sleep се анализира влиянието на импулсните високочестотни електромагнитни полета от цифровите мобилни радиотелефони върху съня при здрави хора. Освен хипнотичен ефект, със съкращаване на времето за настъпване на съня, е документиран REM потискащ ефект, с намаляване на продължителността и процента на REM сън.

Освен това, спектралният анализ разкрива качествени промени в ЕЕГ сигнала по време на REM сън, с повишена спектрална плътност на мощността. С оглед на значението на REM съня за адекватната обработка на информация в мозъка, особено във връзка с процесите на учене, резултатите подчертават необходимостта от извършване на още изследвания за взаимодействието на този тип електромагнитни полета върху човешкия организъм.

Време за изводи

Посочените тук резултати подчертават потенциално вредните ефекти от излагането на ELF-EMF върху съня и психичното здраве. Въпреки че някои хора могат да бъдат изложени на по-висок риск, заради професията си или близостта до източници на радиация, всички ние сме в обхвата на електромагнитното излъчване.

Някои хора вероятно са по-чувствителни към EMF, отколкото други. Това може да увеличи риска от развитие на емоционални разтройства, депресия и нарушения на съня. Затова трябва да се предприемат мерки за намаляване експозицията на електромагнитни полета. Такива мерки могат да се препоръчат само след детайлно обследване на дома и персонализиран доклад с индивидуални препоръки.
Що се отнася до съня – за да бъде наистина пълноценен и здравословен, имате нужда от добър матрак.