Обследването на електромагнитните полета може да подчертае потенциални проблеми, да предостави подробности за възможни решения или да осигури спокойствие, като установи какви са нивата електромагнитна радиация във Вашия апартамент или къща, след което да се приложи оптимална стратегия за минимизирането и.

За да се създаде дом и особено спалня, която съхранява здравето, вместо да го излага на риск, обследването за установяване нивата на елктомагнитно замърсяване е необходим компонент. Здравословният сън е жизнено важен за добро здраве и възстановяване на тялото, което поема голяма част от електромагнитната радиация и това може да наруши функциите му. Хората, които спят добре, се борят с болестите по-ефективно и попълват енергийните си запаси за една нощ.

За съжаление в днешно време сме изложени на множество източници на радиация както в спалнята, така и в други помещения на дома – кухнята, в която има микровълнова печка и други домакински уреди; холът, в който има поставен телевизор, Wi-Fi рутер,компютърни и телевизионни екрани, устройства за сигурност и много други.

Допринасящите фактори за това облъчване са както вътре, така и извън дома. Тази радиация е невидима, но влияе значително върху функциите на тялото ни. Обследването на дома и установянето на нивата на елктромагнитна радиация в него, може да разкрият дали той е безопасно място за живеене и какво може да се направи в случай, че не е.

Има няколко неща, които можете лесно да направите сами за ограничаване на електромагнитната експозиция, но за други по-големи и сложни източници на радиация трябва да поставите защити за редуциране нивата на радиация и елиминиране на електромагнитните полета.

Професионална помощ ще получите от Вашия консултант в EMF.BG, който ще ви преведе през този процес, като извърши задълбочена оценка на вашата ситуация. Ние можем да направим анализ на източниците и причините за електромагнитна радиация в дома Ви, както и план с подходящи защити, които отговарят на Вашия начин на живот и бюджет.

Как да си осигурите пълноценен сън?

Целта на обследването на спалнята е да се разкрият източници на радиация, след което да се разработи стратегия за ефективна защита на вас и вашето семейство срещу тази радиация. В доклада ни ще получите конкретни решения, които ще ви позволят да си осигурите по-здравословен, по-ефективен и спокоен сън.

При интерес за оценка на вашата спалня, моля, планирайте период от 2 до 3 часа. През това време ще обясним какво правим и с каква цел. Помощта ви ще е необходима по време на някои от обследванията на източници на радиация и дори ще можете сами да направите някои измервания. В края на оценката вашият консултант ще обясни подробно резултатите, след което ще препоръча подходящото решение спрямо тях. Междувременно може да поръчате необходимите продукти директно от вашия консултант, ако желаете.

Най-добрата стойност за вашето здраве

За да се противопоставим на нарастващото електронно замърсяване, ние имаме изпитани и работещи решения за обследване и елиминиране на електромагнитна радиация. Вашият консултант от EMF.BG с удоволствие ще ви разкаже за материалите, подходящи за вашата ситуация и как да ги използвате правилно.

Въпреки че много производители и доставчици на услуги могат да работят само с отчетите от лабораторните тестове, ние от EMF.BG знаем какво работи на практика в подкрепа на вашето здраве. Екипът на EMF.BG използва само измерими и проверими методи и решения в работата си.

Методология на обследването от EMF.BG

Всяка къща разкрива различни проблеми и насърчава творчески подход съобразно нейните особености и пропорции. Обследването извършвано от EMF.BG обикновено включва следните етапи, като те могат да бъдат и повече:

  • Измерване на нискочестотни електромагнитни полета от захранващи кабели, далекопроводи и локалната електропреносна мрежа (преминаващи покрай имота, до имота и до някои части в имота), слънчеви панели и инвертори (възможно само през деня) и други;

  • Измерване на нискочестотната експозиция на електрическо поле – откриваме, че това е проблем в 90 до 95% от домовете, когато помолим клиента да легне на леглото си и измерваме каква е експозицията на тялото му;

  • Измерване на излагането на високочестотна радиация, също докато клиентът е на леглото си;

  • Оценка на различни помещения – всекидневна, кухня, мокро помещение, баня и тоалетна, офис и посочване на източници на радиация, които може лесно да елиминирате. Също така можем да ви дадем няколко указания как да намалите излагането на радиация в домашния офис, ако имате такъв;

  • По време на оценката ще бъде попълнен протокол за измерване от EMF.BG, който ще бъде оставен за бъдеща справка в края на обследването;

  • В края на обследването констатациите ще бъдат обобщени. Ако е необходимо, ще бъде предложен подход за справяне с проблеми, открити по проверим начин. И ако желаете, можете да поръчате необходимите продукти от вашия консултант.

Направи запитване

Готови ли сте за персонализирана оценка на радиационния риск от специалисти?

Свържи се с нас