Двадесет и първи век е съпътстван от бурното развитие на множество технологии. Всички те ни позволяват да се свързваме по-бързо и по-лесно, да обменяме информация и да работим в синхрон с хора, намиращи се на другия край на земното кълбо. Но мобилните и интернет комуникации имат своята тъмна страна, която се изразява във влиянието на магнитните полета и електромагнитната радиация върху човешкото здраве.

За да имаме достъп до електричество, всеки жилищен район трябва да има на разположение трансформатор. Неговата роля е да преобразува електричеството, доставено от електроцентралата (6000-30000 волта), в битов променлив ток, който можем да използваме в домакинството (110 – 400 волта AC). Трансформаторите, които изпълняват тази функция се състоят от: компоненти за високо напрежение, трансформатор и разпределение на ниско напрежение. Това преобразуване неизбежно създава силни магнитни полета. В зависимост от броя на домакинствата и потребителите в дадения район, съществува по-силна или по-слаба радиационна мощност.

Преди да продължим детайлния анализ на тези процеси и възможните заплахи за здравето, ще изясним някои основни понятия.

Какво означава „магнитно поле“

Магнитно поле е областта около магнит, магнитен обект или електрически заряд, в която се упражнява магнитна сила. Невидимата област около магнитния обект, която може да изтегли друг магнитен обект към себе си или да отблъсне друг магнитен обект, се нарича магнитно поле.

Магнитните полета се създават чрез движещ се електрически заряд. Когато електроните, които имат отрицателен заряд се движат по определен начин, може да се създаде магнитно поле. Тези полета могат да бъдат създадени вътре в атомите на магнитни обекти или в жиците (електромагнетизъм).

Всяко магнитно поле е различно и има своите характерни особености. Някои магнитни полета са големи, някои са силни, други са малки и някои – слаби. Например, магнитното поле на Земята е голямо, но слабо.

Физическата близост (колко близо или далеч се намираме от източника на електромагнитни полета) има голямо значение. Колкото по-близо сте до магнит, толкова по-силно ще бъде магнитното поле. Колкото по-далеч сте от магнита, толкова по-слабо става магнитното поле.

Какво означава „електромагнитно поле“

Електрическите полета възникват поради разликите в напрежението: колкото по-високо е напрежението, толкова по-силно ще бъде електромагнитното поле. Магнитни полета се създават, когато протича електрически ток: колкото по-силен е токът, толкова по-силно е магнитното поле. Електромагнитното поле съществува дори когато няма протичащ ток.

Някои естествени източници на електромагнитни полета, са локални натрупвания на електрически заряди (при гръмотевични бури), които определено представляват опасност за здравето и живота при пряк сблъсък. Но трябва да се обърне по-голямо внимание на антропогенните източници на електромагнитни полета. Това са източници, създадени и използвани от хората, например ЕМП генерирани от източници, с изключително ниска честота (ELF), като електропроводи, окабеляване и уреди, както и от източници с по-висока честота като радио и телевизионни вълни, а отскоро и от клетъчни телефони и техните антени.

Какво представлява електронното замърсяване и електромагнитната радиация

Всяко безжично устройство изпраща и приема определен тип нейонизиращо електромагнитно излъчване, наречено радиочестотно излъчване (RF-EMF). Въпреки че тези устройства значително подобряват комуникацията и възможностите за работа и свързаност, страничните ефекти от употребата им, водят до широки диалози относно рисковете им за здравето на човека и околната среда. Има научни данни за следните ефекти върху здравето, породени от електромагнитната радиация:

  • През 2011 г. Международната агенция за изследване на рака (подразделение на Световната здравна организация) класифицира за първи път клетъчните телефони и безжичната радиация като „възможен човешки канцероген от клас 2 B“. До това заключение се стига след направени множество изследователски проучвания, които показват, че при дългосрочните потребители на мобилни телефони, се среща по-често рак на мозъка от съответната страна, където държат телефоните си. Постепенно са публикувани нови данни и мета анализи, показващи, че продължителната (над 10 години) употреба на мобилен телефон увеличава риска от вътречерепни тумори, най-вече глиома;
  • Излагането на радиочестотно излъчване от Wi-Fi и клетъчни телефони може да наруши нормалното клетъчно развитие;
  • Преглед на повече от двадесет проучвания на нискочестотни електромагнитни полета предполага, че тези енергийни полета могат да причинят различни неврологични и психиатрични проблеми у хората.

Ролята на трансформаторите и електропроводите

Електрическите далекопроводи, подстанции, трансформатори, локални електропреносни мрежи и други източници, като обикновени електрически уреди и окабеляване, излъчват електрически и магнитни полета с ниска честота . Тъй като сме заобиколени от множество електрически източници в ежедневието си, всички ние сме постоянно изложени на въздействието на електрически и магнитни полета. Въпросът е как те се отразяват върху психическото и физическото ни здраве?

