Електромагнитните полета (често наричани за кратко ЕМП) са съществена част от физическия свят. Електрическите и магнитните полета се срещат естествено в телата ни във връзка с нервната и мускулната дейност. Ние също изпитваме естественото магнитно поле на земята и естествените електрически полета в атмосферата.

Докато тези естествени ЕМП са от съществено значение за нашето благосъстояние и живот, като цяло ЕМП от изкуствени източници – електрически токове и напрежения от електрическата система и не само – допринасят за вредно електромагнитно замърсяване.

Използвайки някой устройства, ние сме  изложени на влиянието на тези вредни електромагнитни вълни. Днес има наистина широк спектър от източници, включително телевизори, Wi-Fi, малки и големи уреди като микровълнова фурна, излъчване на мобилен телефон и близки телевизионни кули.

Не можете да видите електромагнитните вълни, но ако радиацията от тях е лека, ще изглежда, че светът ви е ярко осветен дори през нощта. И тази светлина ще идва през вашите прозорци, стените, таваните и почти всяка цепнатина във вашия дом. Ако можехте да чуете тези вълни, звукът щеше да бъде подобен на силен шум от почукване, сякаш някой постоянно чука на вратата ви или друга твърда повърхност.

В днешно време хората в индустриализираните страни са заобиколени от множество източници на радиация, които е добре да познават. Тяхното облъчване може да бъде вредно за здравето в някои аспекти и при определени обстоятелства. Поради необходимостта от по-добра осведоменост по въпроса за различните поколения клетъчни мрежи решихме да ви запознаем как се появяват, развиват и какви предимства и недостатъци носят за хората, които ги използват.

Историята и разликите между 1G, 2G, 3G и 4G клетъчните мрежи

1G мрежи

Осемдесетте години на XX-ти век донесоха първото поколение – или 1G – мрежи с аналогова услуга само с глас. Максималната скорост на предаване на данни в 1G мрежа достига около 2,4kbps.

2G мрежи

2G мрежата се появява във Финландия през 1991 г., позволявайки на мобилните телефони да се преместят в цифровия свят. 2G позволява криптиране на разговори и текст, както и SMS, съобщения с изображения и MMS. Максималната скорост за 2G беше около 50 kbps.

3G мрежи

Появата на 3G мрежа осигурява на хората възможност за обмен на много повече данни, видео разговори и мобилен интернет. Тя се появява през 1998 г.

Това, което сега можем да считаме за „бавна“ мрежа в много големи общности, беше разцветът на технологиите, докато не се появи четвъртото поколение.

3G мрежите достигат 2mbps на стационарни или неподвижни устройства и 384 kbps на устройства в движещи се превозни средства.

4G мрежи

4G, или настоящият стандарт на клетъчните мрежи, беше пуснат в края на 2009-та година и е 500 пъти по-бърза мрежа от 3G. Тя е в състояние да поддържа мобилна телевизия с висока разделителна способност, видеоконференции и много други.

Когато дадено устройство е преносимо и може да се използва на различни места, както когато се разхождате с телефона си или сте в колата, максималната скорост може да бъде 10 mbps, а когато устройството е неподвижно, скоростта може да бъде 100 mbps.

Секторът на честотната лента от 20MHz има максимален капацитет от 400 Mbps. Тъй като обаче потребителите споделят наличния секторен капацитет помежду си, оптималната скорост достъпна за потребителите обикновено е в порядъка на 10 -100 mbps.

Тъй като все повече хора получават достъп до мобилни устройства и интернет на нещата (IoT) е индустрия, която постоянно се разширява, до 2024 г. се очаква до 24 милиарда устройства да се нуждаят от поддръжка на клетъчна мрежа. И това главоломно разрастване на интернет технологиите обособява нуждата от въвеждане на по-мащабна и усъвършенствана технология, която да отговори на нарастващите нужди на потреблението.

Основни разлики между 4G и 5G поколенията

Една от най-големите разлики между 4G и 5G ще бъде пиковият капацитет и латентността. Например, пиковият капацитет на 5G UWB сектора е в gbps в сравнение с 4G в mbps.

Също така, латентността или времето, което изтича от момента, в който информацията е изпратена от устройство, докато тя се използва от приемника, ще бъде значително намалена с 5G мрежите, което позволява по-бързи скорости на качване и изтегляне.

Друга голяма разлика между 4G и 5G е размерът на честотната лента. 5G трябва да може да поддържа много повече съвременни устройства, в допълнение към мрежовите изисквания на свързани превозни средства и други устройства.

Какво означава всичко това за вас като потребител и потребител? По-големи количества информация могат да се прехвърлят между устройствата по-бързо от всякога, така че районите с висока плътност като летищата и градските зони трябва да имат висока скорост. Благодарение на намалената латентност и по-широката честотна лента, трябва да можете да предавате 4K видео за секунди и да провеждате конферентни разговори с хора от другия край на света без никакви технически проблеми.

Но каква е цената, която ще платим за здравето си, ако възприемем тази технология и я имплементираме в ежедневието си?

