През последните години нараства броят на учените, които ни предупреждават за пагубния ефект на електромагнитната радиация (ЕМР) и вредата от динамично разрастващите се телекомуникационни технологии. В същото време проучванията, които доказват тези негативи стават все повече и повече. Освен че изследват прекия ефект на електромагнитното облъчване, специалистите вече имат по – задълбочено разбиране за някои от механизмите, чрез които нискочестотната радиация провокира развитие на хронични заболявания.

Паралелно с това светът е изправен пред сериозни здравни предизвикателства. В наши дни хроничните заболявания са една от основните причини за влошено качество на живот и смъртност по света. За съжаление, данните показват, че броят на страдащите от хронични болести се увеличава ежегодно. Освен това възрастовата граница за заболяемост спада и все повече млади хора са засегнати от дълготрайни състояния. Според статистиката, Диабетът се нарежда на седмо място във фаталната класация.

Навярно се чудите каква е връзката между тези тревожни тенденции. Оказва се, че прекомерното излагане на ЕМР може да бъде причина за развитие на Диабет тип II. Именно това показват резултатите от изследване за ефекта на радиочестотната (РЧ)  ЕМР от мобилни клетъчни кули върху здравето на ученици между 12 и 17 годишна възраст.

Накратко за диабета

Диабетът (Diabetes mellitus) е хронично метаболитно заболяване, което се характеризира с повишени нива на кръвната захар. Кръвната захар, или кръвна глюкоза, е основният енергиен източник на организма. Тялото си я набавя като метаболизира приетите чрез храната нутриенти. Хормонът, който отговаря за транспортирането на глюкозата от в клетките се нарича инсулин и се секретира от панкреаса.

При страдащите от диабет процесът на клетъчно усвояване на кръвната захар е нарушен поради ниски инсулинови нива или неправилна употреба на хормона. В такъв случай глюкозата се натрупва в кръвта и нивата ѝ се повишават. В дългосрочен план нарушеният обмен на кръвна глюкоза е предпоставка за развитие на редица здравословни проблеми, включително увреждане на очите, бъбреците, нервите и други органи.

Диабет тип I

Диабет тип I засяга около 1/10 от случите на диабет и обикновено се диагностицира още в детството, но може да се прояви във всяка възраст. Специфичното е, че имунната система атакува и унищожава инсулин – произвеждащите бета клетки в панкреаса. Това прави животът на болния зависим от ежедневния прием на инсулин. Причините за възникване на Диабет тип I са все още неизвестни, но някои учени смятат, че може да се провокира от силен стрес.

Гестационен диабет

Гестационният диабет се появява по време на бременност и засяга само някои жени. Голяма част от бременните нямат изразени симптоми. Диагностицира се по – скоро при рутинни тестове около 24та – 28ма гестационна седмица. Причината за появата на заболяването е, че плацентата произвежда хормони, които редуцират инсулиновата сензитивност. Това води до повишаване на нивата на кръвната захар. След раждане кръвната захар се нормализира.

Диабет тип II

Диабет тип II може да бъде развит на всяка възраст, но често се проявява след 45 годишна възраст. Характеризира се с невъзможността на тялото да синтезира или усвоява инсулина правилно. Това е най – разпространеният тип диабет. Вероятността да развиете Диабет тип II е много по – голяма от страдате от преддиабетно състояние или сте били засегнати от гестационен диабет.

Диабет тип II като социално значимо заболяване

Според проучвания на Международната Диабетна Федерация  (IDF), броят на хората, страдащи от Диабет се е увеличил трикратно през последните 2 десетилетия. Към момента над 465 милиона човека по света живеят с болестта и бройката постоянно се покачва, правейки Диабета едно от най – бързо прогресиращите заболявания на нашето време. Някои проучвания сочат, че Диабетът причинява смъртта на 1 човек на всеки 6 секунди, или 11,3% от всички смъртни случи в световен план. Други статистически данни сочат, че Диабетът:

 • Увеличава шанса за преждевременна смърт
 • Значително влошава качеството на живот
 • Може да доведе до развитие на сериозни акутни и хронични заболявания
 • Е един от основните причинители на бъбречна недостатъчност, инфаркт, инсулт и ампутация на долните крайници
 • Е водещ фактори, причиняващ слепота при хората в трудоспособна възраст в повечето страни

Рискови фактори за развитие на Диабет тип II

 • Наднормено тегло, особено висцерално затлъстяване
 • Метаболитен синдром
 • Фамилна обремененост
 • Липса на физическа активност
 • Лоша устна хигиена
 • Повишени нива на кръвната захар
 • Хипертония, висок холестерол, високи нива на триглицеридите
 • Гестационен диабет
 • Нарушения в съня
 • Стрес
 • Нездравословен хранителен режим

Електромагнитната радиация като прекурсор на Диабет тип II

Оказва се, че наред с останалите рискови фактори, ЕМР от разрастващата се клетъчна мрежа на мобилните телефони може  да увеличат шанса от ранно развитие на захарна болест. Логично, освен клетъчните кули, всички източници на безжично радиочестотно (РЧ) облъчване, включително Wi-Fi и лични устройства, подсилват този ефект.

