През последните десетилетия човечеството прогресивно развива комуникационните технологии. Благодарение на интензивния технологичен напредък, обменът на информация и отдалеченото общуване между хората се осъществяват по – лесно и по – бързо от всякога. Това открива нови възможности за учените, лекарите, бизнеса и обикновените хора, но също така оказва влияние и върху околната среда.

Разнообразието от животни, растения и био организми на планетата Земя е това, което я прави уникална и специална. За да съществува това разнообразие в природата властват закономерности за поддържане на естествения баланс и хомеостаза между всички форми на живот. За съжаление много често ние, хората, нарушаваме равновесието в неуморния си стремеж към прогрес.

Учените отдавна алармират, че мащабното разпространение на комуникационните мрежи може да има негативен ефект върху екосистемите и биоразнообразието на планетата. С внедряването на 5G технологията притесненията на специалистите все повече се задълбочават. Това се дължи на факта, че всички биологични видове влизат в съприкосновение с електромагнитните полета (ЕМП). Невидими с просто око, електрическите и магнитни вълни въздействат върху клетките и могат да нарушат естествените биохимични процеси в организмите на хора и животни.

Защо създадените от хората ЕМП представляват проблем

„Оборудвана“ със собствено магнитно поле, Земята е подвластна на различни електромагнитни вълни, излъчвани от Слънцето и Вселената, още от създаването си преди милиарди години. В хода на еволюцията биологичните форми които се зараждат на планетата се приспособяват към естественото електромагнитно лъчение и започват да живеят в синхрон с него. Така, с течение на милиони години, всички живи същества се развиват под влияние на електромагнитната радиация (ЕМР). Някои дори развиват способността да я използват.

Учените отдавна са открили, че редица животински видове са развили специално сетиво, наречено магниторецеция, за откриване на магнитното поле на Земята. Такива са мекотели, членестоноги, риби, земноводни, влечуги, птици и дори някои бозайници (без хората). Най – голямото приложение на това сетиво е ориентацията във времето и пространството. Магнеторецепцията позволява на животните да мигрират и ежегодно да изминават десетки хиляди километри, успешно достигайки едни и същи дестинации. По сходен начин пчелите разчитат на земното поле, за да се прибират в кошера след събиране на цветен прашец и нектар.

Години задълбочени изследвания за ефекта на нейонизиращата електромагнитна радиация (ЕМР) върху различни животни доказват, че изкуствените ЕМП също влияят върху сетивните им органи. Това въздействие е по – осезаемо от всякога поради повсеместното разпространение на безжичните мрежи. Събраните данни показват, че антропогенните ниескоенергийни ЕМП могат да нарушат функцията на сетивните органи на животинските видове.

Според измерванията на учените безжичните комуникационни технологии (WiFi, Bluetooth, 2G, 3G и 4G) генерират най – високи нива на излагане на електромагнитно облъчване и най – голямо увеличение на нейонизиращата радиация в сравнение с други източници на ЕМП. Нивата на генерирания електросмог са многократно завишени, а 5G мрежите осезаемо допринасят за нарастване на ЕМР.

Въздействието на ЕМП върху насекомите

През последните няколко години учени и изследователи непрестанно алармират за драматичното намаляване на пчелните колонии в Европа и по целия свят. Събраната до сега информация показва, че излагането на изкуствени ЕМП стимулира производството на стресови протеини, влошава фертилитета, повишава летаргията и нарушава динамиката на летене на пчелите. Всички тези отклонения водят до проблеми с намирането на храна, ориентацията, скоростта, способността за самозащита и циркадните ритми при медоносните ни приятели.

Според биолозите системното излагане на ЕМР влияе негативно върху редица биологични процеси  и нанася непоправими поражения върху здравето на пчелите. Една от причините за това е, че електромагнитните вълни от радиочестотния спектър провокират промени в калциевите канали и клетъчния метаболизъм. Така в организма се генерира оксидативен стрес. Той доказано влошава общото състояние както при насекомите, така и при хората.

ЕМП като прекурсори на проблеми с ориентацията при животните

Проучванията на специалистите установяват, че човешки създадените ЕМП нарушават навигационните способности на различни видове птици и насекоми. Това се дължи на способността на радиочестотните вълни да въздействат върху магнеторецепцията и объркват животните.

Магниторецепцията, или магнитно възприемане, е способността на животните, в т.ч. птици и насекоми, да усещат земното магнитно поле, използвайки го като пътеводна карта. За целта животните са „оборудвани“ с две млекули, които медиират този процес: криптохром и магнетит. Криптохромните молекули функционират в мозъка и очите, където се отговорни за регулацията на циркадните ритми. Това означава, че тези молекули са сензитивни към светлинни източници, включително и изкуствени такива. Насекомите, които са активни през нощта използват магнетит за улавяне на магнитното поле на планетата. Известно е, че функцията и активността и на двете молекули се нарушават под въздействие на 5G лъчението и ЕМР като цяло.

