След като вече ви разказахме в детайл за влиянието на електромагнитното излъчване върху човека, в днешната тема ще разгледаме малко повече информация за това как повлиява околната среда и в частност едни от най-ценните животински видове на Земята – пчелите.

Многобройни рецензирани научни изследвания доказват, че електромагнитните полета от електропроводи, клетъчни телефони и кули, и безжични мрежи оказват отрицателно въздействие върху птиците, пчелите, дивата природа и околната среда. Установено, че електромагнитното лъчение променя поведението на пчелите, води до биохимични промени в техния метаболизъм и въздейства негативно върху размножаването им.

Публикация от д-р Даниел Фавр описва подробно данните от проведено изследване, при което пряко се наблюдава поведението на пчелите след излагане на електромагнитни полета. Д-р Фавр заявява, че „Настоящите данни еднозначно показват, че колониите на пчелите са засегнати и обезпокоени от електромагнитни вълни (RF-EMF)“. Множество проучвания, които изследват безопасността от ефектите на радиочестотното лъчение и радиацията, произлизаща от него отчитат поведенчески промени при пчелите след излагане на електромагнитна радиация. Те са свързани с нарушаване на навигационните способности на пчелите, намалени скорост и брой на снесените яйца и намаляване на силата на колонията. Освен това учените са открили, че радиацията, излъчвана от мобилните устройства влияе не само върху поведението, а и върху физиологията на пчелите.

Истината е, че пчелите са изключително ценни – освен, че произвеждат мед, пчелно млечице, прополис и други изключително полезни за човека естествени биологично активни вещества, тяхната роля като опрашители на селскостопанските култури е незаменима.

Пчелите притежават специфична и невероятно чувствителна сензорна модалност. Именно благодарение на нея, те се ориентират изключително добре в пространството и комуникират помежду си. В същото време обаче това ги прави изключително уязвими към електромагнитни излъчвания от различни източници.

RF/Micro вълни и ефектът им върху пчелите и насекомите

„Излагането на насекоми на радиочестотни електромагнитни полета от 2 до 120 GHz“, публикувано в „Научни доклади“, е първото проучване, проследяващо как насекомите (включително медоносната пчела) реагират на високите честоти на електромагнитно лъчение, които са широко използвани за разпространение на 4G и 5G. Научните симулации показват, че с течение на времето, поведението,  физиологията и морфологията на насекомите, изложени на EMF се променят в негативен аспект. В заключение, учените посочват спешната необходимост от намаляване на излагането на електромагнитна радиация, за да се защити популацията на пчелите и да се запази околната среда. Тъй като 5G технологията използва нови, по-високи честоти, за които е доказано, че нарушават сензорните модалности при насекомите, много от учените призовават за мораториум върху 5G.

Смята се, че колапса на пчелните колонии се причинява от комбинацията на няколко фактора: значително повишено потребление на пестициди и химикали, паразитни инфекции и стрес, в резултат от непрекъснато нарастващото излагане на електромагнитна радиация. Всичко това води до отслабване на популациите на пчелите и намалена способност да поддържат естествения си начин на живот. Наблюдава се, че излагането на EMF значително намалява устойчивостта на пчелите към промените на околната среда. Това ги прави все по-трудно приспособими към новите условия на живот и води до драстично намаляване на популацията им.

В проучване в университета Панджаб в Чандигар, Северна Индия, изследователите провели интересен експеримент, довел до плашещи заключения. Те монтирали мобилни телефони в кошер и ги захранвали за два петнадесетминутни периода всеки ден. След три месеца установили, че пчелите спират да произвеждат мед, снасянето на яйца от пчелата майка намалява наполовина и в следствие на това размерът на кошера бива драстично редуциран.

Андрю Голдсуърти, биолог от Империал Колидж, Лондон, казва пред CNN, че причината най-вероятно е свързана с радиацията, излъчвана от мобилни телефони и клетъчни кули, която нарушава молекулите на химичния криптохром при насекомите. Криптохромът представлява специфичен флавопротеин, който растенията и животните използват за навигация и регулация на циркадните си ритми.

Д-р Фавр, учител, който преди е работил като биолог в Швейцарския федерален технологичен институт в Лозана, казва: „Това проучване показва, че наличието на активен мобилен телефон смущава пчелите и има драматичен ефект върху тяхното здраве, продуктивност и фертилитет“.

Той поставя два мобилни телефона под кошер и записва високочестотните звуци, които пчелите започват да излъчват във времето, когато телефоните са активирани и в режим на готовност.

Около 20 до 40 минути след активирането на телефоните, пчелите започват да излъчват „тръбни“ обаждания – поредица от високочестотни „писъци“, които обявяват началото на роенето. В съвременното пчеларство, пчеларите се опитват да не допускат възникване на роене, тъй като промените, свързани с него водят до висока смъртност при пчелите и значително намаляват реколтата от мед и други пчелни продукти.

