Как може да минимизирате излагането на радиация на работното си място?

В днешно време работното място често е оборудвано с много различни технологии. Поради това цялостното избягване на радиационна експозиция може да бъде трудно или невъзможно за постигане. Местоположението и настройката на работните места могат да окажат сериозно въздействие върху здравето и по-често да се използва отпуск по болест.

По-здравословното работно място създава по-щастлива и продуктивна работна сила.

Консултантът на EMF.BG може да даде на работодателя и служителя информация как да се подобри ситуацията на работното място. Моля, имайте предвид обаче, че EMF.BG се занимава най-вече с много консервативни граници на обследване и лимити на експозиция (вижте BioInitiative Report 2012) и намира установените официални норми за неприемливо високи. Така че, ако попитате някой от нашите консултанти за тяхното мнение или оценка на дадена ситуация, можете да очаквате отговор, който ще бъде далеч по-консервативен от официалните ограничения.

Какво може да се направи в рамките на обследването на работното място

Излагането на нейонизирана радиация от източници като захранващи кабели, безжична технология, компютри и други може да бъде оценено и могат да бъдат направени препоръки за намаляване на нивата радиация, на които са изложени хората чрез извършване на промени в работната конфигурация (т.е. преместване на бюра, мерки за защита от електромагнитна радиация и други).

Приветстваме интереса на работодателя да създаде по-благоприятна среда за своите служители. Когато правите измервания, нашият консултант ще работи с вас, за да бъде максимално дискретен без да притеснява служителите. Може също да говорите с наш консултант за оценка в извънработно време; това ще ви позволи да обмислите резултатите и да приложите промени със свое собствено темпо.

Направи запитване

Готови ли сте за персонализирана оценка на радиационния риск от специалисти?

Свържи се с нас