Проучване, публикувано през 2015 година, изследва връзката между РЧ – ЕМР от клетъчни кули върху нивата на гликиран хемоглобин (HbA1c) – индикатор за Диабет,  и появата на Диабет тип II. Изследването включва 159 ученици на възраст между 12 и 17 години, разпределени в две училища, намиращи се в близост до клетъчни кули. Ежедневното излагане на ЕМР на субектите е 6 часа, 5 дни седмично.

И двете училища са били изложени на радиационни нива, които според нарастващ брой съвременни специалисти са опасни за здравето. Все пак, едното от нивота на РЧ – ЕМР на едното училище е било цели 5 пъти по – високо от другото, или 9.601 nW/cm2 при честота от 925 MHz. В хода на изследването са били провоедени кръвни тестове, предназначени да сравнят нивата на гликиран хемоглобин при учениците от двете учебни заведения. Резултатите показват, че тези, изложени на по – голяма ЕМР имат значително по – високи нива на показателя. Заключението на учените е, че степента на облъчване от мобилните клетъчни кули е в правопропорционална зависимост с риска от развитие на Диабет тип II в в ранна възраст.

Добавен риск

Логичното заключение от проучването е, че разликата в резултатите от изследванията на двете групи ученици се дължи на интензитета на ЕМР в рамките на 6те часа през учебната седмица. Все пак, трябва да отбележим, че регулярното облъчване в училище със сигурност не е единственият източник на нискочестотна радиация в живота на тези деца. Днес всеки от нас е изложен на постоянна електромагнитна атака от всевъзможни устройства и безжични източници. Степента на електромагнитно облъчване се покачва постоянно, а заедно с това и риска от здравословни проблеми, и Диабет тип II в частност. На работа, у дома, в училище, навън, ЕМР е с нас навсякъде и по всяко време.

Как да се предпазите от развитие на Диабет тип II

Въпреки увеличаващият се брой изследвания, които доказват вредата от нискочестотното облъчване, в световен план все още няма промяна в мерките за сигурност от ЕМР и безопасните стойности. В такъв случай най – добрият начин да предпазите себе си и близките си е като сами вземем мерки. Първата стъпка е редуциране на директното излагане на ЕМР и обследване и обезопасяване на дома. В наши дни жилището е място, което трябва да ни осигури защита както от външни условия и крадци, така и от електромагнитна радиация!

Ако нямате възможност да изолирате целият си дом, то непременно започнете от спалнята и детската стая. Както сигурно знаете, нощният сън е времето, през което организмът се възстановява и пречиства. За съжаление постоянното облъчване нарушава този процес и влошава здравословното състояние.  В нашия блог можете да прочетете повече за вредата от ЕМР и въздействието ѝ върху съня и здравето. Въпреки че Диабетът се счита за нелечимо заболяване, симптомите му могат да бъдат контролирани с промяна в начина на живот и редуциране на нискочестотното лъчение. Направете първата стъпка още сега!

Източници

Havas M. Dirty electricity elevates blood sugar among electrically sensitive diabetics and may explain brittle diabetes. Electromagn Biol Med. 2008;27(2):135-46. doi: 10.1080/15368370802072075. PMID: 18568931; PMCID: PMC2557071

Meo SA, Alsubaie Y, Almubarak Z, Almutawa H, AlQasem Y, Hasanato RM. Association of Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Field Radiation (RF-EMFR) Generated by Mobile Phone Base Stations with Glycated Hemoglobin (HbA1c) and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus. Int J Environ Res Public Health. 2015 Nov 13;12(11):14519-28. doi: 10.3390/ijerph121114519. PMID: 26580639; PMCID: PMC4661664.

Ismaiil LA, Joumaa WH, Moustafa ME. The impact of exposure of diabetic rats to 900 MHz electromagnetic radiation emitted from mobile phone antenna on hepatic oxidative stress. Electromagn Biol Med. 2019;38(4):287-296. doi: 10.1080/15368378.2019.1641722. Epub 2019 Jul 13. PMID: 31304806

Diabetesatlas.org. 2021. Worldwide toll of diabetes. [online] Available at: <https://www.diabetesatlas.org/en/sections/worldwide-toll-of-diabetes.html>

Who.int. 2021. Diabetes. [online] Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>

van der Burght, P., 2021. Diabetes Mellitus connected to phone tower radiation – en.geovital.com [EN]. [online] en.geovital.com [EN]. Available at: <https://en.geovital.com/diabetes-mellitus-connected-to-phone-tower-radiation/>