Роенето е процес, който обиновено бива провокиран от недостиг на място в кошера или вследствие от липсата на медова паша за пчелите. По време на роенето около 60% от пчелите напускат кошера и започват да търсят ново място, на което да се засели пчелната колония.

Немският съюз за опазване на природата и биологичното разнообразие (NABU), заедно с две НПО – една от Германия и една от Люксембург, разглеждат 72 научни изследвания, свързани с ефектите на новите технологии върху околната среда и влиянието им върху пчелите. Установя се, че EMF причинява значителни вреди за насекомите. Резултатите от проучванията доказват, че нейонизиращото лъчение има отрицателен ефект върху пчелите, осите и мухите. Тези ефекти варират от намалена способност за летене и ориентиране, до увреждане на генетичния материал и ларвите.

Насекомите са постоянно изложени на радиочестотни електромагнитни полета (RF) с различни честоти. Оказва се, че електромагнитната мощност в диапазоните от 2 GHz до 120 GHz бива частично абсорбираната от четири различни вида насекоми. При всички тях се показва общо увеличение на погълнатата RF мощност при излъчвания над 6 GHz, в сравнение с погълнатата RF мощност под 6 GHz.

Вследствие на това диелектрично нагряване се наблюдава повишаване на телесната температура при насекомите и промени във физиологията, морфологията и поведението им. Изследваните насекоми, които са по-малки от 1 см, показват пик на абсорбция при честоти над 6 GHz, които в момента не се използват повсеместно за телекомуникации, но се планира да бъдат използвани в следващото поколение безжични телекомуникационни системи.

Резултатите от проведените изследвания показват, че дори краткосрочното излагане RF и EMF повишава нивата на агресия при пчелите.

В пчелните кошери, намиращи се под електро и далекопроводи се наблюдават значителни поведенчески промени при пчелите. Те са свързани със способността им да взаимодействат и реагират по подходящ начин на заплахите и отрицателните стимули на околната среда и могат да имат сериозни мащабни екологични последици.

Изключително нискочестотните електромагнитни полета увреждат когнитивните и двигателните способности на медоносните пчели. Известно е, че електромагнитното замърсяване с ниска честота (ELF EMF), идващо от електропроводи, води до негативни  биологични ефекти при много видове. Както вече споменахме, медоносните пчели са изключително ценни и важни за опрашването на селскостопански реколти навсякъде по света. Когато са изложени на високи нива на ELF EMF при преминаването им в близост до електропроводи, се променя динамиката и се намалява успеха на полетите към източници на храна.

Освен всичко това, резултатите показват, че EMF, излъчвани от електропроводи, могат да повлияят върху когнитивните и двигателните способности на медоносните пчели, което от своя страна намалява способността им да опрашват посевите.

Екипът на д-р Фавр прави интересен експеримент. По време на новогодишната нощ на 2019-та година изследователите поставят в пчелен кошер двупосочен микрофон с широкочестотен обхват, за да открият и анализират потенциални промени в акустичното поведение на пчелите, дължащо се на увеличеното от телефона радио-EMF излъчване. Забелязано е, че пчелите-работнички започват да произвеждат силни сигнали, наподобяващи „тръбене“. Такива сигнали обикновено се подават малко преди излитането на роя или като знак за нарушена колония. Следователно, планетарното усилване на електромагнитните излъчвания създава обезпокоително замърсяване и смущава пчелите.

Текущите изследвания сочат, че излагането на електромагнитно излъчване, което се открива в градските райони може да промени рецепторните органи на някои животни и да им попречи да се ориентират спрямо магнитното поле на земята.

Това може да има необратими последици за мигриращите птици и насекоми, особено в градските райони, но може да се отнасе и за птици и насекоми, които се намират в естествени и защитени зони, защото там също има мощни излъчватели на радиочестоти, идващи от базовите станции.

Съвременните технологии се превърщат в източник на повсеместно електромагнитно замърсяване от генерирани електромагнитни полета и произтичащо от тях електромагнитно излъчване. В много случаи това замърсяване е много по-силно от всички естествени източници на електромагнитни полета или радиация. Вредата, причинена от това замърсяване, все още е под въпрос, въпреки множеството доказателства, че електромагнитните полета с изключително ниска честота са класифицирани като потенциално канцерогенни.

RF-EMF има доказан значителен негативен ефект върху птици, насекоми, други гръбначни организми и растения в 70% от изследванията.

Много от пчелите и птиците са под сериозна заплаха и изчезват мистериозно от градската среда. Има все повече доказателства, че поне част от това се дължи на електромагнитно замърсяване от клетъчни кули, клетъчни телефони, безжични устройства и Wi-Fi. Изглежда, че тези лъчения се намесват в техните навигационни системи и циркадните им ритми, което от своя страна намалява тяхната устойчивост на болести.

