През последните десетилетия устойчивото развитие е една от основните теми на разговор в обществото в световен мащаб. То обхваща всички сфери на живота, включително строителството на индустриални и жилищни сгради. В духа на природосъобразния начин на живот дървесината отново бива преоткривана като надеждна алтернатива на тухлите и бетона за изграждане на модерни и надеждни постройки от различен тип.

Като цяло дървото винаги е било един от най – популярните, практични и икономични строителни материали, разпространени из целия свят. И днес дървените конструкции са предпочитани не само заради по – ниското финансово вложение, а и тъй като са изключително устойчиви на екстремни климатични промени и се отличават с висока степен на комфорт за обитателите. Освен това модерните технологии позволяват много от недостатъците на дървесината да бъдат преодолени.

Днес ще се запознаем с дървените конструкции, техните характеристики, плюсове и минуси по – подробно. Ще разберем още дали дървеният материал е подходящ за съвременната градска среда, в която нивото на електромагнитна радиация непрекъснато нараства.

Дървените конструкции в миналото и сега

Дървеният материал се използва в строителството от хилядолетия. Той все още е най – популярният избор за градежи в планинските райони, както и на места с по – суров климат. В зависимост от вида на самата дървесина и начина ѝ на обработка, тя може да бъде изключително устойчива и дълготрайна. Правилната подготовка на дървения материал е в основата на продължителността на експлоатационния период на дървените конструкции. Друг важен момент е подборът на дървесина според специфичните условия, в които ще бъде използван градежа.

Поради специфичната гъвкавост и отлични носещи и топлоизолационни свойства дървеният материал намира широко приложение в строителната индустрия. Освен това дървесината може да се използва за изграждане на различни стилове сгради, без никакви архитектурни ограничения благодарение на съвременните строителни и монтажни практики.

Дървени конструкции в България

В България дървеният материал се използва за изграждане на жилищни, административни, религиозни и селскостопански сгради от векове. С съвременната история най – многобройните и разнообразни дървени конструкции и постройки са от периода на Възраждането. Някои от най – популярните видове дървени конструкции включват:

 • Блокови сгради
 • Талпени сгради – представляват наредени една до друга талпи, свързани в ъглите. Структурата и размерът на помещенията се определя от размера на талпите.
 • Модифицирани талпени сгради – използват се междинни дървени стълбове за хоризонтално свързване на талпите. Това позволява по – интересна архитектура и не ограничава размера на помещенията.
 • Талпено – стълбови сгради – в ъглите и на определени места на стените се поставят крепежни стълбове, които придават здравина и възможност за изграждане на различни по размер и форма помещения. Тези стълбове служат като снадка на хоризонтално разположените дървени талпи.
 • Паянтови конструкции – предоставя най – голямо разнообразие от архитектурни форми и размери. Паянтовата дървена рамка позволява използване на различни пълнежи за стените.

По време на Възраждането и след това в строителството продължава масово да се използва дървесината. Основното приложение на дървените конструкции  е изграждането на носещия скелет на постройките. В последствие за изграждане на самите стени често се използвали камъни или други строителни материали. Предимството на този тип комбинирани сгради е, че дървото придава пластичност на строежа и предотвратява напукването на стените. Често пъти големи подпорни колони от дърво се използват и за допълнителна устойчивост, здравина и естетическа визия на сградата. Освен това дървените гредореди и еркери са отличителен конструктивен елемент в голям брой стари и съвременни сгради.

Дървени конструкции в съвременното строителство

Дървените конструкции намират широко приложение в съвременното строителство. Това се дължи най – вече на факта, че съвременните технологии позволяват пълно усвояване на наличните ресурси и иновативни методи на обработка на дървесината. За изграждане на дървена сграда днес могат да бъдат използвани различни форми на дървесината, в това число:

 • Цели стволове
 • Греди
 • Талпи
 • Дъски
 • Дървени плоскости

Популярни дървени конструкции

В зависимост от специфичните материали и технологии които се използват, дървените конструкции се делят на три основни вида:

 • Рамкови – използват се стоманобетонни фундаменти. Този тип конструкция имат най – много три етажа и обикновено се използват за строеж на фамилни къщи. Популярни са също при изграждането на халета и складове.
 • Дънерни – това е най – старият вид дървени конструкции, които в миналото са били свързвани без употреба на други свързващи елементи. Днес този тип градежи се правят с помощта на модерни технологии.
 • Панелни – имат бетонни или стоманобетонни основи. Представляват дървени плоскости, най – често от компресирана дървесина и смоли.

Предимства на дървесината като строителен материал

Дървесината е един от най – разнообразните материали в строителната индустрия. Тя е предпочитана поради гъвкавостта и якостта си. Може да бъде огъвана в различни форми, комбинира се добри с други строителни материали и е устойчива на различни климатични условия. Както вече споменахме, при правилна обработка, дървесината е отличен избор както за скелетни конструкции, така и за цялостно изграждане на сгради, особено жилища.

