През последните няколко години темата за вредата от нискочестотната електромагнитна радиация (ЕМР) занимава нарастващ брой хора. Разбира се, това не е случайно! Постоянно увеличаващият се брой на източниците на електромагнитни полета (ЕМП) в ежедневието повдига въпроса за безопасността на нейонизиращото лъчение и кара хората да се запитат дали прекомерното облъчване не причинява здравословни проблеми. Както се оказва, съвременните изследвания по темата потвърждават негативния ефект на нискочестотните ЕМП. Освен това все по – често се обсъждат дълготрайните поражения, които те нанасят. В отклик на тревожните проучвания специалистите и учените се опитват да открият начини за минимизиране на вредата от ЕМР, на която всеки от нас е изложен ежедневно.

Тук често говорим за различните методи за протекция и начините за ограничаване на въздействието на нейонизиращите ЕМП, които са доказали ефекта си пред науката. Днес, обаче, решихме да подходим към проблема по друг начин с цел да ви предложим алтернативна гледна точка. По – точно, ще обсъдим дали т.нар. лечебни кристали биха могли да редуцират лъчението и да ни предпазят от ЕМР. Те се славят с хилядолетна история в сферата на алтернативната терапия и според някои оказват мощно физиологично и метафизично въздействие върху хората. Именно необикновените свойства, приписвани на полускъпоценните камъни интригуват както терапевтите и учените, така и останалите хора. В следващите редове ще дискутираме влиянието на лечебните кристали и възможността за употребата им като средства за защита от нейонизираща радиация.

Лечебните кристали като средство за алтернативна терапия

Лечебните кристали са минерали, които се формират в течение на хиляди години под земната повърхност. В зависимост от състава си са с различни цветове и физични свойства. Те са скъпоценни и полускъпоценни камъни, ценени както заради красотата и рядкостта си, така и заради приписваните им лечебни свойства. Кристалите винаги са присъствали в човешката история и намират приложение в различни сфери на живота. От изработване на бижута, през магични ритуали в миналото до алтернативно лечение, в наши дни тези интригуващи камъни са честo повод за възхищение и разпалени спорове.

Докато за някои това е плод на въображението, други са убедени в здравните ползите от скъпоценните и полускъпоценните камъни и мощното им въздействие върху ума и тялото. Всъщност, литотерапията (на древногръцки „литос“ – камък), или лечението с камъни, е широко разпространен метод на лечение, използван от древните цивилизации от незапомнени времена. Освен че съществува в народната медицина и се предава от лечител на лечител, за терапевтичния метод са писани трудове още преди хиляди години. През не толкова далечната 1965 г. литотерапията се разграничава като клон на хомеопатията във Франция.

За какво се използват лечебните кристали днес

В наши дни лечебните кристали отново придобиват голяма популярност. Освен като красиви украшения, те се използват:

 • по време на масажи
 • в кинезитерапията
 • при СПА процедури
 • влагат се в терапевтични легла, масажори и други пособия
 • служат за изграждане на терапевтични стаи
 • основно средство в енерголечението

Според поддръжниците на литотерапията, ценните камъни притежават мощни лечебни сили, които оказват влияние върху енергийните полета в човешкия организъм. Те взаимодействат с естествените честоти на тялото като абсорбират и преобразуват енергия и по този начин балансират енергийния поток, възвръщайки равновесието в организма. Макар и да не са имали научно обяснение за ефекта на ценните камъни, древните лечители са вярвали, че кристалите въздействат на различните хора в различна степен. Всеки трябва да открие онзи, който е най – подходящ за него. Това до голяма степен съвпада с хипотезата, че лечебният кристал ще окаже благотворен ефект единствено ако резонира с клетъчната честота на човешкото тяло.

Какво казва науката

Към момента научните изследвания относно лечебните свойства на кристалите са много оскъдни. Все пак съществуват някои изследвания, които се опитват да обяснят начина, по който ценните камъни въздействат върху организма. Според данните, кристалите притежават електромагнитен заряд, който може да влияе на клетъчно ниво. Това се отдава на слабите електромагнитни полета на клетките на човешкото тяло, който излъчват така наречените биофотони. Учените смятат, че биофотоните са междуклетъчно комуникационно средство. То може да бъде повлияно от лечебните кристали. Изследвания по темата показват, че енергията на полускъпоценните камъни предизвиква изменения в мозъчните модели. Това се случва при поставяне на кристала върху тялото или в близост до него.

