Безкрайната жажда за споделяне на информация завладява ежедневието до такава степен, че всеки аспект на битието вече е свързан с електронните устройства за обмен на данни. Тази нова ера в телекомуникационния сектор провокира доставчиците на мобилни услуги и създателите на индустриални антени да измислят все по – нестандартни и практични начини за разрастване на мрежата и капацитета за обмен на данни. Но дали тези новаторски решения не са поредната заплаха за здравето?

Как генерираме данни без дори да предполагаме

С планове с неограничени мобилни данни и постоянен достъп до безжичен интернет, много от потребителите на мобилни устройства дори не се замислят за количеството данни, което ежедневно генерират.

В действителност винаги когато устройството ви е свързано към интернет, било то посредством мобилната мрежа или WiFi, то постоянно обменя информация. Множеството апликации (за комуникация, за времето, за сайтове и тн.), които стоят активни на смартфона ви непрекъснато получават и изпращат данни дори без да подозирате за това. В същото време много хора почти непрекъснато споделят снимки и клипове с приятели. Умножете всичко това по броя потребители на мобилни услуги и ще се шокирате от количеството информация, която постоянно се споделя и генерира.

Може ли мрежата да устои на постоянно нарастващото потребление

Според водещи телекомуникационни компании в различни страни, всяка година обемът на мобилните данни, който потребителите генерират посредством сърфиране в мрежата, стрийминг и теглене на данни се удвоява. Прогресивната тенденция бързо запълва обема на мобилната комуникационна мрежа, особено в най – натоварените градски зони. Стремглаво нарастващото потребление на данни налага непрекъснатото надграждане на мрежата и обезпечаването на непрекъсната връзка с висока скорост.

Към момента постоянно нарастващото потребление на данни се задоволява посредством замяна на макро клетките с микро клетки. Тези компактни клетъчни кули се разполагат в т.нар. „горещо точки“, където осигуряват безжичен достъп до интернет. За целта микро клетките се монтират на улични лампи, по стените на сгради и на други удобни места, където да осигуряват непрекъснат сигнал. Оказва се, обаче, че този начин за подсигуряване на мрежата не е особено практичен за компаниите, тъй като е свързан с:

  • Високи цени за придобиване на места за ползване
  • Множество регулации за зониране
  • Липса на подходящи места за монтиране на клетките
  • Проблеми със свързването към основната мрежа

Иновативни решения за разрастване на телекомуникационната мрежа

С цел да елиминира тези препятствия и да задоволи глада за данни на потребителите в оживените градски зони, водещата швейцарска телекомуникационна компания Swisscom разработва концепцията за по – малки предавателни клетки, или микро клетки. По проекта работят още две компании – Ericsson (мрежов доставчик) и Kathrein (произоводител на мобилни комуникационни антени).

Базовата станция се вгражда във вече съществуваща шахта за кабели. Самите антени се вграждат в капака на шахтата и функционират на базата на MIMO – технология (от англ. „Multiple Input Muliple Output“). Това е специален метод за координирана употреба на множество антени, който осигурява по – добра скорост и сигнал. Тази практична технология осигурява едновременно приемане и предаване на множество сигнали през един и същи канал.

Kathrein успява да разработи наземна антена, която е устойчива на земните вибрации и работи отлично в зони с много на брой близко разположени сгради. Тъй като металът блокира радиовълните, капакът на шахтата се изработва от специална пластмасова сплав, която е достатъчно здрава, за да издържи на изключително натоварения уличен трафик в централните градски зони. Едно такова устройство има обхват до 300 метра.

Предимства на микро клектките

  • Спестяват разходи
  • Използват наличната инфраструктура
  • Не се изисква разрешение за поставяне на клетката на частни имоти
  • Могат да се разположат възможно най – близо до електрическата и телефонна мрежи
  • Кабелите лесно могат да бъдат прекарани до капака на шахтата през вече съществуващите подземни тръби
  • Не нарушават визията на града

Крият ли опасност за здравето антените в шахтите

Тъй като в повечето страни регулациите относно нормите за електромагнитно облъчване и разполагането на мобилни клетъчни кули са мъгляви и неточни, разрастването на телекомуникационната мрежа става без изричното съгласие на населението. Разполагането на комуникационни антени в капаци на шахти е хитър начин обикновените хора да бъдат заобиколени и дебатите и споровете да бъдат избегнати. С други думи, благодарение на тази иновативна технология във всеки един момент може да се окаже, че шахтата пред дома ви всъщност е непрекъснат източник на микровълново лъчение.

Вредното въздействие на микровълновото лъчение

Микровълновата радиация е вид радиочестотно лъчение, което може сериозно да навреди на здравето. Според различни научни изследвания хроничното излагане на микровълново облъчване повишава нивата на свободните радикали и нарушава когнитивната функция. Освен това нейонизиращата радиация от този тип се свързва с хронична умора, главоболие, влошена памет, повишен риск от инфекциозни заболявания и др.

Можем ли да се предпазим от радиацията

Дори и да не сте наясно дали около домът ви има монтирани подобни микро клетки с комуникационни антени, това не означава, че трябва да не предприемате нищо, за да предпазите себе си и семейството си от вредното лъчение. При всички случаи в съвременната градска среда има множество източни на радиочестотна радиация, които постоянно ни облъчват.

Ако искате да сте наясно с количеството нейонизиращата радиация, на което сте изложени в ежедневието, можете да се обърнете към нашия екип от геобиолози. Те ще се заемат с обследване на дома ви за установяване на нивата на електромагнитно замърсяване и ще ви помогнат да разработите план за ограничаване на радиационното облъчване.

Източници

Hao YH, Zhao L, Peng RY. Effects of microwave radiation on brain energy metabolism and related mechanisms. Mil Med Res. 2015 Feb 17;2:4. doi: 10.1186/s40779-015-0033-6. PMID: 26000171; PMCID: PMC4440565.

en.geovital.com [EN]. 2022. Cell phone tower radiation from the manhole cover at your feet – en.geovital.com [EN]. [online] Available at: <https://en.geovital.com/cell-phone-tower-radiation-from-the-manhole-cover-at-your-feet/>