През последните няколко десетилетия развитието на информационните технологии води до сериозен прогрес и цялостна промяна на начина по който общуваме. Техническите постижения, провокирани от електромагнетизма интензивно навлизат във всички сфери на живота и производството.

Днес дистанционният пренос, споделянето и съхранението на информация се осъществяват почти ексклузивно в дигиталното пространство. А употребата на всевъзможни електроуреди и смарт устройства е неразривен елемент на съвременния живот. Задвижвани от невидимите електромагнитни полета (ЕМП), всички мрежи и поддържащите ги устройства превръщат електромагнитната радиация (ЕМР) в значим източник на замърсяване.

Нарастващото разпространение на ЕМП провокира учените да изследват потенциалния биологичен ефект на ЕМР. Една от най – интригуващите и изследвани сфери е въздействието на нейонизиращата радиация върху човешките органи, по – специално мозъка. Все повече изследвания установяват, че нервната система особено чувствителна към електромагнетизма. Събраните данни сочат, че ЕМР предизвиква невробиологични ефекти, които засягат метаболизма и функцията на невротрансмитерите.

Един от жизненоважните невротрансмитери е допамина. Той изпълнява множество функции в организма и има пряко въздействие върху когнитивната дейност и психо – емоционалното състояние. Всяко нарушение в неговата активност и секреция може да доведе до развитие на сериозни здравни последствия. Според различни изследвания ЕМР е един от факторите, които могат да предизвикат понижаване на нивата на химикала.

Какво представляват невротрансмитерите

Нервната система е комплексна мрежа, която извършва контрола върху органите и телесните функции. За да изпълнява дейността си, нервната система разчита на сигнални молекули, които пренасят съобщения до всички част на тялото. Предавайки импулсите помежду си, нервните клетки осъществяват контакт. Самите съобщения се предават от клетка на клетка посредством специални химични молекули, наречени невротрансмитери.

Синтезът на невротрансмитерите протича в нервните окончания, които освобождават химичните молекули, за да могат да достигнат до конкретна целева клетка. Всеки невротрансмитер изпълнява специфични функции и се свърза към различен рецептор. Допаминовите молекули се свързват с допаминови рецептори. При осъществяване на контакт между рецептора и невротрансмитера се провокира действие в таргетираната молекула. След като невротрансмитера достави съобщението, той бива разграден или рециклиран в тялото.

Видове невротрансмитери

В зависимост от функцията си, невротрансмитерите се делят на 3 основни вида:

 • Възбуждащи – стимулират действието на целевата клетка
 • Инхибиторни – потискат действието на прицелните клетки и понякога действат релаксиращо
 • Модулаторни – притежават способността да изпращат съобщения до множество нервни клетки едновременно, както и да общуват с други сигнални молекули

Биологични функции на допамина

Допаминът се синтезира в мозъка, където предава съобщения между невроните. Той влияе върху центъра на удоволствието и е отговорен за усещането за удовлетворение и щастие. Този химически пратеник има пряко въздействие върху системата за възнаграждения, емоционалното здраве и психическата стабилност. Освен това невротрансмитера изпълнява важна роля за:

 • Паметта
 • Концентрацията
 • Способността за учене
 • Поведението
 • Движенията
 • Кръвообращението
 • Храносмилателната дейност
 • Начинът, по който възприемаме болката
 • Съня
 • Как организмът реагира на стрес
 • Инсулиновата регулация
 • Сърдечната дейност и бъбречната функцияПри оптимални нива допамина действа благоприятно върху настроението и се чувстваме добре. Секрецията на невротрансмитера носи усещане за щастие, приповдигнато настроение, мотивация и фокус. При повишено производство на химикала може дори да настъпи еуфория.

  Състояния, предизвикани от нарушен допаминов баланс

  Ниските допаминови нива се асоциират с влошено настроение. В ежедневието това може да се дължи дори на факта, че любимите ви курабийки са свършили без да успеете да ги опитате. Пониженото отделяне на невротрансмитера влошава концентрацията и координацията и води до демотивация и липса на ентусиазъм.