Докладваните биологични ефекти на нейонизиращите електромагнитни полета не са термични. Въпреки това, те биват отчетени като електрически ефекти върху живите клетки и техните мембрани. Редуващите се полета генерират променливи електрически токове, които протичат през клетките и тъканите и премахват структурно важните калциеви йони от клетъчните мембрани, което нарушава целостта им.

Пилотно проучване върху пчелите, изследващо ефекта от нетермичното, високочестотно електромагнитно излъчване върху теглото на кошера, излюпването на нови пчели и действията им при връщане от полет показва значителни промени в поведението на пчелите. При кошери, които се намират в близост до клетъчни предаватели и електропроводи, след 9 дни се наблюдава, че пчелите са изградили с 21% по-малко килийки, в сравнение с пчелите в кошери, намиращи се в отдалечени райони.

Доказано е, че хроничното излагане на RF-EMF значително намалява излюпването на пчелните майки.

Успоредно с това, след експозиция на EMF смъртността се е увеличила с 25% още по време на периода на какавидиране. Успехът на чифтосването също е повлиян неблагоприятно от облъчването.

Медоносните пчели (Apis mellifera) притежават чувствителен към полярност магниторецептор. Той им помага да използват геомагнитното поле на Земята за ориентация по време на търсене на храна и за подравняване на питите в кошерите им. EMF излъчванията предизвикват аномалии във функционирането на магниторецептора на пчелите и нарушават целия им жизнен цикъл.

Смята се, че настоящият проблем с изчезването на пчелите е комбинация от различни фактори. Пестицидите отслабват пчелите, без да ги убиват, което обаче ги прави по-податливи на други замърсители на околната среда. Под влияние на електромагнитното замърсяване, пчелите често напускат кошера в търсене на нектар и не успяват да се върнат обратно. EMF от телекомуникационната инфраструктура пречи на биологичните часовници на пчелите и на механизмите им за ориентация. Това ги кара да летят в грешната посока, когато се опитват да се върнат в кошера.

Огромното количество радиация, произведено от мобилни телефони и кули „изпържва“ навигационните умения на медоносните пчели и им пречи да се върнат обратно в кошерите си. Пчелите опрашват приблизително 1/3 от всички култури на Земята, а в същото време изчезват с милиони.

Изследоателите заключават: „Трябва да се направи повече в посока да се компенсират хората и общностите, изложени на риск. Застраховките, покриващи болести, свързани с телекомуникационни кули трябва да се предоставят безплатно на хората, живеещи и работещи в радиус от 1 км около кули-предаватели. Необходим е независим мониторинг на нивата на радиация и цялостното здраве на общностите, живеещи около кули-предаватели, за да се идентифицират опасностите в ранен етап. Националните правителства трябва да обмислят начини за разрастване на клетъчните мрежи, без постоянно да излагат хората и околната среда на радиация.“

Използвани източници:

 1. PUBLISHED RESEARCH ON THE ADVERSE EFFECT OF WIRELESS TECHNOLOGY AND ELECTROMAGNETIC RADIATION ON BEES
 2. Exposure to cell phone radiations produces biochemical changes in worker honey bees
 3. The Birds, the Bees and Electromagnetic Pollution Dr. Andrew Goldsworthy May 2009
 4. Electromagnetic Radiation: Influences on Honeybees (Apis mellifera)
 5. Can Electromagnetic Exposure Cause a Change in Behaviour? Studying Possible Non-Thermal Influences on Honey Bees – An Approach within the Framework of Educational Informatics
 6. Exposure to cell phone radiations produces biochemical changes in worker honey bees
 7. Detection and Learning of Floral Electric Fields by Bumblebees
 8. Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz
 9. Mobile phone radiation may be killing insects: German study
 10. Study links bee decline to cell phones
 11. If Cell Phones Are Behind the Bee Decline, What Are They Doing to Humans?
 12. 12Cell Phones Caused Mysterious Worldwide Bee Deaths, Study Finds
 13. Study on cellular communications and insects
 14. Increased aggression and reduced aversive learning in honey bees exposed to extremely low frequency electromagnetic fields
 15. Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields impair the Cognitive and Motor Abilities of Honey Bees
 16. DOES ENHANCED ELECTROMAGNETIC RADIATION DISTURB HONEYBEES’ BEHAVIOUR? 17. OBSERVATIONS DURING NEW YEAR’S EVE 2019
 17. Is electromagnetism one of the causes of the CCD? A work plan for testing this hypothesis
 18. Disturbing Honeybees’ Behavior with Electromagnetic Waves: a Methodology
 19. Anthropogenic radiofrequency electromagnetic fields as an emerging threat to wildlife orientation
 20. The Influence of Electromagnetic Pollution on Living Organisms: Historical Trends and Forecasting Changes
 21. Effects of radiofrequency electromagnetic radiation (RF-EMF) on honey bee queen development and mating success