В ежедневието си ние постоянно сме изложени на различни видове електромагнитна радиация (ЕМР) от естествени (слънцето) и изкуствени източници. Взети по отделно, електромагнитните полета (ЕМП), с които влизаме в контакт не са достатъчно мощни, за да причинят здравословни проблеми. В действителност, обаче, радиационното облъчване има кумулативен ефект, който от ден на ден става по – интензивен заради повсевместното разпространение на съвременните технологии, масовата употреба на множество електрически устройства и непрестанното разрастване на телекомуникационната мрежа. Крайният резултат е преплитане и наслагване на огромно количество ЕМП с различен интензитет и въздействие върху организма.

С нарастващото излагане на ЕМР, все повече хора започват да се интересуват от ефекта на електромагнитното лъчение върху здравето и начините за неутрализирането му. В резултат учени и специалисти все по – задълбочено изследват способността на различни материали да блокират електромагнитните полета и проучват нови начини за предпазване от вредното им въздействие. В днешната статия ще разберем дали и до каква степен водата и дърветата могат да осигурят защита срещу ЕМР и как могат да бъдат използвани за редуциране на облъчването.

Може ли водата да блокира електромагнитната радиация

Водата е есенциална за живота на Земята. Но дали би могла да ни предпази от електромагнитната радиация?

UV радиация

UV лъчите са невидими за човешкото око. Те се разполагат непосредствено след видимата светлина на електромагнитния спектър и се характеризират с по – малка дължина на вълната и по – висок енергиен капацитет от видимата светлина. Разделят се на йонизиращо и нейонизиращо лъчение и могат да причинят редица проблеми, в това число:

  • Слънчево изгаряне
  • Потъмняване на кожата и хиперпигментация
  • Преждевременно стареене на кожата
  • Увреждане на очите
  • Рак на кожата
  • Потискане на имунната система

По – голямата част от UV радиацията, която слънчевата светлина излъчва се абсорбира от озоновия слой. Въпреки това една част от нея го преминава и достига до нас. Над 90% от това лъчение може да бъде неутрализирано от водата.

Алфа и бета радиация

Алфа и бета лъчите не могат да пътуват на големи разстояния и имат по – малък енергиен заряд. Алфа радиацията лесно може да бъде блокирана от водата и дори тънки материали като хартия. Бета радиацията не може да проникне през по – плътни материали, като алуминий, дърво и вода.

Гама радиация

Гама радиацията може да изминава големи разстояния и да нанася сериозни поражения и изгаряния върху кожата. Този вид лъчение се блокира от материали с висока плътност и дебелина. От ключово значение е отстоянието от източника. Колкото по – малко е то, толкова по – дебела трябва да бъде преградата. За да се осигури надеждна защита от гама радиация би било нужно много голямо количество вода.

Неутронна радиация

Този тип радиация е най – пасен. Радиационните частици могат да пътуват на огромни разстояния и имат способността да правят материала, до който се докоснат радиоактивен. Неутронната радиация може да бъде блокирана единствено от субстанции, които са богати на водород, като бетон или вода. За разлика от други елементи, водородните атоми не се разпадат толкова лесно, поради което не образуват вторични източници на радиация.

Видима светлина

Видимата светлина е съвкупност от всички цветове, които можем да видим с просто око. Попадайки в ретината, тя създава образ и ние виждаме заобикалящия ни свят. Към видимата светлина спада и синята светлина, която се свързва с повишен риск от увреждане на очите и кожата, хиперпигментация и повишено производство на свободни радикали. Тъй като водата е прозрачна, тя не блокира видимата светлина. Именно поради тази причина можем да виждаме във водата. Единствено непрозрачни субстанции могат да блокират видимата светлина.

Инфрачервена радиация

Инфрачервените лъчи причиняват силно клетъчно загряване и предизвикват множество здравни проблеми. Неконтролираното излагане на инфрачервена радиация може да доведе до увреждане на очите и кожата. Именно инфрачервената радиация е отговорна и за парниковия ефект. При контакт с водна повърхност, инфрачервените лъчи се разпръскват и губят силата си. По – голямата част от вредното въздействие на инфрачервеното лъчение се неутрализира до 2 метра дълбочина на водата.

Радиовълни

Радиовълните са вълни с голяма дължина и нисък енергиен потенциал. Те пътуват на големи разстояния и се причисляват към нейонизиращото лъчение. Радиовълните обхващат голяма част от електромагнитния спектър и са есенциални за комуникацията в съвременния свят. Те могат да проникват през непроводими материали (дърво, тухли, бетон), но не могат да преминат през субстанции, които провеждат електричество, като вода и метал. Това означава, че водата може да се използва за блокиране на електромагнитното облъчване от различни електронни устройства в бита, в това число рутери.

Дърветата като щит срещу електромагнитната радиация

Чували ли сте някой съсед или приятел да се оплаква, че дървото пред дома му блокира интернет сигнала или влошава мобилната връзка? Дори и да не сте, това е доста често срещан „проблем“, над който си заслужава да се замислим. Вече ви споменахме, че дървесината ефективно блокира алфа и бета радиацията и блокира видимата светлина. Казахме също, че радиовълните лесно преминават през дървен материал. Как тогава би могло дървото да повлияе върху интернета или обажданията ви?

Според досегашните научни изследвания живите дървета се открояват със способността си да блокират част от нейонизиращата радиочестотна радиация. Специалистите са на мнение, че това се дължи на високото водно съдържание в дървесните стволове, клони и листа. Данните сочат, че колкото по – дебело и свежо е дървото, толкова повече радиация неутрализира.

Какво означава всичко това за вас

Сигурно се чудите какво е приложението на водата и дърветата като средства за блокиране на ЕМР в ежедневието? При дърветата отговорът е лесен! Колкото повече високи дървета има около дома ви, толкова по – малко ЕМР от мобилни клетъчни кули и други източници на радиочестотно лъчение достига до вас и семейството ви.

Въпреки че е ефективно средство за защита срещу различни видове радиационно облъчване, водата не е най – практичното битово решение. В крайна сметка не можете да живеете в аквариум… Това, което бихте могли да направите, обаче, е да поставите аквариум в стаята на децата си, или да го разположите в помещението, в което прекарвате най – много време. Според инструкциите на някои рутери, устройството не бива да бъде поставяно в близост до воден резервоар или аквариум, тъй като водата заглушава сигнала. Може и да ви изглежда като нещо незначително, но всяка стъпка за понижаване на излагането на ЕМР, която предприемате редуцира риска от здравословни проблеми за всички у дома!

Подробна информация за въздействието на електромагнитната радиация върху здравето и различни начини за предпазване от вредното лъчение можете да откриете на нашия сайт!