С други думи, лечебните кристали излъчват ЕМР, която може да бъде измерена. Тя попада в диапазона на инфрачервените и ултравиолетовите лъчи, както и в спектъра на видимата светлина. Според привържениците на тази хипотеза, лечебният ефект се дължи нe толкова на интензитета на ЕМП, колкото на продължителността на лъчението. Тоест, дори и слабо, излъчването може да предизвика мощна реакция в организма посредством усилване и регулиране на естествения енергиен поток в тялото.

Произхождайки от тази хипотеза, някои учени смятат, че лечебните кристали оказват многопластов ефект върху тялото. От една страна, те биха могли да повлияят върху клетъчни метаболизъм, следователно върху тъканите и органите. От друга страна, те могат да въздействат върху енергийните потоци в организма и чакрите (от санскрит – енергийни центрове в тялото). Смята се, че този ефект се наблюдава само в зоните, в които кристалите са в контакт с тялото и при условие, че лечебния камък вибрира на честота, която съвпада с клетъчната. По този начин се създава резонанс.

Кои лечебни кристали са най – подходящи за предпазване от електромагнитна радиация

Както във всички други сфери, и в литотерапията има различни хипотези и схващания. Така например, повечето просветени в тази област смятат, че всеки вид камък притежава специфични свойства, които имат ясно изразено въздействие върху организма. Тоест, в зависимост от ефекта, който искате да получите ще изберете конкретен камък. Някои от най – популярните са:

 • Оникс – заземява и премахва негативната енергия от дома
 • Кварц – облекчава стреса и влияe добре при тревожност, пречиства енергията
 • Аметист – облекчава умората и главоболието, действа положително върху опорно – двигателния апарат, подобрява съня
 • Лапис лазули – подсилва имунната система, подмладява и успокоява
 • Аквамарин – подобрява дейността на храносмилателния тракт, енергията и тонуса
 • Нефрит – балансира телесните енергии и има общоукрепващ ефект
 • Шунгит – противодейства на замърсителите, свободните радикали и патогенните организми, пречиства водата, предпазва от електромагнитна радиация

Както става ясно, на всеки от горепосочените камъни се придават свойства, които оказват благоприятен ефект при електромагнитно облъчване. От друга страна, обаче, хипотезата, че камъкът помага само ако резонира с естествената честота на тялото предполага, че всеки трябва да открие „своя“ кристал. Тоест, ако искате да използвате шунгит за предпазване от ЕМР, трябва да „усетите“ вибрациите на камъка и да изберете такъв, който ще бъде полезен за вас самите.

Как се използват лечебните кристали

Вече споменахме, че лечебните кристали оказват най – голямо влияние тогава, когато са в близост до тялото или в контакт с него. Те могат да се поставят върху болезнени участъци, за облекчаване на неразположението или да се позиционират върху чакрите и енергийните канали за балансиране на енергийния поток. Концентрирането и визуализацията са едни от най – широко разпространените техники, които се използват в комбинация с литотерапията. Друг начин, по който кристалите могат да бъдат ползвани е като се разположат по первазите на прозорците или на работната маса. Според лечителите подреждането им в геометрични фигури усилва енергийното поле на лечебните камъни и подсилва ефекта им. Когато става въпрос за предпазване от ЕМП, много хора предпочитат да носят медальони с избрания камък или да използват други предпазни средства срещу ЕМР.

В заключение

Общото схващане в научните среди е, че приписваните на лечебните кристали качества и докладваните положителни ефекти са по – скоро предмет на самовнушение. Нещо като плацебо ефект. И все пак, милиони хора по света продължават да се доверяват на литотерапията като алтернативен метод за лечение и подобряване на общото състояние. В допълнение, има някои изследвания, които наблюдават интересни биохимични и енергийни изменения в организма при контакт с различни лечебни кристали. При всички случаи са нужни по – задълбочени проучвания по темата. Необходимо е и обстойно изследване на специфичните свойства на различните камъни и потенциалното им приложение като средства за предпазване от нейонизиращо лъчение.

За още новости от сферата на електромагнитната радиация, въздействието и върху човешкото здраве и начините за предпазване следете нашия блог!

Източници

Electricsense.com. Available at: <https://www.electricsense.com/emfs-stones-crystals-and-healing/

Healthline. 2021. Shungite Stone: Healing Properties, Benefits, Uses, More. [online] Available at: <https://www.healthline.com/health/shungite#bottom-line>

Calbom, C., 2011. The juice lady’s living foods revolution. Lake Mary, Fla.: Siloam.

Kurotchenko SP, Subbotina TI, Tuktamyshev II, Tuktamyshev ISh, Khadartsev AA, Yashin AA. Shielding effect of mineral schungite during electromagnetic irradiation of rats. Bull Exp Biol Med. 2003 Nov;136(5):458-9. doi: 10.1023/b:bebm.0000017092.52535.f8. PMID: 14968159.