Когато говорим за електромагнитна радиация (ЕМР) хората най – често се сещат за WiFi, 5G, мобилни устройства и смартфони. Щом става въпрос за домът в който живеем или покупката на ново жилище, обаче, има и други източници на електромагнитни полета (ЕМП), които ограничен брой хора се сещат да обследват като потенциална здравословна заплаха.

Все пак обществената заинтересованост за влиянието на ЕМР върху здравето нараства с всеки изминал ден. Все повече настоящи и бъдещи собственици на жилища се питат какво е влиянието на електропроводите, разположени в непосредствена близост до жилищните сгради. Нараства и търсенето на професионална насока в отговор на въпросите дали и как биха могли да се предпазят от електромагнитните полета като цяло, и магнитните полета, излъчвани от системите за пренос на електроенергия в частност.

Електрически и магнитни полета

По същество електрическите полета са силови полета, които се създават около частици, които носят електрически заряд. За да има електрическо поле е нужно да има напрежение в даден проводник. Колкото по – голямо е напрежението, толкова по – силно е и електрическото поле. Дори когато електрическите уреди не се използват електрическите полета остават активни. Освен това, силата на електрическите полета сравнително лесно може да бъде редуцирана когато между излъчвателя и приемника има подходяща бариера, в т.ч. дървета, огради, сгради, защитни материали.

Магнитните полета, от друга страна, се създават около магнит или движещ се електрически заряд, преминаващ през проводници и електрически устройства. Магнитните полета съществуват само когато електричеството тече. Тоест, в момента в който даден електрически уред бъде изключен от мрежата, магнитното поле спира да действа. От друга страна, обаче, колкото по – силен ток тече, толкова по – интензивно става магнитното поле. В допълнение, магнитните полета имат свойството да преминават през почти всички обекти и тъкани и е почти невъзможно да бъдат блокирани. Точно както при електрическите полета, силата на магнитното поле намалява с увеличаване на отстоянието от него. Плътността на магнитните полета се измерва с единиците гаус (G) и тесла (T).

Електромагнитни полета

Електрическите и магнитните полета съществуват в тясна връзка едно с друго. Всеки движещ се заряд се характеризира едновременно с електрическо и магнитно поле, които заедно формират електромагнитно поле.  ЕМП могат да бъдат с естествен произход или да бъдат създадени от човешка дейност. Пример за естествено ЕМП е видимата светлина.

Електромагнитните вълни преминават през пространството и имат свойството да проникват в телата, които влизат в обсега им. Когато електромагнитните вълни въздействат върху даден обект, той е обект на електромагнитно облъчване/ радиация (ЕМР). Двата вида ЕМР са йонизираща и нейонизираща. За йонизиращата се знае, че предизвиква сериозни клетъчни изменения и уврежда ДНК. За разлика от нея, нейонизиращата радиация не причинява такъв вид промени, но има свойство да кара атомите в молекулите да се движат.

Всички електромагнитни вълни заедно образуват т.нар. електромагнитен спектър, който се характеризира с честота (измерена в Hz)  и дължина (разстоянието между пиковете на две последователни вълни) на вълната; напрежението, или енергията на вълната се измерва във волтове (V).

ЕМР от електропроводи

В обхвата на високочестотното електромагнитно лъчение попадат гама – лъчи, рентгенови лъчи, ултравиолетови лъчи. Видимата светлина и инфрачервеното излъчване са в средата на спектъра, а радио – и микро вълните са в долния край на спектъра.

Вълните от електропроводите и други електрически устройства са с много по – ниска честота от другите видове ЕМР. Въпреки това ниската честота на вълната не е равносилна на ниска енергия. Докато зарядното за телефона ви произвежда ЕМП с ниска честота и нисък заряд, електропроводите с високо напрежение се характеризират с много по – силно поле, което отново е с ниска честота на вълните.

Защо са опасни магнитните полета от електропроводите

ЕМР от електропроводите е вид нейонизираща радиация в ниския електромагнитен спектър. Както вече споменахме, колкото по – близо се намирате до източника на ЕМР, толкова по – силно е влиянето на полето. В съвременната градска среда в близост до почти всички жилищни сгради се разполагат източници на ЕМР от мрежата за електроразпределение.

За съжаление по – малките населени места и селата също не са застраховани от ЕМР. Широкото разпространение на електричеството и нуждата от все повече ток обуславят повсевместното изграждане на електропроводи, включително и в изключителна близост до къщи и блокове. Много от хората, населяващи тези жилища не си дават сметка за здравословната заплаха, свързана с влиянието на електромагнитните полета до момента в който оплакванията не започнат.

