Безжичните устройства, включително мобилни телефони и Wi-Fi рутери, са достъпни за нас от около две десетилетия. Имахме достатъчно време да свикнем с тези нови технологии, да изследваме влиянието им върху хората и други живи организми. Въпреки това няма извършена оценка на въздействието върху здравето, нито на въздействието върху дивата природа и околната среда за най-новото поколение безжична технология. Няма достатъчно задълбочени изследвания, които да докажат безопасността  на 5G мрежата, нито от комбинираното излагане на 5G + вече съществуваща радиация от GSM, 3G, WiFi, 4G и т.н.

Защо?

Тази най-нова безжична технология ще промени коренно нашата електромагнитна реалност. 5G технологията ще доведе до значително повишаване на нивата на  електромагнитна радиация поради монтирането на много нови антени. Вредните ефекти от експозицията на RF-EMF вече са доказани, но сякаш и това не впечатлява отговорните институции, които стотици учени и граждани призовават за  оценка на риска.

В настоящата статия ще направим подробен преглед на редица публикации, свързани с влиянието на различните поколения технологии върху човешкото здраве, за които вече има множество данни предоставени от  научни изследователски екипи.

Предистория

Мобилните технологии – мобилни телефони, таблети и други устройства – се превърнаха в неизменна част от живота на съвременият човек. Те дават възможност на милиарди хора по света да работят, слушат радиото в колите си, да гледат телевизионни програми у дома, да пътуват безопасно  и като цяло да останат свързани в различни точки на света. За мнозина на тази планета мобилните устройства са основният – понякога и единствен – канал за достъп до Интернет и ползите, които носи.

 

Какво “обещава” петото поколение мобилни технологии

5G не е модифицирана версия на 4G. Тя представлява изцяло нова мрежова инфраструктура. 5G има потенциала да промени коренно начина, по който функционират мобилните мрежи по няколко начина.

На първо място, 5G мрежите обещават да ускорят мобилната комуникация, като предоставят на потребителите по-бърз и надежден трансфер на  данни, със скорости, които достигат приблизително 10 гигабита в секунда. Това е 10 пъти по-бързо от съществуващата  технология. Високоскоростният трансфер на данни напълно ще промени начина, по който хората комуникират и обменят информация – това определено е предимство.

Някои други възможни подобрения включват:

 • По-ниска ниска степен на забавяне – закъсненията са причина за безпокойство сред потребителите на мобилни устройства, особено когато тези устройства и техните мрежи се използват за вземане на критични решения в реално време. Настоящите 4G мрежи имат средно забавяне от 50 милисекунди, докато 5G мрежите ще намалят този интервал до само една милисекунда, което ще доведе до по-малко смущения в мрежата;
 • Повишена плътност на връзката – плътността на връзката се отнася до способността на мрежата да поддържа успешното изпращане и доставяне на съобщения, дори в силно населен район. Понастоящем 4G мрежите могат да поддържат само около 2000 свързани устройства на 0,98 квадратни километра. Очаква се 5G да преодолее този капацитет, като осигури основа за до 1 милион свързани устройства в същото пространство.

Изграждането и поддържането на тази инфраструктура обаче крие своите рискове. Като се започне от множеството клетъчни кули, по-високи микровълнови честоти и по-къси  вълни, оказва се, че бързината и непрекъснатостта в комуникацията може да идват с цена за здравето ни.

Проблеми има и със сигурността на 5G мрежата. В интервю публикувано в новинарския портал NetworkWorld става ясно, че
„пропуски в картографирането на идентичностите на приложението и транспортния слой са предпоставка за нерегламентиран достъп до данни и организиране на атаки за отказ от услуга през множество срезове, ако те (хакерите) имат достъп до 5G Service Based Architecture“. Цялото интервю ще намерите на следния адрес: AdaptiveMobile: Мрежовите разрези в 5G мрежата водята до нови уязвимости.

Защо 5G застрашава човешкото здраве

С навлизането на 5G значително ще се увеличат нивата RF-EMF в околна среда. Това поколение технологии също така ще използва нови честоти, които не се оценяват от независими от индустрията експерти по отношение на тяхната безопасност. Поне до момента не намираме данни за направени такива оценки от подразделения на европейските или американските институции.

Също така, 5G ще използва по-високочестотни вълни с изключително малка дължина. По-късите вълни преминават по-трудно през различните предпятствия, поради което много учени се опасяват, че 5G ще изисква милиони нови антени с по-малки клетки.

За изграждането на 5G мрежите трябва да се използват и нови честотни ленти в различни обхвати. Използваните в момента антенни системи обаче не могат да работят на тези радиочестоти, поради което е необходимо изграждането на нови . А това означава допълнително излъчване на радиация.