Становище на GSMA – The GSM Association гласи, че „може да има известно локализирано увеличение на нивата на експозиция, когато 5G се добави към съществуваща мрежа или когато покритието се предоставя в нова локация. Общите нива на 5G  експозиция обаче ще остават под – и много ниски спрямо – международните граници на експозиция. Въз основа на резултатите от измервания на експериментални и търговски 5G мрежи, нивата на експозиция ще бъдат подобни на съществуващите в момента мобилни услуги. Разширена база проекти на станции и нови технологични характеристики които са част от 5G осигуряват по-висок капацитет за задоволяване на потребителското търсене. Като такъв, допълнителен ще са необходими антени и броят на малките клетъчни инсталации ще се увеличат. Всички мобилни комуникационните системи са проектирани, но за минимизиране на мощността за намаляване на системните смущения.“

В становището се споменават проведени експериментални и търговски измервания, свързани с влиянието на 5G мрежата, но такива не са предоставени в документа и не открихме на сайта на асоциацията.

Непознатата страна на 5G

Най-новата клетъчна технология, 5G, ще използва милиметрови вълни за първи път в допълнение към микровълните, които се използват за по-стари клетъчни технологии, в обхвата на 2G до 4G.

Честотните ленти за 5G мрежи се предлагат в два варианта. Честотният диапазон 1 (FR1) е от 450 MHz до 6 GHz, което включва LTE честотния диапазон. Честотният диапазон 2 (FR2) е от 24,25 GHz до 52,6 GHz. Обхватът под 6 GHz е името за FR1, а mmWave спектърът е името за FR2.

На теория пиковите скорости на данни за напълно изградена и функционална 5G мрежа са 20 Gb / s даунлинк и 10 Gb / s ъплинк, както е стандартизирано от Международния телекомуникационен съюз.

При ограничен обхват, 5G ще изисква клетъчни антени на всеки 100 до 200 метра, излагайки много хора на радиация от милиметрови вълни. 5G също така използва нови технологии (напр. aктивни антени, способни да формират лъч; фазирани масиви; масивни множество входове и изходи, известни като масивен MIMO), които създават нови предизвикателства за измерване на експозицията на радиация и влиянието върху човешкото здраве.

И това не е всичко, но няма нужда от повече технически спецификации. Така или иначе те са налични на много места, но едно съществено нещо липсва – изследване на влиянието на 5G мрежата върху човешкото здраве.

Защо трябва да се притеснявате за 5G радиацията

Електромагнитните вълни, излъчвани от мобилния телефон или компютър, през който четете това, въздействат върху телата ни на клетъчно ниво. Науката е показала редица негативни ефекти, включително увреждане на клетъчната мембрана, загуба на калциеви йони и увреждане на ДНК. А последното в най-сериозните случаи води до клетъчни изменения и ракови образувания.

Всички тези щети на клетъчно ниво имат сериозно отражение върху вашето здраве. Всъщност дори има термин за тези симптоми – електрическа сензитивност. По-важното е, че започваме да виждаме, че дългосрочното излагане на електромагнитна радиация е свързано със сериозни заболявания.

У нас вече един от мобилните оператори въведе в употреба 5G поколението, рекламирайки го като „ерата на високоскоростна свързаност“. Това безспорно е така, но какви изследвания или проверки са направени, за да се установи какво е влиянието на пето поколение мрежи върху човешкото здраве? Такива все още няма.

Според проучвания, направени в тази връзка, някои от потенциалните сериозни рискове, свързани с 5G лъчението и електромагнитната радиация са:

  • Повишен риск от невродегенеративно заболяване. Те включват заболявания като болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон и амиотрофична латерална склероза (ALS). Един мета-анализ показва, че професионалната експозиция на електромагнитни вълни и радиация е свързана значително с повишен риск от ALS. Друго проучване показва връзка между професионалната експозиция на над средните нива на ЕМП и по-високата смъртност от ALS;
  • Повишен риск от рак. Излагането на електромагнитна радиация се счита за възможно канцерогенно и се свързва с левкемия при деца, рак на мозъка и други видове рак. От 2016 г. насам 400 нови независими научни изследвания в областта показаха връзката между вредното електромагнитно лъчение, 5G лъчението и рака;
  • Намалена плодовитост. Както in vivo, така и in vitro проучванията показват, че излагането на ЕМП променя клетъчната хомеостаза, ендокринната функция, репродуктивната функция и развитието на плода.

За съжаление има и още допълнителни рискове, свързани с 5G, които ще продължим да разглеждаме в нашия блог. Очаквайте отново в EMF.bg заедно със съвети как да редуцирате електромагнитната експозиция за вас и вашето семейство – както у дома, така и на работното място.

Използвани ресурси

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Food and Drug Administration

Silver Spring, MD 2099, April24 2019, https://ecfsapi.fcc.gov/file/10815418118189/13-84.pdf

5G, EMF Exposure and Safety, GSMA May 2020, https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2020/05/GSMA_5G_EMF_Exposure_and_Safety_05_20.pdf

Electromagnetic Radiation Safety; Scientific and policy developments regarding the health effects of electromagnetic radiation exposure from cell phones, cell towers, Wi-Fi, Smart Meters, and other wireless technology, https://www.saferemr.com/