Употребата на възобновяеми източници на енергия има много потенциални ползи за околната среда и икономиката, в това число намаляване на парниковия ефект, диверсификация на енергийните източници, понижена зависимост от твърди горива и атомна енергия, създаване на работни места. Освен това с всяка изминала година търсенето на възобновяемата енергия в световен план нараства значително.

През последните 10 – 15 години все по – голяма популярност добиват соларните панели, познати още като фотоволтаици. Данните от различни проучвания сочат, че те са сред най – предпочитаните средства за генериране на електрическа енергия и всяка година се инсталират нови мощности. Широкото разпространение на фотоволтаиците постави соларната енергия на трето място сред възобновяемите източници на електричество в света, след хидроенергията и вятърната енергия.

Днес соларната енергия представлява около 3,1% от глобалното производство на електроенергия и е любима еко алтернатива на земеделци, собственици на производствени предприятия и градското население. В Европейския съюз има различни програми за финансиране на проекти както за подобряване на дизайна, функционалността и ефективността на фотоволтаиците, така и за повишаване на енергийната ефективност посредством внедряване на възобновяеми източници на енергия в населените места.

В резултат на достъпността и ползите от соларните панели, те се превръщат в съществена част от модерния облик на сградите. Все повече хора поставят фотоволтаици на покривите на жилищата си или в градините си. Дали, обаче, наред с положителното въздействие, соларните панели не носят и някакви здравословни вреди?

Принцип на работа на соларните панели

При постъпване на слънчева енергия в соларната фотоволтаична система, енергията директно се преобразува в електричество. Точно затова фотоволтаиците са по – удобен и компактен начин за конвертиране на соларна енергия, в сравнение с други методи.

Самият принцип на работа на фотоволтаичната система се гради на система от взаимосвързани фотоволтаични клетки, които изграждат соларни модули, внедрени в соларен панел. Фотоволтаичните панели са изградени от специален материал. Когато слънцето огрява панела под подходящ ъгъл, фотоволтаичните клетки в него улавят слънчевата светлина. Всяка от клетките представлява полупроводниково устройство, което абсорбира фотоните от слънчевата светлина я преобразува в постоянен ток. Всички клетки заедно генерират големи мощности, които се включват в електрическата верига.

Елементи на фотоволтаичната система

Освен самите панели, фотоволтаичната система е оборудвана с още компоненти, които я предпазват и подобряват ефективността ѝ, в това число блокиращи диоди, регулатор за напрежение, инвертори, батерии за съхранение.

Блокиращи диоди

Когато панелите се огряват от слънцето, те произвеждат електричество, което може да зарежда батерия или да навлиза директно в електрическата мрежа. През тъмните часове, обаче, когато не се произвежда електричество, генерираният ток се опитва да тече в обратна посока – от батерията към панела и може да повреди фотоволтаика. Предназначението на блокиращите диоди е да предотвратят обратния поток на ток.

Регулатор на напрежението

Изходното напрежение от фотоволтаичните панели варива в зависимост от интензитета на слънчевата светлина. Това води до флуктиации в електрическата верига. Регулаторът е предназначен да регулира тези колебания и да поддържа напрежението в допустимите граници.

Инвертор

Токът, който соларните панели произвеждат е постоянен. В електроразпределителната мрежа в Европа тече променлив ток. Това означава, че мощностите, които фотоволтаичните системи произвеждат не могат да бъдат включвани в електрическата мрежа директно. Затова се използва инвертор, който преобразува постоянния ток в променлив. Тези инвертори са оборудвани с различни защитни устройства, които обезопасяват цялата система.

Електромагнитната радиация и соларните панели

Всички електрически устройства отдават електромагнитна радиация (ЕМР). Тя може да бъде под формата на топлина, светлина или друг вид лъчение от електромагнитния спектър. Разбира се, до каква степен тази радиация е опасна за здравето, зависи от вида и интензитета на лъчението. Някои устройства излъчват много повече ЕМР от други, както и някои видове вълни са по – вредни от други. Освен това някои видови електромагнитни полета дават реакция в момента на облъчване, докато при други негативния ефект се усеща при хронично излагане.

Като цяло за самите соларни панели се смята, че излъчват безопасна електромагнитна радиация, основно под формата на топлина. Въпреки това някои части на фотоволтаичната система могат да се окажат потенциален здравен риск. Това са кабелите, проводниците и смарт метрите, които излъчват радиовълни. Предназначението на смарт метрите е да проследяват количеството електроенергия, което навлиза от фотоволтаичната система в електроразпределителната мрежа.

През последните години все повече хора се замислят за приноса на смарт метрите към цялостния електромагнитен фон в жилищата. Те работят на принципа на безжичните устройства и комуникират посредством WiFi. А най – тревожното е, че не могат да бъдат изключени. Това означава, че смарт метрите и проводниците са постоянни източници на нискочестотна електромагнитна радиация, която доказано носи негативи за човешкото здраве.

Повишеният електромагнитен фон в следствие на инсталиране на фотоволтаична система може и да не е осезаем за голяма част от хората, но дългосрочният му ефект със сигурност се отразява на общото здравословно състояние. За хората, страдащи от електромагнитна хиперчувствителност и малките деца това може да бъде сериозен проблем и да доведе до неразположение и влошено здраве. Точно затова е добра идея да помислите за начини за редуциране на ЕМР от фотоволтаичната система ако сте решили да инсталирате соларни панели в близост до дома си.

Повече за въздействието на електромагнитната радиация върху здравето можете да прочетете в нашия блог!

Ограничаване на електромагнитната радиация от фотоволтаичните системи

Както вече споменахме, инверторът и смарт метърът се смятат за най – проблемните елементи от фотоволтаичната система когато става въпрос за ЕМР. Най – добрият начин да ограничите лъчението от тях е като ги поставите в т.нар. Клетка на Фарадей. Тези устройства излъчват топлина, така че съхранението им е по – особено. Освен това смарт метърът работи с WiFi. За щастие на пазара вече има различни клетки, предназначени точно за такива уреди.

Друг начин да ограничите нейонизиращото лъчение от соларните панели е да изолирате покрива си със защитна мрежа или защитна боя. По този начин ще ограничите ЕМР от самите панели. По същия начин можете да създадете защитено пространство в спалнята, детската стая, или всяка друга част на дома си. Не забравяйте, че са да бъде ефективна, защитата от ЕМР трябва да бъде положена върху всички стени, пода, тавана и прозорците. Специализирани насоки и материали за предпазване от нискочестотна радиация можете да намерите  на нашия сайт!