В случая на 5G тази неизбежна стъпка – за изграждане на специална инфраструктура за радиодостъп, създава противоречие относно потенциалните проблеми за общественото здраве, които могат да възникнат при поява на нови базови станции.

В най-общи линии, има пет основни твърдения за потенциален здравен риск срещу 5G, а именно:

 • Връзките между появата на тумори и излагането на електромагнитни полета (EMF), генерирани от 5G;
 • Увеличаването на нивата на ЕМF поради неконтролирано разпространение на 5G;
 • Рисковете за здравето, свързани с емисиите в новия спектър mm-вълна, използван от 5G;
 • Несигурността относно действителните нива на емисии на електромагнитни полета, причинени от липсата на специални измервания;
 • Липсата на инструменти за измерване, подходящи за 5G технологии.

Отдавна стана ясно, че 5G ще работи с усъвършенствани антени, така наречените фазирани антенни решетки, които излъчват микровълните в тесни ленти. Това по начало е технология разработена за военни цели. Без да има експертна оценка за вредите, които 5G би нанесла, няма как да я приемем като сигурна и безопасна технология, която масово се инкорпорира от телекомите.

Призив до ЕС относно 5G – учени предупреждават за потенциални сериозни последици за здравето 

В призив към Европейския съюз над 180 учени и лекари от 36 държави предупреждават за опасността от 5G. Въвеждането в експлоатация на пето поколение мрежи ще доведе до масово увеличаване на неволното излагане на електромагнитно излъчване. Учените настояват ЕС да следва Резолюция 1815 на Съвета на Европа, като иска независима работна група за преоценка на въздействието върху здравето. В тези искания се подчертава необходимостта от преразглеждане и оценка на настоящите официални граници на експозиция на ICNIRP, както и вземане предвид на електромагнитната чувствителност като явление сред хората.

Уебсайт на инициативата 5G Appeal

Публикувани рецензии за 5G

5G Wireless Expansion: Public Health and Environmental Implications“ – доклад публикуван в Environmental Research. Представлява изследователски преглед, който документира обхвата на докладваните неблагоприятни ефекти от радиочестотни и милиметрови вълни.  Ефектите варират от ракови клетки, промени в растежа на бактериите до увреждане на ДНК. Изследването заключава, че „мораториумът върху внедряването на 5G е оправдан“ и „добавянето на това високочестотно  лъчение към и без това сложения микс от по-ниски честоти, ще допринесе за отрицателно влияние върху общественото здраве“.

Докладът “A New Look at Three Potential Mechanisms Proposed for the Carcinogenesis of 5G Radiation” предлага три важни механизма за анализ. Първият е, че „абсорбирането на 5G радиация в кожата може да доведе до генериране на високи нива на свободни радикали. Това от своя страна увеличава риска от рак на кожата. Екипът от учени съобщава, че сред 100 рецензирани публикации за окислителните ефекти на радиочестотното излъчване с ниска интензивност, включени в техния преглед, 93 проучвания показват, че радиочестотната радиация предизвиква окислителни ефекти в биологичните системи.

В “Towards 5G communication systems: Are there health implications?” подробно са изложени резултатите от изследването. Те сочат, че „милиметровите вълни могат да променят генната експресия, да насърчават клетъчната пролиферация и синтеза на протеини, свързани с оксидативен стрес, възпалителни и метаболитни процеси. “ Изследователите заключават, че „наличните открития изглеждат достатъчни, за да докажат съществуването на биомедицински ефекти и да се позоват на принципа на предпазливостта“ (Di Ciaula, 2018).

Очаквайте скоро отново в блога на EMF продължение на анализа и още източници на достоверна информация за влиянието на 5G върху човешкото здраве.

Използвани ресурси

 1. Hardell L, Carlberg M. Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest. Oncol Lett. 2020;20(4):15. doi:10.3892/ol.2020.11876
 2. Nasim, I., & Kim, S. (2017). Human Exposure to RF Fields in 5G Downlink. arXiv: Signal Processing.
 3. Russell, Cindy. (2018). 5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications. Environmental Research. 165. 10.1016/j.envres.2018.01.016.
 4. Chiaraviglio, Luca & Fiore, Marco & Rossi, Edouard. (2019). 5G Technology: Which Risks From the Health Perspective?.
 5. Di Ciaula A. Towards 5G communication systems: Are there health implications? Int J Hyg Environ Health. 2018 Apr;221(3):367-375. doi: 10.1016/j.ijheh.2018.01.011. Epub 2018 Feb 2. PMID: 29402696.