Не веднъж сме дискутирали, че електромагнитното облъчване е навсякъде около нас и няма как да се откъснем от него в съвременния живот. Дори и да положите всички усилия да се предпазите от вредната електромагнитна радиация, източниците са толкова много, че е практически невъзможно те да бъдат неутрализирани или избегнати. Някои от тях са добре известни и можем да ограничим влиянието им, докато за други (като кабелите) дори не се и сещаме.

В минали статии сме обсъждали лъчението от битовото окабеляване и електропроводите като източници на електромагнитна радиация (ЕМР). Точно както надземните (въздушни) електропроводи излъчват електромагнитни полета (ЕМП), подземните кабели също произвеждат такъв тип лъчение. Разликата между въздушните и подземните кабели е, че при вторият вид електрическите полета са почти напълно екранирани от обвивката на кабелите и проводимостта на почвата. В същото време интензитета и въздействието на магнитните полета намалява единствено с увеличаване на отстоянието от източника (кабела). Поради тази причина подземните кабели могат да се окажат значим източник на ЕМР.

Функции и употреба на подземните кабели

Преносът на електрическа енергия е комплексен процес, който има множество компоненти. Някои от тези компоненти са видими, докато други остават скрити под земята и в специални съоръжения. Надземните кабели, поддържани от солидни стоманени кули или дървени стълбове доставят ток на дълги разстояния. Те са типична гледка за селските райони, често се разполагат в нивите и покрай главните пътища.

Подземните кабели също са съществена част от електрическата верига, особено на места, където прекарването на въздушни електропроводи е трудно или опасно. Те се използват за пренос и разпределение на електрическа енергия от електрическите стълбове към къщите и сградите. Най – често се разполагат в градски зони с голямо население и засилен трафик, индустриални зони, фабрики. Подземно окабеляване се разполага и в живописни местности с цел съхраняване на естествения вид на природата.

Предимства и недостатъци на подземните кабели

Изграждането и поддръжката на електрическата мрежа е сложен и скъп процес, който изисква внимателно планиране, постоянен контрол и бързи действия. В миналото преносът на електроенергия се е осъществявал предимно с надземно окабеляване. С течение на годините, обаче, голяма част от населените места заменят висящите от стълбовете кабели  с подземни системи. Една от целите на начинанието е подобряването на инфраструктурата и вида на градовете. Други ползи от подземното окабеляване включват:

 • По – дълъг живот на подземната система, тъй като кабелите не са изложени на метеорологичните условия.
 • Намалени разходи за поддръжка
 • Независимост на захранването от бури, вятър, дъжд, мраз, мълнии
 • Понижен риск от пожари в следствие на късо съединение
 • Предотвратяване на злополуки, предизвикани от високоволтово захранване и паднали стълбове
 • Повишена стойност на имотите и възможност за оползотворяване на повече място
 • По – малки спадове на напрежението в сравнение с надземните кабели

Въпреки множеството си предимства, изграждането на подземна електропроводна мрежа има и своите недостатъци:

 • По – голям ресурс за изграждане и инсталиране на мрежата
 • Необходимост от допълнителна защита срещу подпочвени води
 • По – бавно и трудно отстраняване на повреди, тъй като неизправния участък от мрежата не винаги може да бъде идентифициран веднага
 • Усложнено изграждане на системата при наличие на подземни препятствия и комунални линии (газ, вода, телекомуникационни линии)

ЕМР и подземните кабели

Независимо дали са подземни или надземни, кабелите изпълняват функцията на проводници на ток. При протичането на този ток през кабела се произвежда нискочестоно електромагнитно поле. Тоест, подземните кабели произвеждат същата нейонизираша радиация като останалите електрически устройства, с които ежедневно боравим. Въпреки че са с ниска честота, обаче, ЕМП от електропроводите са много силни. Силата на самото електромагнитно поле е правопропорционална на количеството електрически ток, което протича през захранващия кабел. С други думи, колкото повече ток тече през даден кабел, толкова по – силно е неговото електромагнитно поле.

Дълбочина и дистанция

Един от основните фактори, които оказват влияние върху облъчването от подземните кабели е дълбочината, на която са разположени, тъй като силата и въздействие на полето намалява с отдалечаване от източника. Колкото по – надълбоко са заровени кабелите, толкова по – малко ЕМР достига до вас. В допълнение, почвата изпълнява ролята на изолатор, който също редуцира интензитета на електрическото поле.

По – голям проблем представлява магнитното лъчение. Дори и на разстояние, магнитното поле от подземните кабели е доста силно. В сравнение с надземните електропроводи, обаче, магнитното поле при подземните проводници намалява значително по – бързо с увеличаване на разстоянието от източника.

Понякога подземните кабели не се закопават направо в почвата, а се поставят в подземни тунели, разположени на дълбочина от 20 – 30 метра. В такъв случай облъчването от тях е значително по – ниско, понякога дори пренебрежимо.

Каква е опасността от ЕМР от подземните кабели

Опасността от облъчване от подземните кабели съществува тогава, когато домът, работното ви място или друго помещение, в което прекарвате голяма част от времето си е разположено в близост или върху такъв източник на ЕМР. Колкото по – близо сте до източника, толкова по – голям е риска от здравни проблеми. Ако кабелите не са разположени на достатъчна дълбочина, това може да доведе до различни неразположения и развитие на хронични заболявания при дългосрочно излагане на нискочестотни ЕМП. В такъв случай на по – голям риск са изложени хората, страдащи от електромагнитна хиперчувствителност и децата.

Продължителното облъчване с нейонизираща радиация от подземни кабели може да обостри вече съществуващи заболявания и да причини:

 • Общо неразположение
 • Главоболие, мигрена
 • Постоянно усещане за умора
 • Тревожност
 • Нарушения в съня
 • Кожна чувствителност
 • Фибромиалгия и др.

Най – добрият начин да разберете дали под домът / офисът ви са разположени подземни кабели е да проверите електрическата схема на парцела, на който е разположена. Тази информация е полезна и при предстоящ градеж на сграда с цел предотвратяване на аварии при изкопната дейност. Ако не успеете да намерите нужната информация можете да използвате кабелен локатор. В случай че се притеснявате от нейонизиращите полета от подземни кабели бихте могли да  редуцирате облъчването чрез полагане на защитна мрежа. Още полезна информация за електромагнитната радиация и начините за предпазване от нея можете да откриете в нашия сайт!

Източник

 1. [online] Available at: <https://emfadvice.com/emf-radiation-underground-cables/>