Темата за въздействието на електромагнитната радиация върху човешкото здраве се дискутира все по – често и открито. С увеличаването на броя на научните изследвания, които доказват негативния ефект на нейонизиращото лъчение все повече хора започват да търсят нови начини и средства за предпазване от вредните електромагнитни полета. В отговор на това търсене учени и специалисти по алтернативно лечение непрестанно проучват способността на различни материали и субстанции да блокират опасните вълни или да редуцират отрицателното им влияние.

В хода на проучванията често се споменава за минералите като средство за предпазване от ЕМР. В различни източници се откроява един определен вид, на който се приписват мощни защитни качества. Става въпрос за редкия минералоид шунгит. Данните от няколко изследвания потвърждават изразената антиоксидантна активност на камъка, а според някои този необикновен черен камък е минимизира вредата от нискочестотната радиация. Какво точно представлява шунгита и какви са свойствата му ще разберете в следващите редове.

Какво представлява шунгита

Шунгита е черен камък с основно въглеродна структура, който притежава физични свойства, сходни с тези на графита. В състава му влизат различни химични елементи, в това число никел, мед, молибден и др. В зависимост от вида си може да бъде блестящ или матово – сив и да съдържа различно количество карбон, като в някои случаи то достига до 99%. В състава му влизат фулерени, които представляват изключително стабилни въглеродни молекули, съставени от 60 въглеродни атома.

Произход и находища

Основното находище на шунгит е село Шунга, в Карелия, Русия, откъдето произлиза и името му. Известно е, че залежи на минерала има още в някои части на Индия, Казахстан, Австрия, ДР Конго. Наличните данни показват, че шунгита се е формирал преди около 2 милиарда години, но за произхода му все още се водят спорове.

Съществуват различни теории за това от къде произлиза специалния камък. Една от теориите предполага, че парчета от минерала са попаднали на земната повърхност при сблъсък на голям метеорит със Земя преди милиарди години. Според друга теория камъкът се е формирал в следствие на вулканична дейност в близост до водни басейни. Не е изключено да се е образувал и чрез бавно изменение на органичния състав на седиментни скали.

Полезни свойства

Шунгита е добре познат на народната медицина в страните, където са находищата му. Още в миналото се е използвал в качеството си на абсорбант и е намирал множество приложения както в терапията на различни заболявания, така и като част от духовни ритуали. Според историческите източници камъкът е причина за създаването на първият спа комплекс в Карелия още през 18 век. Руският монарх Петър Велики избрал мястото поради способността на шунгита да пречиства водата. Освен това владетелят наредил минералоидът да бъде използван за осигуряване на чиста вода на руската армия. Столетия по – късно пречистващата способност на шунгита се потвърждава и от съвременната наука.

Пречистване на водата

Според последните научни данни камъкът е 30 пъти по – ефективен в неутрализирането на свободни радикали и патогени от водата, в сравнение с активния въглен. В изследване от 2017г. се установява, че карбоновите структури в шунгита могат да премахват също и радиоактивни вещества от водата.

В друг доклад става ясно, че фулерените в шунгита са вид въглеродни наноструктири, които имат потенциала да увреждат клетъчните стени на бактериите и вирусите и да убиват микроби. Към момента има нужда от по – задълбочени изследвания за установяване на ползите за хората.

Антиоксидантна активност

Както вече споменахме, шунгита премахва свободни радикали. В изследване върху мишки с кожни увреждания в следствие на експозиция на UV – радиация, локалното приложение на разтвор с шунгит повишава антиоксидантната активност на определени ензими и понижава синтеза на реактивни кислородни видове. Тези открития са предпоставка за по – нататъшни изследвания върху антиоксидантните свойства на минерала и потенциалните му приложения при хората.

Противовъзпалителен ефект

Съвременни изследвания се фокусират върху противовъзпалителните свойства на шунгита. Данните показват, че употребата на продукти с шунгит може да редуцира кожното възпаление след излагане на ултравиолетово и инфрачервено лъчение. Важно е да отбележим, че минерала не блокира радиацията, а понижава инфламаторния ѝ ефект.

Универсална панацея

От векове шунгита се използва от традиционните лечители за облекчаване на различни неразположения. В миналото минералът се е предписвал за терапия на алергии, кожни заболявания, стомашни проблеми, косопад, заболявания на бъбреците и др. В съвременната медицина липсват изследвания за приложението на шунгит при конкретни болести, но се смята, че потенциалните му ползи могат да се дължат на мощните антиоксидантни, бактерицидни и противовъзпалителни свойства.

В лечението с кристали шунгита се използва за освобождаване на стреса, премахване на отрицателната енергия и емоционален баланс. Освен това минералът се смята за силен защитник на духа и тялото.

Употреба

В миналото от шунгит са се изработвали накити, носел се е като талисман, служел е за пречистване на водата, използвал се е в различни ритуали и в холистичната медицина. Днес минералът продължава да служи като суровина за бижута. Освен това от него се произвеждат водни филтри, влага се в някои видове изолационни материали и бои. През последните години шунгита доби широка популярност и като средство за предпазване от електромагнитна радиация. На пазара има множество предложения за пластини от минерала, които редуцират вредното лъчение от електронните устройства.

Шунгит срещу електромагнитна радиация

Основната предпоставка за защитния ефект на шунгита срещу ЕМР се отдава на свойството на фулерените да абсорбират и неутрализират свободни радикали и големи частици. Именно на тази способност на въглеродните молекули се дължи и пречистващия ефект на шунгита. Според научните данни, обаче, това качество не предпазва от ЕМР, тъй като няма материал, който да може да промени честотата на електромагнитната вълна след като тя вече е напуснала източника на лъчение. Тоест, за сега няма научни доказателства, които да показват, че шунгита притежава свойството да абсорбира или отблъсква ЕМП. Освен това съществуват 4 класа от редкия камък в зависимост от въглеродното съдържание. Шунгитът от първи тип се отличава с най – висока концентрация на карбон и е малко вероятно да се използва за изработка на продукти срещу ЕМР.

В заключение можем да кажем, шунгита не е най – добрият избор на материал за предпазване от електромагнитно лъчение. Въпреки това камъка можете да използвате камъка заради другите му полезни свойства, а тук можете да намерите надеждни материали за защита от ЕМП. Допълнителна информация за електромагнитната радиация и алтернативните методи за предпазване от вредното ѝ въздействие можете да намерите на нашия сайт!

Източници

Al-Jumaili A, Alancherry S, Bazaka K, Jacob MV. Review on the Antimicrobial Properties of Carbon Nanostructures. Materials (Basel). 2017;10(9):1066. Published 2017 Sep 11. doi:10.3390/ma10091066

Kurotchenko SP, Subbotina TI, Tuktamyshev II, Tuktamyshev ISh, Khadartsev AA, Yashin AA. Shielding effect of mineral schungite during electromagnetic irradiation of rats. Bull Exp Biol Med. 2003 Nov;136(5):458-9. doi: 10.1023/b:bebm.0000017092.52535.f8. PMID: 14968159.

Krasnovyd, S.V., Konchits, A.A., Shanina, B.D. et al. Local structure and paramagnetic properties of the nanostructured carbonaceous material shungite. Nanoscale Res Lett 10, 78 (2015). doi./10.1186/s11671-015-0767-9

Ma. Easter Joy Sajo, Cheol-Su Kim, Soo-Ki Kim, Kwang Yong Shim, Tae-Young Kang, Kyu-Jae Lee, „Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects of Shungite against Ultraviolet B Irradiation-Induced Skin Damage in Hairless Mice“, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2017, Article ID 7340143, 11 pages, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/7340143