ЕМР и морските обитатели

Както някои птици, така и редица морски животни ежегодно мигрират в търсене на благоприятни условия за размножаване и отглеждане на новото поколение. В опита си да опознаят подводния свят по – добре, учените забелязват нетипично поведение при някои мигриращи видове. В хода на изследванията става ясно, че положените на морското дъно комуникационни кабели смущават радарите на китове и акули.

Системното излагане на ЕМР води до дезориентация и нарушена способност да усещат земното магнитно поле. В резултат някои животни се объркват по маршрута си и нерядко по – едрите екземпляри засядат в плитчини, където умират. Подобни наблюдения и атипично поведение се наблюдават и при други видове, като скатове, омари, европейски змийорки. Подробна информация за ефекта на антропогенните ЕМП върху морските животни можете да прочетете тук.

Въздействието на ЕМП върху растителните видове

Според някои изследвания отрицателното влияние на ЕМР е много по – силно и осезаемо върху растенията, отколкото върху животните. Учените обясняват това явление с факта, че дърветата и останалите растителни видове са статични. Тоест, те не могат да се отдалечат от източника на ЕМП. Освен това облъчването обикновено е от една и съща страна. В едно проучване се съобщава, че лъчението от клетъчни антени предизвиква морфологични аномалии, атипичен растеж, преждевременно опадване на листата, изсъхване на клони или промяна в оцветяването на листата на дърветата.

Негативният ефект на изкуствено създадените ЕМП върху животните и растенията предизвиква дисбаланс в природата и провокира нетипични промени във флората и фауната на райони, които са подложени на хронично нейонизиращо облъчване. Това влияе върху биоразнообразието на планетата и оказва пряко влияние върху хората.

Защо 5G мрежите са заплаха за екосистемата на Земята

5G мрежата функционира с помощта на по – високочестотни вълни, наречени милиетрови вълни. Тези вълни се отличават с много къса дължина на вълната и сравнително нисък обхват на действие. Точно затова приемо – предавателите на този тип вълни са разположени на близко отстояние. Това води до голяма концентрация на ЕМР в зоните им на действие. Абсорбцията на милиметрови вълни от организми с малък размер, като насекомите, може значително да се засили в следствие на физически феномен, наречен резонанс. Той се получава тогава, когато животното, или части от тялото му, са със същия размер като вълната.

Някои проучвания сочат, че различни клетки и микроорганизми могат да общуват помежду си посредством милиметрови вълни. Излагането на бактерии на този тип лъчение изглежда стимулира техния растеж и активност. В същото време милиметровите вълни променят чувствителността на бактериите към разнообразни биоактивни химикали и съединения и повишават резистентността им към антибиотици. Това води до затруднения в лечението на множество бактериални инфекции.

Според различни екозащитници в градските зони често се стига до изрязване на короните на високи дървета, които пречат на разпространението на сигнала от 5G антените. Различни медии алармират, че това явление е често срещано в големите градове, където т.нар. санитарна сеч съвпада с монтирането на 5G устройствата. Тези действия допълнително вредят на градските екосистеми и застрашават живота и биоразнообразието на растения и животни в населените места.

Финални думи

Негативният ефект на изкуствено създадените ЕМП върху животните и растенията предизвиква дисбаланс в природата и провокира нетипични промени във флората и фауната на райони, които са подложени на хронично нейонизиращо облъчване. Това влияе върху биоразнообразието на планетата и влошава качеството на живот за всички биологични видове, в това число и хората.

Ако искате да научите повече за въздействието на електромагнитната радиация и да разберете как да се защитите от вредното лъчение, посетете нашия сайт!

Източници

Levitt BB, Lai HC, Manville AM. Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, Part 2 impacts: how species interact with natural and man-made EMF. Rev Environ Health. 2021 Jul 8;37(3):327-406. doi: 10.1515/reveh-2021-0050. PMID: 34243228.

Coma, M. (2022). 5G’s threats to wildlife. Retrieved 15 September 2022, from https://www.meer.com/en/65062-5gs-threats-to -wildlife?fbclid=IwAR0Z9NZJmxpt0lS5wp9u72vYIXzv41eA96i9qghAojHC1OV4wH4qPpTVTdI

Klimley, A.; Putnam, N.; Keller, B.; Noakes, D. (2021). A call to assess the impacts of electromagnetic fields from subsea cables on the movement ecology of marine migrants. Conservation Science and Practice, 3(7), 8.