  Различни научни изследвания свързват хроничният дефицит на допамин с редица сериозни заболявания, в това число:

  • Паркинсон
  • Депресия
  • Множествена склероза
  • Болест на Хънтингтън

  Според някои проучвания поддържането на прекомерно високи допаминови нива може да допринесе за развитие или задълбочаване на симптоми на шизофрения. Други състояния, които се асоциират с повишеното производство на химикала са затлъстяване, зависимости и маниакално поведение.

  Защо е проблем електромагнитната радиация

  Електромагнитното лъчение е тясно свързано с човешкия живот. Електрически системи, мобилни телефони, микровълнови печки, комуникационни базови станции, линии за високо напрежение, ел. уреди и всякакви електронни технологии са сериозен източник на ЕМП. В микса от всевъзможни лъчения, ЕМР произвежда широк спектър от електромагнитни вълни с различни честоти. Това води нарастваща експозиция на все по – голямо количество нейонизираща радиация както у дома, така и на работа.

  Нискоенергийните електромагнитни вълни, особено радиочестотната радиация (използвана в комуникационната сфера) и изключително нискочестотните вълни (които се генерират от електричеството) непрекъснато се използват в ежедневието. Хроничното излагане на тези полета може да причини структурни и функционални промени в нервната система.

  Цялата невронна система представлява структурна основа, която медиира мозъчната функция чрез взаимодействие на различни области на мозъка и невротрансмитери. Следователно, модулиращият ефект на ЕМР върху нивата на невротрансмитерите в различни мозъчни центрове може да окаже критична роля върху мозъчната дейност. Данните от различни проучвания установяват, че излагането на радиочестотна ЕМР може да доведе до дисбаланс на невротрансмитерите.

  Въздействие на ЕМР върху допамина

  Няколко проучвания съобщават за ефекта на електромагнитната радиация върху допамина.

  Според изследване върху плъхове, подложени на ежедневно излагане на радиочестотно лъчение в рамките на 1 час за 2 месеца, се наблюдава значителна редукция в концентрацията на невротрансмитера в хипокампуса. Друго изследване дава сходни резултати едва след 21 – дневно излагане на радиочестотна радиация с нисък интензитет 12 – седмичен експеримент показва, че нивата на химикала в стриатума също спадат след 5 часово излагане на ЕМР дневно.

  Събраните материали демонстрират способността на нейонизиращата ЕМР да инхибира производството на допамин в тези части на мозъка, намалявайки способността за запаметяване на информация. Освен това нискоенергийното облъчване може да доведе до анормален метаболизъм на невротрансмитера.

  Заключителни думи

  Въпреки че са нужни още изследвания по темата, учените са категорични, че опасността от нарастващото нейонизиращо лъчение не бива да бъде игнорирана! Според експертите най – сигурният начин за предпазване от ЕМР е чрез редуциране на излагането. Когато това не е възможно е препоръчително да предприемете адекватни мерки за предпазване от ЕМП. Тук можете да получите професионална консултация с квалифициран специалист – геобиолог, който да ви насочи към ефективни методи и средства за защита от ЕМР.

  Източници

  Hu C, Zuo H, Li Y. Effects of Radiofrequency Electromagnetic Radiation on Neurotransmitters in the Brain. Front Public Health. 2021 Aug 17;9:691880. doi: 10.3389/fpubh.2021.691880. PMID: 34485223; PMCID: PMC8415840.

  Ferreri F, Curcio G, Pasqualetti P, De Gennaro L, Fini R, Rossini PM. Mobile phone emissions and human brain excitability. Ann Neurol. (2006) 60:188–96. 10.1002/ana.20906.

  Aboul Ezz HS, Khadrawy YA, Ahmed NA, Radwan NM, El Bakry MM. The effect of pulsed electromagnetic radiation from mobile phone on the levels of monoamine neurotransmitters in four different areas of rat brain. Eur Rev Med Pharmacol Sci. (2013) 17:1782–8.