Давали ли сте си сметка, че съвременните хора са обградени от източници на електромагнитно лъчение. На където и да се обърнем има кабели, лампи, клетки на мобилни оператори, трансформатори, да не говорим за компютрите, телевизорите, мобилните телефони, таблетите и тн. Всъщност, модерният човек е станал зависим от електронните устройства до такава степен, че те дори не ни правят впечатление.

Безопасна ли е обаче всичката тази електромагнитна радиация (ЕМР) и как можем да се предпазим от нея? Този въпрос се питат все повече хора, които усещат, че електромагнитните полета (ЕМП) оказват влияние върху здравето им. От друга страна учените непрестанно провеждат нови изследвания в сферата, за да установят краткосрочните и дългосрочни отражения на ЕМП върху човешкото здраве. За съжаление, все повече проучвания доказват вредата от прекомерното излагане на ЕМР. Естествено следва и въпроса дали тази радиация влияе върху формирането и развитието на човека. Именно на този въпрос ще се опитаме да отговорим в следващите редове.

Какво трябва да знаете за електромагнитните полета

Електромагнитните полета (ЕМП) са съвкупност от електрически и магнитни вълни, които дадено тяло излъчва. Тези вълни притежават заряд и могат да преминават през пространството и да проникват в други тела, предизвиквайки структурни промени – този процес се нарича радиационно облъчване. Двете основни характеристики на електромагнитните вълни са дължина/ период и честота. Дължината представлява разстоянието между две трептения на една вълна, докато честотата е броят на тези трептения в рамките на една секунда. Мярката за честота на вълната е херц (Hz).

Съществува и понятието „електромагнитен спектър“, което описва съвкупността от електромагнитни вълни с различна честота. Този диапазон включва всички вълни – от тези с изключително ниска честота на трептене (ELF), до тези с изключително висока честота на трептене. В електромагнитния спектър влизат различни по честота вълни, които образуват ЕМП с разнообразни характеристики, излъчвани от различни източници.

Естествени източници на ЕМП

Важно е да отбележим, че съществуват ЕМП, които имат естествен произход. Най – големият пример за това е електромагнитното поле на планетата Земя, което има честота от 7, 83 Hz. Това поле има съществено значение за живите организми на планетата. Птиците и някои насекоми и риби използват това невидимо поле като миграционен ориентир; благодарение на него стрелката на компаса сочи север – юг. Акумулираният заряд по време на гръмотевична буря е друг пример за естествено ЕМП.

ЕМП, създадени от хората

Електромагнитните полета, създадени от хората са неразривна част от живота – едва ли някой от нас би могъл да си представи живот без електричество и електроуреди. В допълнение, ЕМП намират широко приложени в диагностицирането и лечението на различни медицински състояния. Разпределението и употребата на електрическата енергия е сложен процес, който включва различни енергийни източници и проводници, създаващи различни ЕМП:

  • Изключително нискочестотни полета (ELF fields) – съоръжения за електроразпределение, трансформатори, кабели, клетъчни кули, битови ел. уреди (сешоар, тостер, електрическа кана и тн.), телевизори, компютри.
  • Полета с междинна честота (IF fields) – компютърни екрани, системи за сигурност и устройства за предотвратяване на кражби.
  • Радиочестотни полета (RF fields) – мобилни устройства, смартфони, безжични телефони, локални безжични мрежи, радари, медицинска техника, радио и телевизионни кули, микровълнови фурни, бебешки монитори и др.
  • Изключително високочестотни полета (EHF fields) – рентгеново и гама лъчение.

Влияние на електромагнитната радиация (ЕМР) върху развитието на хората

Както вече споменахме, радиацията е способността на електромагнитните вълни да въздействат върху структурата на атомите и/или други клетки на приемника. Като цяло ЕМР се дели на три вида:

  1. Йонизираща радиация – това е високоенергийно облъчване, което предизвиква атомно йонизиране, ДНК изменения, генни мутации и канцерогенни образувания. Източници на този вид радиация са рентгеновите и гама лъчите, високочестотните UV лъчи.
  2. Нейонизираща радиация – това е нискоенергийно облъчване, което не предизвиква атомни промени, но може да има индиректен ефект върху ДНК като предизвиква вибрации и променя атомното движение.
  3. RF радиация – акумулирането на радиочестотна радиация в тялото може да предизвика вътреклетъчно нагряване и да увреди телесните тъкани и/или да доведе до изгаряне.

Какво казва науката за ефекта на ЕМР и човешкото развитие

С прогреса и разпространението на електричеството, в частност мобилните устройства, се забелязва нарастващо притеснение относно ефекта на ЕМР върху хората. Именно затова през последните 20 години все повече учени изследват процесите, които се случват в тялото при прекомерно излагане на ЕМР. Съществуват редица изследвания, които се фокусират върху въздействието на електромагнитното лъчение върху бременните жени и подрастващите.