Електрическите далекопроводи, които са част от мрежата за пренос на високо напрежение излъчват  нискочестотни електрически и магнитни полета, които предизвикват биологично значими ефекти. Понастоящем тази инфраструктура е проектирана и построена без да се отчита тежестта на биологичните ефекти, причинени от електрическите и магнитните полета. В момента се материализира следващото поколение далекопроводи за пренос на високо напрежение. Освен всичко това, се разгръща и пето поколение мрежа за пренос на данни – 5G, за която също няма достатъчно информация относно безопасността и страничните й ефекти върху всички живи организми. Важно е да се определи спектърът на биологичните ефекти и да се направи адекватна оценка на опасностите, на които се излага човек при облъчване от електромагнитни полета и увеличащата се радиация, идваща от все повече източници.

Електромагнитната радиация и скритите опасности, за които не знаете

Във всеки жилищен район има разположен трансформатор, намиращ се приблизително на всеки 30 къщи. Трансформаторът може да бъде разпознат от предупредителните стикери за „Високо напрежение!“ и „Опасност!“.

В големите жилищни сгради с много апартаменти често има отделен трансформатор за цялата сграда. Той обикновено се инсталира в мазе или гараж.

Защо магнитните полета са толкова опасни? На първо място, рискът от нарушения и болести на кръвта се увеличава.

Хората имат желязо в кръвта си, което реагира на магнитните полета излъчвани от различните източници.

Многократно е документирано, че има увеличаване на случаите на левкемия, когато са налице силни магнитни полета в пряка близост до обитаваните от хора места. Например: трансформатори, електрическа железопътна линия, трамвайни линии и електропроводи. В австрийската провинция Форарлберг има документирани 5 случая на левкемия при малки деца, като четири от тях произхождат от Монтафон, където три високоволтови електропровода минават през долината, в която се намират опитаваните от тях къщи.

Статистическите данни на GEOVITAL Academy относно случаите на левкемия през последните 10 години показват значението на близостта между домовете/спалните на заболелите и трансформаторите. По-долу можете да откриете част от проучванията, направени на различни места и от различни екипи, доказващи вредното влияние на електромагнитната радиация от трансформатори, електропроводи и други подобни източници:

Всички те сочат към това, че близостта до източници на радиация (трансформатори, електропроводи и други) е свързана с повишен риск от левкемия, растеж на ракови клетки и други изключително сериозни последствия за здравето.

Какво е установеното безопасно разстояние

Медицинската общност, геобиолозите и специалистите по опазване на околната среда препоръчват да не се живее на разстояние, по-малко от 150 метра от трансформаторни станции, електрически влакови или трамвайни линии и електропроводи.

Какво да направите, ако имате източник на електромагнитна радиация наблизо

За да се установи каква е електромагнитната радиация в близост до вашия дом или офис, трябва да се извърши обследване на дома или обследване на работното място. Такива измервания следва да се направят от специалист геобиолог. Ние от EMF България разполагаме с такива висококвалифицирани експерти. Резултатите са напълно персонализирани, като заедно с тях ще получите и индивидуални препоръки за подходящи мерки, които могат да намалят радиационната експозиция.

Все пак, едно от най-добрите решения остава да избягвате и/или ограничавате употребата на източници на електронно замърсяване и радиация. Това включва всички устройства, нарушаващи съня или мозъчната дейност, които се намират в дома или в ръцете ви – рутери, суичове, мобилни телефони и много други.

 Използвани ресурси

  1. Miller AB, Sears ME, Morgan LL, et al. Risks to Health and Well-Being From Radio-Frequency Radiation Emitted by Cell Phones and Other Wireless Devices. Front Public Health. 2019;7:223. Published 2019 Aug 13. doi:10.3389/fpubh.2019.00223
  2. López-Furelos A, Leiro-Vidal JM, Salas-Sánchez AÁ, Ares-Pena FJ, López-Martín ME. Evidence of cellular stress and caspase-3 resulting from a combined two-frequency signal in the cerebrum and cerebellum of sprague-dawley rats. Oncotarget. 2016;7(40):64674-64689. doi:10.18632/oncotarget.11753
  3. Marino, Andrew & Becker, R. (1977). Hazard at a distance: Effects of exposure to the electric and magnetic fields of high voltage transmission lines. Medical research engineering. 12. 6-9.
  4. Panagopoulos, D., Johansson, O. & Carlo, G. Polarization: A Key Difference between Man-made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity. Sci Rep 5, 14914 (2015). https://doi.org/10.1038/srep14914
  5. Sher, The effects of natural and man-made electromagnetic fields on mood and behavior: the role of sleep disturbances, Medical Hypotheses, Volume 54, Issue 4, 2000, Pages 630-633, ISSN 0306-9877, https://doi.org/10.1054/mehy.1999.0912.
  6. Velizarov S, Raskmark P, Kwee S. The effects of radiofrequency fields on cell proliferation are non-thermal. Bioelectrochem Bioenerg. 1999 Feb;48(1):177-80. doi: 10.1016/s0302-4598(98)00238-4. PMID: 10228585.
  7. Bortkiewicz A. Health effects of Radiofrequency Electromagnetic Fields (RF EMF). Ind Health. 2019;57(4):403-405. doi:10.2486/indhealth.57_400