Мозъкът е най – загадъчният и интригуващ орган в човешкото тяло. Освен че контролира всички биологични функции, той ни придава идентичност и прави всеки от нас уникален. Правилното функциониране на мозъка е жизненоважно не само за физическото, а и за психо – емоционалното състояние. Точно затова предпазването на мозъка от агресори е обезпечено от специална кръвно – мозъчна бариера, чиято основна функция е да го защитава от увреждане като ограничава достъпа на патогенни организми и токсини до него. В същото време, обаче, има множество фактори, които могат да нарушат интегритета на тази бариера и по този начин да навредят на мозъка. Оказва се, че нискочестотната електромагнитна радиация (ЕМР) е сред тези фактори. Днес ще отделим специално внимание на въздействието на нейонизиращата ЕМР върху кръвно – мозъчната бариера и ще обсъдим как това влияе на общото здравословно състояние.

Няколко думи за кръвно – мозъчната бариера

Концепцията за съществуването на кръвно – мозъчната бариера се появява в края на 19-и век, когато немски лекар провежда експеримент с мишка. Опита се състои в инжектиране на синя боя в кръвообращението на гризача и проследяване на пътя в тялото му. Както се оказва, багрилото прониква във всички телесни тъкани, с изключение на главния мозък и гръбначния мозък. Това навежда медика на мисълта, че мозъкът има специална предпазна бариера, която пречи на вредните вещества и патогените да проникват в него. Така кръвно – мозъчната бариера се обособява като ключово звено в централната нервна система (ЦНС) и става предмет на хиляди изследвания.

Самата кръвно – мозъчна бариера е един вид филтър между циркулиращата кръв и ЦНС. Тя се състои от специални ендотелни клетки, обвиващи капилярите и астроцитите, които са плътно прилепнали и ограничават директния достъп на вещества от кръвта в мозъка. Местата, на които ендотелните клетки прилепват представляват затворени тесни връзки, които са запълнени от протеините клаудин и оклудин. Астроцитите са глиални клетки, които свързват невроните и капилярите и изпълняват есенциални структурни и метаболитни функции. Тяхното състояние има пряко въздействие върху функциите на кръвно – мозъчната бариера.

Функции и свойства на кръвно – мозъчната бариера

От откритието на тази уникална форма на мозъчна защита до сега учените са научили много полезни неща за нея. Едно от най – важните ѝсвойства е избирателната ѝпропускливост. Това означава, че тя позволява преминаването само на определени вещества от кръвта в мозъчната тъкан. В допълнение, кръвно – мозъчната бариера:

 • Възпира проникването на токсини и патогени в мозъка
 • Поддържа хомеостаза на мозъка
 • Възпрепятства навлизането на хормони и невротрансмитери, които не са предназначени за мозъка
 • Предотвратява преминаването на големи молекули от кръвта в мозъка
 • Забавя инфилтрацията на молекулите с голям електрически заряд в мозъка

Фактори, които нарушават интегритета на кръвно – мозъчната бариера

Въпреки важните функции които изпълнява, кръвно – мозъчната бариера също може да бъде компрометирана. Някои фактори, за които се знае, че могат да нарушат функциите ѝвключват:

 • Хипертония
 • Стрес
 • Бактериални инфекции
 • Възпаления
 • Мозъчни травми
 • Затлъстяване и метаболитен синдром
 • Диабет
 • Оксидативен стрес
 • Чревна пропускливост
 • Нарушения в съня
 • Хипоксия
 • Злоупотреба с алкохол
 • Чернодробна недостатъчност
 • Прекомерно излагане на електромагнитна радиация

Какво се случва в тялото при нарушения в пропускливостта на кръвно – мозъчната бариера

Повишената пропускливост на кръвно – мозъчната бариера увеличава риска от проникване на патогенни микроорганизми и токсични вещества в мозъка. Това може да провокира оток в мозъка, както и развитие на сериозни здравословни проблеми, в това число:

 • Мозъчна мъгла
 • Болест на Алцхаймер
 • Множествена склероза
 • Болест на Хънтингтън
 • Аутизъм
 • Депресия

Електромагнитната радиация и кръвно – мозъчната бариера

През последните 20 години редица учени провеждат изследвания за ефекта на нискочестотната електромагнитна радиация върху мозъка. Данните от голяма част от тези изследвания потвърждават, че прекомерното излагане на нейонизиращо лъчение повишава пропускливостта на кръвно – мозъчната бариера. Тези открития са изключително тревожни, особено като се има предвид, че излагането на нискочестотна радиация в ежедневието постоянно нараства.

