В рамките на едва две десетилетия компютрите, мобилните устройства и достъпът до интернет се превърнаха от лукс в необходимост. В наши дни споделянето на информация и безжичния обмен на данни са част от ежедневието, нужда, която засяга както професионалния, така и личния живот. Всъщност, достъпът до интернет е станал толкова естествена част от битието, че за някои хора дори идеята за прекъсването му е немислимa. И точно както с всяка друга потребност, нуждата от постоянен достъп до интернет, навсякъде и по всяко време, нараства от ден на ден.

В стремежа си да оптимизират начина на безжично споделяне на интернет, специалистите са достигнали до креативно решение. Вместо да подобряват традиционните Wi – Fi устройства, експертите се фокусират върху разработването на изцяло нов и уникален начин за пренос на данни, а именно с помощта на LED крушки. Иновативната безжична технология се нарича Li – Fi и се основава на видимата светлина, излъчвана от изкуствени източници. Макар и за мнозина да звучи като научна фантастика, технологията се разработва и усъвършенства през последното десетилетие и е предмет на сериозен интерес от страна на производителите на смартфони. В следващите редове ще обсъдим подробно тази революционна иновация и ще разберем какви са предимствата ѝ пред Wi – Fi.

Какво знаем за Wi – Fi

Популярният термин Wi – Fi идва от английски език (wireless fidelity – безжична точност) и се отнася до безжичния обмен на данни посредством разпръскване на радиовълни с помощта на рутери. Wi – Fi се използва навсякъде по света и е едно от най – успешните технологични постижения в сферата на комуникационните технологии, тъй като осигурява достъп до интернет без нужда от физически проводник между устройството и предавателя.

За разлика от Li – Fi, Wi – Fi използва електромагнитни вълни от радиочестотния спектър (RF) за разпространяване на сигнала. Тези RF вълни имат свойството да проникват през различни материи. Тоест, сигналът от рутера не се блокира от препятствия като стени или врати, но все пак отслабва. Това означава, че когато предавателят на сигнала бъде включен се създава точка за достъп, която достига до повече от един потребител. В зависимост от устройството, различните точки имат различна сила и обхват на сигнала.

Накратко за радиовълните

Радиовълните са част от електромагнитния спектър. Те се използват изключително много в телекомуникациите. RF диапазона в различните си честоти е податлив на смущения, поради което съществуват национални регламенти за генерирането и предаването на радиовълни. Радиовълните представляват нейонизираща електромагнитна радиация. Според общоприетото становище нейонизиращата радиация не вреди на здравето. Въпреки това голям брой съвременни научни изследвания по темата доказват, че нейонизиращото лъчение може да доведе до генетични увреждания, повишаване на нивата на оксидативен стрес, импотентност, левкемия, мигрена, диабет и други здравословни проблеми.

Предимства на Wi – Fi технологията

 • Използва вече съществуваща инфраструктура
 • Мобилните устройства и компютрите са оборудвани с адаптери за разпознаване на сигнала
 • Предоставя достъп до интернет в обсега на точката, дори и през стени
 • Технологията е позната на потребителите
 • Разпространена е в цял свят

Недостатъци на Wi – Fi технологията

 • Връзките са несигурни и могат да бъдат компрометирани от външни лица дори ако са защитени от парола
 • Сигналът често е променлив и ненадежден, тъй като се влияе от външни смущения
 • По – бавена е в сравнение с кабелната връзка
 • Сигналът се разпръсква от множество устройства, които облъчват с електромагнитна радиация

Същност на Li – Fi

Li – Fi, или Light Fidelity, е иновативна технология за обмен на данни, разработена от Харалд Хаас. Преносът на информация при тази технология се осъществява посредством употреба на VLC (Visible Light Communication), или видима светлина. За разлика от радиовълните, видимата светлина се разполага в много по – голям честотен диапазон и производството ѝ не се ограничава от национални регламенти. Вместо рутер, Li – Fi получава достъп до интернет чрез LED крушки.

Процесът се осъществява посредством модулиране на светлината от предавателя. Излъчената светлина се приема от приемника (фотодиод) и се трансформира в разбираеми за потребителя данни. Противно на Wi – Fi точките за достъп, Li – Fi са локализирани до предавателя на сигнала. Спектърът на видимата светлина осигурява достъп до по – голям диапазон от честоти, тъй като е 10, 000 пъти по – голям от радиочестотния спектър. Това осигурява много по – голяма свобода за обмен на данни. В допълнение, видимата светлина е естествена за човешкия организъм, което означава, че би трябвало да е безопасна за здравето.

Предимства на Li – Fi технологията

 • Счита се, че преходът към Li – Fi трябва да е лесен, тъй като голяма част от домакинствата и офисите вече използват LED крушки
 • Връзката се осъществява почти мигновено, тъй като скоростта на светлината е изключително бърза; това прави обмена на данни значително по – лесен и бърз, приблизително сто пъти по – бърз от скоростта на Wi – Fi връзката
 • Връзката е много по – сигурна, тъй като не прониква през стените, а е локализирана при предавателя
 • По – малка заплаха за здравето
 • Може да се използва в самолети, болници и на други места, където Wi – Fi не е опция
 • Не смущава сигнала на радиовръзките

Недостатъци на Li – Fi технологията

 • Липсва инфраструктура
 • Крушката трябва да свети, за да става преноса на данни. Тук има алтернатива за използване на димери, които да приглушат светлината почти изцяло, без реално да прекъсват връзката
 • Обхвата на сигнала е ограничен и локализиран до точката за достъп

Изводи

Към момента употребата на Li – Fi от широката публика изглежда като нещо далечно, тъй като може да отнеме доста време преди инфраструктурата за ползването на тази технология да бъде изградена повсеместно. Въпреки това тази безжична технология за обмен на данни предлага множество предимства. Важно е да отбележим, че Li – Fi е замества Wi – Fi, тъй като видимата светлина не може да прониква през разлюични материи и да създава обширни полета. По – скоро този тип връзка допълва Wi – Fi и предлага алтернатива за ползване на по – бърз и сигурен интернет у дома и в офиса.

Докато чакате да видите с какво още ще ви изненадат новите технологии е добра идея да помислите и за здравето си! Все пак доказателствата за вредите от радиочестотната радиация са все повече и все по – убедителни! Още повече, ефектът на изкуствено създадената видима светлина все още не е проучван в дълбочина. На нашия сайт ще намерите разнообразие от висококачествени материали за защита от електромагнитна радиация. Свържете се с нашите специалисти – те ще ви помогнат да намерите най – добрия начин да защитите себе си и близките си от вредното лъчение!

Източници

Haas, H., 2021. Wireless data from every light bulb. [online] Ted.com. Available at: <https://www.ted.com/talks/harald_haas_wireless_data_from_every_light_bulb?language=en#t-4085>

Sawyer, T., 2021. LiFi the healthier alternative to WiFi – en.geovital.com [EN]. [online] en.geovital.com [EN]. Available at: <https://en.geovital.com/lifi-the-healthier-alternative-to-wifi/>