Навярно неведнъж сте чували по – възрастните хора да казват, че младите днес „се раждат научени“ и напредват много по – бързо от предишните поколения! Както се оказва, съвременните еволюционния постижения са толкова многоизмерни, че поумняваме не само ние, а и устройствата и жилищата ни. Днес обитаваме умни домове, използваме смартфони, смарт телевизори, смарт часовници, смарт осветление… Изобщо всякакви умни джаджи, които улесняват ежедневието и правят живота по – комфортен.

Наред с всички останали „умни“ приспособления, които използват, все повече хора започват да инсталират в домовете си и смарт метри. Тези практични устройства успешно привличат интереса на потребителите и стремглаво заменят старите електромери и газомери. Дали, обаче, смарт метрите са толкова безопасни, колкото и умни и каква е безопасната дистанция от тях? С нарастващата информираност относно вредата от нейонизиращата електромагнитна радиация тези въпроси тревожи нарастващ брой хора.

Какво представляват смарт метрите

Смарт метрите са ново поколение електронни устройства, които отчитат и записват информацията за консумираната енергия в бита или индустрията. Освен това те показват данни като напрежение, мощност, електроенергия от соларни панели (ако имате такива), грешки и аварии във веригата. Специфичното при тези интелигентни измервателни уреди е, че предават данните на кратки интервали през целия ден и дават информация в реално време за консумираните мощности и енергийния разход.

Употребата на смарт метри предоставя яснота за употребата на ток или газ както на потребителите, така и на доставчиците. По този начин мониторинга на консумацията е по – прозрачен, а потребителите знаят каква сметка да очакват във всеки един момент. Според социологическите проучвания това повишава доверието към енергийните доставчици и подобрява контрола върху енергийния разход за ползвателите.

Към момента в повечето европейски страни смарт метрите се инсталират за сметка на доставчика на електроенергия / газ. За да функционира, устройството има нужда от постоянна връзка с интернет. Повечето смарт метри използват WiFi. Комуникацията с тях е двупосочна и могат да бъдат наблюдавани дистанционно. Според специалистите едно от предимствата на смарт метрите е, че имат потенциала да спестят средства, тъй като предоставят точна, а не приблизителна информация за консумираните мощности. Това се отразява върху крайната сметка. Друго предимство на смарт метрите е, че могат да подадат информация относно наличието на авария в реално време. Това ускорява процеса по отстраняване на проблема и повишава добавената стойност на услугата.

Електромагнитна радиация от смарт метри

Както всички електронни устройства, смарт метрите са източници на радиочестотни електромагнитни полета. За разлика от компютъра и телевизора ви, обаче, тези интелигенти измервателни уреди никога не се изключват. Освен това те се нуждаят от непрекъсната връзка с интернет, за да могат да изпращат данните към енергийния доставчик. В случай че комуникацията се осъществява посредством WiFi, това означава, че рутерът ви също трябва да е включен по всяко време. Тоест, работата на смарт метъра е обвързано с постоянното функциониране на цели два източника на нейонизиращо електромагнитно лъчение.

В малки дози и за ограничен период на излагане радиочестотната радиация се смята за безопасна за човешкото здраве. При хронична експозиция, особено в големи количества, обаче, нискоенергийното лъчение е предпоставка за сериозни здравословни проблеми и обостряне на вече съществуващи заболявания. В случая на смарт метрите облъчването може да бъде до 160 пъти по – силно в сравнение с това от мобилен телефон или микровълнова фурна.

Според редица научни изследвания системното излагане на радиочестотно облъчване повишава нивата на оксидативен стрес, понижава имунитета и провокира множество неразположения:

  • Проблеми със съня, инсомния
  • Тревожност и депресия
  • Мозъчна мъгла
  • Влошаване на зрението
  • Нарушена репродуктивна функция при мъжете и жените
  • Еректилна дисфункция при мъжете
  • Влошаване на вида и здравето на кожата
  • Проблеми с растежа и развитието при децата и др.

Подробна информация за въздействието на радиочестотната ЕМР върху  здравето можете да намерите в нашия блог!

Не на последно място, смарт метрите са статични уреди, които не могат да бъдат местени. Това означава, че ако искате да се предпазите от облъчването им, трябва вие самите да се преместите по – далеч. Друг начин да редуцирате вредния ефект е създаването на защитна бариера между вас и устройството.

Какво е безопасното отстояние от смарт метъра

Смарт метрите използват радиовълни за приемане и предаване на информацията и това не е случайно. Радиовълните се използват за обмен на информация тъй като могат да пътуват на големи разстояние и лесно преминават през различни материали и бариери, в това число стените на сградите. В същото време, обаче, препятствията абсорбират или отразяват част от лъчението и по този начин понижават интензитета му. Точно затова сигнала от рутера е по – слаб, когато между него и приемника има дебели стени или голямо разстояние.

Според някои експерти минималното безопасно разстояние от смарт метъра е 12 – 13 метра. Това отстояние не елиминира вредното лъчение напълно, но го отслабва значително. Както сами разбирате, в битови условия тази дистанция е почти непостижима, особено в апартамент. Какво тогава можете да направите, за да се предпазите от радиочестотното облъчване?

Как да редуцирате радиацията от смарт метъра

Както вече разбрахте, дистанцията е най – сигурният и лесен начин за ограничаване на вредното въздействие на ЕМР от смарт метъра. Ако ви предстои да инсталирате такъв в дома си е важно да помислите къде да го разположите, за да е възможно най – далеч от стаите, които обитавате. В случай че устройството вече е монтирано в жилището ви, тогава бихте могли да редуцирате радиационното облъчване като поставите предпазна клетка около самия смарт метър. Най – лесният да направите това е като закупите специално предназначена за това клетка. Ако пък си падате по домашните проекти можете да се опитате да си построите сами.

Друг ефективен начин за редуциране на лъчението е да обезопасите самото помещение, в което се намира смарт метъра. За целта можете да използвате защитна мрежа, която да разположите на стените, тавана и пода. По този начин ще създадете своеобразна клетка на Фарадей. При всички случаи е изключително важно да заземите защитните материали / устройства, които използвате, за да може радиацията да се разпръсне в земята.

В заключение

Умните устройства могат да бъдат изключително полезни и значително да улеснят живота. В същото време, обаче, е важно да подхождаме към тях с внимание и да вземаме необходимите мерки за безопасност. Особено във време, в което радиочестотното облъчване е все по – голям проблем!