Мозъкът е най – комплексния орган в човешкото тяло. Той често се сравнява със суперкомпютър, който управлява функциите на виталните системи и определя начина, по който мислим, чувстваме и реагираме. Следователно, когнитивната функция е предопределяща за качеството на живот и цялостното ни съществуване и положение в социума. В същото време мозъчната дейност е подвластна на множество екзо и ендогенни фактори, за част от които дори не подозираме.

Работата на мозъка, психо – емоционалното състояние и когнитивната дейност са под прекия контрол на редица невротрансмитери. През последните няколко години учените все по – задълбочено изследват връзката между функциите и активността на тези сигнални молекули и нарастващото електромагнитно облъчване. Според изследванията, нейонизиращата електромагнитна радиация (ЕМР) притежава способността да въздейства негативно върху невротрансмитерите и по този начин да влошава цялостната мозъчна дейност.

Данните от различни проучвания показват, че хроничното излагане на нискоенергийни електромагнитни полета (ЕМП) има отрицателен ефект върху серотонина в мозъка. Специалистите са на мнение, че това е един от механизмите, чрез които ЕМР влошава паметта, концентрацията и нарушава способността за учене.

Важни факти за серотонина

Серотонина, известен още като 5-НТ (5-хидрокситриптамин) е моноаминен трансмитер, познат с въздействието си върху мозъка и мозъчната дейност. В действителност по – голямата част от веществото се синтезира в храносмилателния тракт, където също изпълнява множество важни дейности. Неговата биологична функция е сложна и многоизмерна и включва модулиране на настроението, когнитивната функция, възнаграждението, способността за учене, паметта.

Прекурсор на серотонина е триптофана. Над 90% от химичния пратеник се произвежда в специални клетки на гастро – интестиналния тракт, наречени ентерохромафинови клетки. Там той регулира редица физиологични процеси, в това число повръщане, вазоконстрикция, перисталтика и др. Останалото количество серотонин циркулира в неврони на централната нервна система.

Като инхибиторен невротрансмитер, 5-НТ се среща главно с епифизната жлеза и хипоталамуса, особено в мозъчната кора и нервните синапси. Веществото участва в регулацията на настроението, храненето, паметта, усещането за болка, съня, терморегулацията. Данните от различни изследвания идентифицират нарушенията на тези физиологични функции като надеждни индикатори за наличие на мозъчно увреждане, предизвикано от хронична експозиция на нейонизиращи полета. Тоест, нарушението на 5-НТ изпълнява важна роля в невробиологичния ефект на ЕМР.

ЕМР и 5-НТ – какво показват изследванията

Няколко лабораторни изследвания върху плъхове потвърждават отрицателното въздействие на ЕМР върху 5-НТ. Според едно проучване системното излагане на микровълнова радиация с честота от 2,450 МНz, при плътност на мощността 5 и 10 mW/cm2, в рамките на 1 час осезаемо повишава съдържанието на 5-хидроксииндолоцетна киселина (метаболит на 5-НТ) в мозъчната кора.

В друго изследване специалистите проучват излагането на микровълнова радиация с честота от 2,856 GHz, три пъти седмично за 6 последователни седмици. След последната експозиция на ЕМР учените са тествали паметта, морфологичната структура на хипокампуса, пространствените умения и концентрацията на невротрансмитери. Данните показват повишение на нивата на 5-НТ в хипокампуса и гръбначно – мозъчната течност на лабораторните плъхове и морфологични промени в хипокампуса. Резултатът е редуцирана способност за учене и запаметяване на информация.

Събраната информация потвърждава, че дългосрочното излагане на нейонизираща електромагнитна радиация може да доведе до повишаване на нивата на 5-НТ в мозъка. Това е ясен признак за нарушен метаболизъм на невротрансмитера.