Мобилните телефони и мозъка

Към момента в света има над 5 милиарда активни мобилни телефони, а времето, което средностатистическият потребител прекарва говорейки по телефона се равнява на 3 часа и 15 минути дневно. В същото време, проучванията показват, че радиочестотната ЕМР, излъчвана от мобилните телефони се абсорбира от мозъка до такава степен, че може да повлияе на невронната активност. Освен това е установено ,че дългото говорене по телефона ускорява метаболизма на глюкоза в мозъка. В допълнение, облъчването от мобилните телефони има термичен ефект. Според данните, излагането на електромагнитни полета (ЕМП), които водят до повишаване на мозъчната температура с повече от 1°C, увеличават пропускливостта на кръвно – мозъчната бариера. Това позволява навлизане на макромолекули в мозъка. Повишаването на температурата в следствие на продължителен разговор също оказва негативен ефект върху активността на невроните.

Освен директния ефект на нискочестотните ЕМП върху мозъка, продължителното облъчване с нейонизираща радиация индуцира свръх производство на свободни радикали и повишаване на нивата на оксидативния стрес. Това, от своя страна, също оказва влияние върху пермеабилитета на кръвно – мозъчната бариера и разширяването на тесните връзки в нея. Макар и полезни в малки количества, натрупването на свободни радикали води до клетъчно увреждане и може да компрометира когнитивната дейност.

Заключение

Редица проучвания установяват, че прекомерното излагане на нейонизираща радиация може да доведе до поведенчески отклонения, нарушения в синтеза активността на различни невротрансмитери, безсъние, фибромиалгия, тревожност и депресия, мозъчни тумори и други карциноми. ЕМР отслабва естествените защитни сили на организма и нарушава функциите на всички биологични системи и витални органи, в това число и мозъка.

Според голяма част от учените единственият начин тези негативни ефекти да бъдат сведени до минимум е посредством ограничаване на излагането на нейонизираща радиация. В световен план, най – добрият начин това да бъде постигнато е чрез понижаване на допустимите стойности за облъчване от различни източници на ЕМР. За съжаление към момента не се предприемат сериозни стъпки в тази насока. Дори напротив, ЕМП които ни заобикалят в ежедневието стават все повече и повече. В такъв случай отговорността да се предпазим от електромагнитната радиация е изцяло наша.

В нашия сайт можете да откриете полезна информация относно начините за ограничаване на ЕМР у дома и на работа!

Източници

Kim JH, Lee JK, Kim HG, Kim KB, Kim HR. Possible Effects of Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure on Central Nerve System. Biomol Ther (Seoul). 2019 May 1;27(3):265-275. doi: 10.4062/biomolther.2018.152. PMID: 30481957; PMCID: PMC6513191.ю

Deniz OG, Kaplan S, Selçuk MB, Terzi M, Altun G, Yurt KK, Aslan K, Davis D. Effects of short and long term electromagnetic fields exposure on the human hippocampus. J Microsc Ultrastruct. 2017 Oct-Dec;5(4):191-197. doi: 10.1016/j.jmau.2017.07.001. Epub 2017 Jul 13. PMID: 30023254; PMCID: PMC6025790.

Abdel-Rassoul G, El-Fateh OA, Salem MA, Michael A, Farahat F, El-Batanouny M, Salem E. Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. Neurotoxicology. 2007;28:434–440. doi: 10.1016/j.neuro.2006.07.012.

Kim JH, Sohn UD, Kim H-G, Kim HR. Exposure to 835 MHz RF-EMF decreases the expression of calcium channels, inhibits apoptosis, but induces autophagy in the mouse hippocampus. Korean J Physiol Pharmacol. 2018a;22:277–289. doi: 10.4196/kjpp.2018.22.3.277.