Изследванията относно вредата от ЕМП са множество и бройката им продължава да нараства. Най – често свързаните вреди от ЕМР са:

  • Репродуктивни проблеми
  • Спонтанен аборт
  • Развитие на злокачествени образувания, включително и в детска възраст
  • Отслабване на защитните функции на организма
  • Проблеми със съня
  • Насърчаване на оксидативния стрес
  • Компрометиране на качеството на спермата при мъжете
  • Поведенчески отклонения
  • Електромагнитна хиперчувствителност
  • Главоболие и др.

Може би се чудите защо тогава правителствата не алармират за тази заплаха и не предприемат мерки за предпазване на населението?! Основната причина е, че международните стандарти за безопасност на ЕМП са създадени преди десетки години и по – голямата част от тях се базират на неактуална информация. Освен това ефекта на ЕМР тепърва започва да се разгръща. В повечето страни по света възприетият минимум за безопасност на магнитното поле е 1000 mG. Според независимите експерти, обаче, това ниво далеч надминава допустимите стойности за безопасност. Какво тогава можем да предприемем?

Можем ли да се предпазим от магнитните полета от електропроводите

Истината е, че за сега предпазването от магнитните полета с помощта на специализирани материали е практически невъзможно за средностатистическия човек. Както вече споменахме, магнитното поле се характеризира със свойството да преминава през всякакви бариери. Известно е, че съществува изкуствено създаден материал, известен под името MU – метал, който притежава свойството да влияе на магнитните полета като променя движението им, но не ги неутрализира. Въпреки това към  настоящия момент този материал е прекалено скъп и цялостното му въздействие не е напълно проучено.

Най – добрият начин да предпазите себе си и семейството си е като направите предварителна проверка на ЕМР на терена/ жилището което имате намерение да обитавате. Това можете да сторите самостоятелно като си закупите уред за измерване на магнитното поле (Гаус Метър). Според мнозина експерти стойноститте не бива да надвишават 0,2 – 0,8 mG. Докато този подход може да ви даде ориентировъчна идея за състоянието на имота, професионалното обследване ще ви даде много по – конкретна и детайлна оценка.

Когато местенето не е алтернатива

Понякога хората попадат в ситуация, в която до дългогодишният им дом се строи електропровод или осъзнават опасността едва след покупка на жилището. Ако смяната на местоживеенето в по – безопасен район не е опция, все пак можете да намалите вредата от ЕМР.

Въпреки че не можете да въздействате върху магнитното поле, бихте могли значително да намалите другите вреди от ЕМП като обезопасите дома си с подходящи материали. Едно от първите неща, на които трябва да обърнете внимание е ЕМП в спалнята. ЕМР влияе сериозно върху синтеза и действието на мелатонина и често нарушава циркадните ритми. Както знаете, сънят е времето за възстановяване и регенериране на организма. Когато той бъде нарушен, вероятността от здравословни проблеми сериозно нараства.

Полагането на защитна боя Geovital T98 и защитна мрежа доказано редуцира негативния ефект на ниско – и високочестотна ЕМР и предпазва организма. Повече за начините на предпазване от ЕМР можете да научите на нашия сайт.

Източници

van der Burght, P., 2021. Can you shield against magnetic fields from power lines? – en.geovital.com [EN]. [online] en.geovital.com [EN]. Available at: <https://en.geovital.com/can-you-shield-against-magnetic-fields-from-power-lines/

Zothansiama, Zosangzuali M, Lalramdinpuii M, Jagetia GC. Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations. Electromagn Biol Med. 2017;36(3):295-305. doi: 10.1080/15368378.2017.1350584. Epub 2017 Aug 4. PMID: 28777669.

Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children. Epidemiology. 2008 Jul;19(4):523-9. doi: 10.1097/EDE.0b013e318175dd47. PMID: 18467962

Abdel-Rassoul, G., El-Fateh, O. A., Salem, M. A., et al. (2007). Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. Neurotoxicology. 28:434–440

Pathak, P.P.. (2008). Bio Thermal Effects due to Electromagnetic Radiation. Proc. URSI-GA 2008 held at Chicago. KP 2.8

Verrender A, Loughran SP, Anderson V, Hillert L, Rubin GJ, Oftedal G, et al. IEI-EMF provocation case studies: a novel approach to testing sensitive individuals. Bioelectromagnetics. 2018;39:132–43

Panagopoulos, D., Johansson, O. & Carlo, G. Polarization: A Key Difference between Man-made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity. Sci Rep 5, 14914 (2015). https://doi.org/10.1038/srep14914

Bortkiewicz A. Health effects of Radiofrequency Electromagnetic Fields (RF EMF). Ind Health. 2019;57(4):403-405. doi:10.2486/indhealth.57_400