Серотонина и когнитивната дейност

Активността на серотонина в хипокампа и други части на мозъка е пряко свързана с формирането на паметта и настроението. Различи проучвания доказват, че ниските нива на невротрансмитера могат да доведат до влошена памет и лошо настроение. Освен това когнитивния спад, асоцииран с развитието на депресия също се асоциира с ниски 5-НТ нива в мозъка. Също така, обаче, изследванията показват, че системното прилагане на лекарства, които стимулират серотониновата сигнализация влошават консолидацията на паметта.

Както добре знаете съществуват 2 вида памет – краткосрочна и дългосрочна. Консолидацията е процес, при който мозъкът преобразува краткосрочните спомени и ги съхранява в дългосрочната памет. Колкото по – добре протича този процес, толкова по – лесно е ученето запаметяването на нови данни. Специалистите са на мнение, че повишаването на концентрацията на 5-НТ в мозъка в резултат на хронично електромагнитно облъчване нарушава способността за създаване на дълготрайни спомени и влошава способността за учене именно по този начин.

5-НТ и сънят

Вече споменахме, че серотонинът оказва влияние и върху съня. От една страна невротрансмитерът е прекурсор на мелатонина – хормона на съня. При ниски нива на 5-НТ синтеза на мелатонин се смущава и това води до нарушения в съня. От друга страна, обаче, прекомерното покачване на серотониновите нива в мозъка влияе негативно върху REM съня.

REM е фазата на сън, през която сънуваме. Обикновено тя настъпва около 1,5 часа след като заспим и настъпва още няколко пъти. Тази фаза заема около 20% от съня при възрастните и цели 50% при бебетата. REM означава „бързо движение на очите“ (rapid eye movement). През този етап мозъкът е много активен, тъй като обработва информацията, събрана през деня. Именно по време на REM фазата се активират участъците на мозъка, отговорни за ученето и запомнянето на информация. Нарушенията в този етап на съня се асоциират с влошаване на дългосрочната памет и цялостното здраве.

Финални думи

Макар и на пръв поглед невидима, връзката между системната експозиция на все по – голямо количество ЕМР в ежедневието и влошаването на когнитивната дейност наистина съществува! Ако искате да подобрите качеството си на живот и да се предпазите от отрицателния ефект на ЕМП можете още сега да предприемете стъпки за редуциране на облъчването.

Свържете се с нашия екип от квалифицирани геобиолози, които ще ви помогнат да защитите себе си и близките си от нейонизиращото лъчение у дома и на работното място!

Източници

Hu C, Zuo H, Li Y. Effects of Radiofrequency Electromagnetic Radiation on Neurotransmitters in the Brain. Front Public Health. 2021 Aug 17;9:691880. doi: 10.3389/fpubh.2021.691880. PMID: 34485223; PMCID: PMC8415840.

Gershon MD. 5-Hydroxytryptamine (serotonin) in the gastrointestinal tract. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2013 Feb;20(1):14-21. doi: 10.1097/MED.0b013e32835bc703. PMID: 23222853; PMCID: PMC3708472.

Schmitt JA, Wingen M, Ramaekers JG, Evers EA, Riedel WJ. Serotonin and human cognitive performance. Curr Pharm Des. 2006;12(20):2473-86. doi: 10.2174/138161206777698909. PMID: 16842171.

Bagheri Hosseinabadi M, Khanjani N, Ebrahimi MH, Haji B, Abdolahfard M. The effect of chronic exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields on sleep quality, stress, depression  and anxiety. Electromagn Biol Med. 2019;38(1):96-101. doi: 10.1080/15368378.2018.1545665. Epub 2018 Dec 14. PMID: 30547710.

Teixeira CM, Rosen ZB, Suri D, Sun Q, Hersh M, Sargin D, Dincheva I, Morgan AA, Spivack S, Krok AC, Hirschfeld-Stoler T, Lambe EK, Siegelbaum SA, Ansorge MS. Hippocampal 5-HT Input Regulates Memory Formation and Schaffer Collateral Excitation. Neuron. 2018 Jun 6;98(5):992-1004.e4. doi: 10.1016/j.neuron.2018.04.030. Epub 2018 May 10. PMID: 29754752; PMCID: PMC6383566.