Забелязвате ли колко „безжичен“ става живота с всяка изминала година? Модерните технологии предлагат все повече практични комуникационни решения, които не се нуждаят от кабели, за да ни предоставят добра връзка и непрекъснат обмен на данни. Или поне така си мислим…В действителност тази привидно невидима свързаност и енергообмен са напълно зависими от хиляди километри кабели. Голяма част от тези кабели са разположени на морското дъно.

Броят на подводните кабели в морските дълбини тенденциозно се увеличава. Разрастващите се източници на възобновяема енергия и нарастващата нужда от телекомуникационни услуги налагат интензивното разширяване на подводната кабелна мрежа из целия свят. Един не до там известен и дискутиран факт е, че всеки от тези така необходими кабели генерира електромагнитни полета (ЕМП), които могат сериозно да повлияят върху морската фауна.

Защо са необходими подводните кабели

Подводните кабели предоставят надеждна кабелна връзка между страните и континентите. За целта на океанското дъно се полагат дълги оптични кабели, разположени между наземни станции за пренос на телекомуникационни сигнали. Функцията на кабелите е да предават огромни количества данни от една до друга точка през океани и морета. Обмена на информация посредством подводната кабелна връзка се осъществява изключително бързо.

Интересен факт е, че първите подводни комуникационни кабели се полагат преди цели 170 години. Те са предназначени за телеграфна връзка. Това е първата междуконтинентална телекомуникационна мрежа в света. В годините след това се осъществява и пренос на телефонен трафик. Днес подводните кабели са много по – комплексни и устойчиви. Те използват технология с оптични влакна и осигуряват надежден пренос на цифрови данни.

Съвременните подводни кабели са дебели колкото градински маркуч. Те са изключително тежки и добре изолирани с няколко пласта различни материали, за да не бъдат повредени от средата и обитателите в морските дълбини. След изготвяне на мрежовата карта, кабелите се поставят с помощта на специално модифицирани кораби. В близост до бреговата линия кабелите се заравят под пясъка, за да не  бъдат повредени от човешката дейност.

ЕМП от подводните кабели

Сходно на подземните кабели на сушата и окабеляването в сградите, подводните кабели са източници на електромагнитна радиация (ЕМР), която прониква във водната среда. Радиационното облъчване от подводните кабели може да предизвика аномалии в естественото електромагнитно поле на Земята. По този начин подводната кабелна мрежа може да окаже драматичен ефект върху чувствителните морски видове, обитаващи океаните и моретата.

Освен електрическия заряд който преминава през тях, подводните кабели са оборудвани със специални повторители, разположени на всеки 100 км., които усилват сигнала по дължината на кабела. При достигането на сигнала до наземната станция, той се насочва и разпределя към крайната локация.

Оптичните подводни кабели използват специална технология, която потребява множество дължини на вълните. Всяка от тези дължини работи със скорост от стотици гигабита в секунда. По този начин капацитетът за пренос на информация на подводния кабел се увеличава максимално. Интервалното усилване на сигнала гарантира безпроблемното и бързо преминаване на сигнала през трансокеанските маршрути.

Всичко това означава, че подводните кабели излъчват огромно количество радиочестотна радиация в морските дълбини.

Връзката между Земното поле и морските обитатели

Както и преди сме коментирали, Земята има собствено електромагнитно поле, което оказва пряко въздействие върху ориентацията и миграцията на множество животински видове на сушава и във водата.

През последните няколко десетилетия са проведени множество изследвания за ефекта на земното магнитно поле върху морската фауна. Те доказват, че редица морски животни използват магнитното поле на планетата като ориентир за посоката на миграция и географското си местоположение. Според някои проучвания жълтите скатове могат да разграничават спецификите на магнитното поле, за да формират двукоординатна геомагнитна карта. Учените смятат, че е възможно и да разполагат с естествен компас, който се води от Земното поле.

Магнитното поле на Земята служи като своеобразен компас, карта и топографска информация за морските обитатели. Те използват тези данни, за да се ориентират по време на миграция. Научните данни сочат, че различните навигационни „системи“, които животните използват изискват различна чувствителност и механизми за улавяне на ЕМП. По този начин различните видове успяват да се придържат към правилната посока на движение при придвижването си в необятните океани.

Магнитната карта, която мигриращите морски животни си съставят с помощта на Земното поле им позволява да извличат мащабна пространствена информация. Така те могат да определят позицията си спрямо крайната дестинация. Такава наклонност се наблюдава при множество видове, включително омари, костенурки, змийорки, сьмгови риби, китове и други.

Въздействието на ЕМП от естествени изкуствени източници върху морските обитатели

Учените от години се опитват да разберат по – добре живота в морските дълбини. Множество изследвания се фокусират върху факторите, които влияят върху поведението и навиците на морските обитатели.

Главна тема в научните среди е необичайната дезориентация на някои мигриращи видове. Според някои специалисти една от причините за нарушената ориентация на морските животни е високото нива на ниско и средночестотни електромагнитни вълни от различни видове подводно оборудване. Учените смятат, че човешката дейност по океанското дъно и нарастващото изкуствено електромагнитно лъчение смущава радарите на китовете. Така те объркват маршрута си. Някои от тях попадат в плитки води където засядат и умират. Засядането на китовете се асоциира също и с естествени изменения на магнитното поле. В проучване от 2020г. става ясно, че сивите китове са по – склонни да засядат в дни с високо ниво на радиочестотен шум от атмосферата, предизвикан от слънчеви бури. Това потвърждава теорията, че естественият ориентир мигриращите видове се влияе от промените в ЕМП.

Подводните кабели и морските обитатели

Няколко изследвания доказват, че ЕМП от подводните кабели предизвикват аномалии в миграционното поведение на различни морски видове. Според събраната информация се наблюдава атипично поведение при някои видове скатове и омари в райони с работещо подводни кабели. При европейските змийорки е забелязано забавяне в придвижването около зони, пресечени от подводни кабели.

Наличието на подводен кабел по миграционния маршрут на някои видове риби ги провокира да се движат южно от нормалния си  курс. Експерименти в контролирана среда показват, че способността на някои видове костенурки и пъстърва да реагират правилно на промените на естественото магнитно поле се нарушават при излагане на изкуствени ЕМП. Дали този  ефект е постоянен или временен все още не е установено. При всички случаи полагането на мощни високоскоростни връзки за обмен на данни по океанското дъно може да се окаже пагубно за морската фауна.

В нашия блог можете да намерите подробна информация относно въздействието на електромагнитната радиация върху здравето на хората. Посетете сайта ни и научете как да се предпазите от вредното въздействие на ЕМП!

Източници

Klimley, A.; Putnam, N.; Keller, B.; Noakes, D. (2021). A call to assess the impacts of electromagnetic fields from subsea cables on the movement ecology of marine migrants. Conservation Science and Practice, 3(7), 8.