Опасност от помятане

Според данните на независими изследвания от 2013г. и 2017г. бременни жени, които са изложени на значителни количества ELF радиация в ежедневието си са сериозно застрашени от спонтанен аборт. Като цяло и двете изследвания се фокусират върху навиците на бременните и степента на ЕМР в регулярното им ежедневие. Проучването от 2017г. също така установява, че след достигане на определен праг на електромагнитно облъчване вече не съществува правопропорционална зависимост между склонността към помятане и часовете излагане на ЕМР.

В допълнение, учените са открили, че не източника на радиацията оказва влияние върху негативните резултати, а степента и редовността на излагане на електромагнитно облъчване. Освен това е известно, че колкото по – близо сме до източник на ЕМР, толкова по – силно е облъчването. Тоест, ежедневно използвайки смартфон, майката е в много по – голям риск, отколкото ако по пътя към работа премине покрай телевизионна кула.

Опасността от спонтанен аборт е най – голяма в първите 15 гестационни седмици. В този период е особено важно да предприемете необходимите мерки, за да предпазите себе си и детето си от ненужна ЕМР. Важно е да отбележим, че редовните прегледи при АГ специалист не се свързват с опасност за плода и майката.

Опасност от развитие на рак

Отдавна е известно, че йонизиращата радиация, особено в ранните седмици на бременността, се свързва с ДНК промени, когнитивни проблеми, увеличен риск от развитие на рак и др. Съществуват, обаче, изследвания, които разглеждат ефекта на ELF полета върху пренаталното развитие. Според данните, децата, чиито майки са били изложени на завишени дози нискочестотно облъчване по време на бременността, са с повишен риск от развитие на левкемия. Въпреки че проучванията по темата са ограничени и има съществуват противоречиви резултати, наличието на индикации за проблем са достатъчна предпоставка за по – нататъшни изследвания и предприемане на предпазни мерки. Още повече, СЗО определя ЕМР като „потенциално канцерогенна“!

Опасност от поведенчески отклонения

Изследване от 2008 година върху повече от 13,000 датски майки разкрива, че деца, чиито майки са използвали мобилните си телефони много често по време на бременност, са по – склонни към поведенчески отклонения до достигане на 7 – 8 годишна възраст. Такива деца често имат симптоми на хиперактивност и проблеми с концентрацията и вниманието.  В последващо изследване , обхващащо 29,000 деца, тези открития се потвърждават. Колкото повече бременните са изложени на нискочестотни източници на електромагнитна радиация, толкова е по – голям шанса от развитие на ADHD и други проблеми с поведението.

Допълнителни изследвания

Едно изследване върху ефекта на ЕМП по време на бременност при плъхове доказва, че редовното продължително облъчване по време на пренаталния период може да доведе до проблеми с развитието на костите и мускулите на ембрионите. Въпреки че изследването не е върху хора, а върху плъхове, резултатите предполагат последващи проучвания и разглеждане на потенциални вреди от същия характер при хората. Както знаете, тестовете върху мишки и плъхове са основен източник на предварителна информация за множество бъдещи клинични изследвания при хората.

Много учени смятат, че децата са много по – чувствителни към всички видове радиация и абсорбират по – големи количества, тъй като тъканите и клетките им все още се развиват и са по – податливи на външни влияния. Ако смятате, че сте изложени на прекомерни нива ЕМР и искате да се предпазите, ние можем да ви помогнем. Тук можете да разберете повече за услугите, които предлагаме. Предпазете себе си и децата си от електромагнитното облъчване още сега!

Източници

Li, DK., Chen, H., Ferber, J.R. et al. Exposure to Magnetic Field Non-Ionizing Radiation and the Risk of Miscarriage: A Prospective Cohort Study. Sci Rep 7, 17541 (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-16623-8

Shamsi Mahmoudabadi F, Ziaei S, Firoozabadi M, Kazemnejad A. Exposure to extremely low frequency electromagnetic fields during pregnancy and the risk of spontaneous abortion: a case-control study. J Res Health Sci. 2013 Sep 17;13(2):131-4. PMID: 24077469.

Williams PM, Fletcher S. Health effects of prenatal radiation exposure. Am Fam Physician. 2010 Sep 1;82(5):488-93. PMID: 20822083.

Copublications.greenfacts.org. 2021. GreenFacts – EU Projects – Summaries of EC Scientific Assessments. Available at: <http://copublications.greenfacts.org/> [Accessed 2 May 2021].

Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children. Epidemiology. 2008 Jul;19(4):523-9. doi: 10.1097/EDE.0b013e318175dd47. PMID: 18467962.

Divan, H., Kheifets, L., Obel, C., & Olsen, J. (2010). Cell phone use and behavioural problems in young children. Journal of Epidemiology & Community Health, 66, 524 – 529.

Erkut, A., Tumkaya, L., Balik, M., Kalkan, Y., Guvercin, Y., Yilmaz, A., Yuce, S., Cure, E. and Sehitoglu, I., The effect of prenatal exposure to 1800 MHz electromagnetic field on calcineurin and bone development in rats, 2016. Acta Cirurgica Brasileira, 31(2), pp.74-83.

Kheifets, L., 2005. The Sensitivity of Children to Electromagnetic Fields. PEDIATRICS, 116(2), pp. e303-e313. DOI: 10.1542/peds.2004-2541