Още от древността хората вярват, че през всичко живо на Земята протича енергия, която задвижва живота и влияе върху здравословното състояние. В различните култури тази витална сила има различни наименования: „прана“, „чи“, „мана“ и др. Смята се, че нарушенията в енергийния поток имат негативен ефект върху здравето и са предпоставка за развитие на заболявания.

През 40-те години на миналия век австрийският лекар и психоаналитик Вилхелм Райх предлага съществуването на нова форма на енергия, която той нарича „оргон“. Ученият разработва оргонови акумулатори, които използва за концентриране на оргон с цел балансиране на енергийния поток при хората. След първоначалните си открития, Райх отделя значителна част от времето си в експерименти за доказване на съществуването на оргона и изследване на механизмите на въздействие на този вид енергия.

Идеите на австрийския психоаналитик не се възприемат добре нито в родината му, нито в САЩ, където той емигрира през 1939г. Теорията му е силно критикувана и отхвърлена, а трудовете му са масово изгорени. През 1956г. Вилхелм Райх е осъден на 2 години затвор. Той умира в затвора през 1957г. Въпреки това голям брой хора припознават убежденията му. Днес масово се произвеждат оргонити, които се използват за акумулиране на оргон, енергийно лечение и дори предпазване от електромагнитни полета (ЕМП).

Какво представлява оргона

Оргона е живителна сила, която съществува вътре и извън клетките, прониква в материята и съществува в пространството, което ни заобикаля. Има я в космоса, атмосферата и дори във високо вакуумна среда. Тя представлява биополе с електричен заряд. Първоначално Райх го забелязва при пациенти, преживяващи силен емоционален дистрес. Ученият доказва наличието на био – електрично поле посредством измервания със свръхчувствителен миливолтметър.

Свойства на оргона

  • Съществува навсякъде
  • Няма маса
  • Притежава свойството да преминава през различни материи
  • Прониква през различните материи с различна скорост
  • Има афинитет към водата
  • Отличава се със синя или виолетова светлина в концентриран вид

Изследвания върху оргона

След откриването на оргона, Райх се впуска в редица научни експерименти с цел опознаване на характеристиките и начина на въздействие на жизнената енергия. При един от опитите ученият открива т.нар. биони. Те представляват сини балончета, образувани в следствие на разлагането на трева, поставена във водна основа. По – нататък в експеримента новообразуваните биони се слели и образували изцяло нов микроорганизъм. Райх нарекъл процеса биогенеза. Друго важно откритие било радиационното излъчване от бионите, което психоаналитикът нарекъл оргонна енергия. Той установил, че системите с голяма концентрация на оргон привличат системи с по – ниска енергийна концентрация.

Теория за развитието на рак

Райх идентифицира два вида биони: PA-биони и Т-бацили. Ученият провежда серия от експерименти, при които инжектира различни бионни разтвори в мишки. Тогава установява, че инжектираните с Т-бацили мишки развиват възпаления и рак. Този ефект не се наблюдава при инжектиране с РА-биони. При наличие на голям брой Т-бацили се произвеждат и повече биони, които действат като защита. Прекомерно многото биони се събират в туморни образувания. Той открива още, че раковите клетки също се разпадат до T-бацили. Този порочен кръг води до свръхпроизводство на Т-бацили. Заключението на лекаря е, че Т-бацилите са прекурсори на рака и причиняват т.нар. Т-интоксикация, която затормозява детоксикиращите органи, замърсява лимфната система и кръвта. Крайният резултат е влошено здравословно състояние.

Причини за енергиен дисбаланс

Според Д-р Райх основните причини за блокиране на енергийния поток са потискането на емоциите и стреса. При стресова ситуация тялото се стяга, дишането става плитко и учестено. Това нарушава протичането на енергия в организма и отслабва жизнената сила. В дългосрочен план човек може да развие различни симптоми на биопатия. Изследователят счита рака за крайна форма на енергиен и физиологичен дисбаланс, причинен най – вече от емоционално неразположение.

Оргонни акумулатори – същност и приложение

След откриването и опознаването на оргона, Вилхелм Райх започва да търси начин да събере и концентрира виталната енергия, за да я използва за възвръщане на баланса и здравето. Той установява, че някои субстанции привличат и акумулират оргона, а други го отблъскват. На базата на тази информация ученият конструирал оргонни камери, изградени от многопластова структура от метални и неметални елементи. Концентрацията на оргон в камерата била значително по – висока отколкото извън нея. Колкото повече пластове имал акумулатора, толкова по – висока била енергийната концентрация. Д-р Райх използвал камерата за лечение на редица заболявания. След терапия, пациентите усещали редуциране на болката, подобрени кръвни показатели и дори редукция в размера на туморните образувания.

Оргонити

Оргонитите са съвременни устройства за привличане на свободна жизнена енергия. Те са комбинация от метал и минерали, за която се смята, че се свързва с човешкото биополе. Идеята на оргонитите е да преобразуват негативната енергия в позитивна и да заредят организма с оргон. Функционират сходно на оргонната камера, но са с практичен размер и значително по – просто устройство. Принципът на работа на оргонитите се базира на създаване на йонни връзки. Оргонът излъчва отрицателни йони, които се свързват с положителните и по този начин регулира енергийния баланс. Въздействието на самото устройство е локално и зависи от размера му.

Енергийна терапия

Енергийните терапии не са официално приети в медицинската практика, но се радват на нарастващ научен интерес. Все повече изследвания изучават връзката между здравето и невидимите енергии, които му въздействат.

Към момента няма достатъчно научни изследвания, които да доказват клиничен ефект от носенето или използването на оргонити. Потвърдените от науката ефекти включват повишаване на телесната температура, учестен пулс и чувство на благоденствие. Въпреки това голям брой хора се доверяват на енергийното лечение и използват оргонити като съпътстваща терапия при различни неразположения. Алтернативна употреба на оргоновите устройства включва предпазване от електромагнитна радиация. Според някои специалисти оргонитите имат потенциала да минимизират вредното въздействие на ЕМП. Все пак експертите съветват да не разчитате на оргонитите като единствена опция, а да потърсите предпазни средства с установен ефект. Тук можете да намерите практични насоки за защита от ЕМР.

Друг вид енергийно лечение, което въздейства върху жизнената енергия е биорезонансната терапия. Методът използва специална апаратура, която измерва честотите на трептене на органите и системите в организма и ги използва за установяване на източника на проблема. След поставяне на диагноза, уредът може да се използва за терапия посредством балансиране на вибрациите и възстановяване на хомеостаза в организма.

Източници

Wilhelm Reich, M.D., “The Orgone Energy Accumulator: Its Scientific and Medicinal Ise”. Orgone Institute Press, Rangeley 1951.

The Discovery of the Orgone, Vol. 2, The Cancer Biopathy, Orgone Institute Press, 1948: “Thermical Orgonometry”, pp. 97-107.

„5. Reich’s Theory of Cancer“. Wilhelm Reich, Biologist, Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 2015, pp. 186-217. https://doi.org/10.4159/9780674286863-005

Muresan, Daniela et al. “Bioresonance therapy may treat depression.” Journal of medicine and life vol. 14,2 (2021): 238-242. doi:10.25122/jml-2021-0008