Икономическа ефективност

В много случаи дървените конструкции са по – икономичен вариант в сравнение със стоманените или зиданите конструкции. До голяма степен това се дължи на скоростта, с която се изработва дървената конструкция. Друг важен момент е, че дървесината е по – лека и не изисква изграждане на толкова дълбоки и солидни фундаменти, което означава по – малко финансово вложение.

Изолационни свойства

Дървото е известно с топло и шумоизолиращи си свойства. Благодарение на специфичната си клетъчна структура, дървесината редуцира загубата на топлинна енергия и в същото време предотвратява прекомерното нагряване на сградата през топлите месеци на годината. Някои видове дървени конструкции имат кухи стени, които позволяват добавяне на допълнителна изолация и подобряване на енергийната ефективност на дома.

Специфичният начина на изграждане на някои дървени конструкции дава възможност за цялостно скриване на кабели и тръби в стените, което подобрява естетическия вид на сградата.

Качество на въздуха

Дървото е дишащ материал с клетъчна структура, който има пряко въздействие върху микроклимата в помещението. Известно е, че дървесината притежава способността да редуцира влажността посредством абсорбиране на водните изпарения. В същото време дървеният материал има свойството да овлажнява въздуха при прекомерна сухота чрез изпарение на собствената си влага. По този начин дървените сгради създават здравословни условия за живот. Това е и основната причина дървената дограма да не създава конденз както PVC или алуминиевата.

Сеизмична устойчивост

Дървените конструкции като цяло се отличават с по – малко тегло в сравнение с останалите видове носещи конструкции. Това прави този тип градежи по – леки, следователно сеизмичното въздействие върху конструкцията намалява. Освен това за изграждането на самата конструкция се използват много свързващи елементи и стени, което ги прави по – безопасни по време на трусове и редуцира риска от срутвания.

Недостатъци на дървените конструкции

Дървесината е органичен материал, който може да се повлияе от метеорологичните условия. За разлика от стоманата и бетона, обаче, тя не корозира при излагане на солен морски въздух и прекален студ. Това, което може да се случи с не добре обработения дървен материал е да се свие, да се надуе, да се изкриви или да се нацепи. Тези неблагоприятни последствия могат да бъдат предотвратени с правилна поддръжка и избор на подходяща дървесина за специфичните цели и употреба. Все пак дървото се използва за изработка на кораби, яхти и лодки!

Много хора смятат, че дървесината е опасен строителен материал, тъй като е лесно запалима. Истината е, че съществуват различни технологии на обработка и препарати, които значително редуцират риска от запалване на дървените конструкции / сгради.

Друг недостатък на дървените конструкции е, че не са подходящи за изграждане на много големи сгради с обширни отворени пространства. В този случай по – удачен вариант би била стоманена рамка, която се отличава с по – голяма стабилност на конструкцията.

Предпазване от електромагнитна радиация

В предишни статии сме ви споменавали, че дърветата могат да блокира някои видове електромагнитно облъчване (алфа и бета радиация, видима светлина) и частично да редуцира радиочестотната ЕМР ако бъдат разположени между дома ви и източника на електромагнитни вълни. Основната предпоставка за този положителен ефект срещу радиочестотната радиация е високото водно съдържание в ствола, клоните и листата на дърветата.

При строителсството и конструкциите от дърво, нещата стоят по по-различен начин. Като цяло дървесината е чудесен и устойчив строителен материал, но е хигроскопична и има тенденция да абсорбира вода от заобикалящата го среда. Колкото по-висока е влажността в жилищните помещения, толкова повече влага има в дървения материал. Като цяло, остатъчната влага в помещенията от дървена конструкция приблизително е в диапазона от 15-20%.

Поради остатъчната влага променливотоковите електрически полета не могат да се измъкнат, защото не са заземени. Ако човек е разположен в непосредствена близост, то той е като изходна точка и по този начин е свързан с тези AC полета. Ако къщата е до голяма степен или изцяло направена от дървен материал, този ефект на “пренос на ток“ ще се случи в цялата сграда! Хора живеещи в такава среда ще се под постоянно електронно замърсяване.

Има ли решения?

Да, за щастие, има решения! През години с оглед анализирането на проблема прогресивно се появят доста решения, като се започне локално от екраниращи кабели, който минимизират нискочестотните електромагнитни полета с 80-90%. Цялостното екраниране и заземяване е основно и належащо, към това може да е необходимо правилното поставяне на превключватели за прекъсване на веригата за защита на стени и подови настилки.

В допълнение, неправилното изграждане на електрическата система в строеж с дървена конструкция може да доведе до изкуствено увеличаване на нискочестотната ЕМР в цялата сграда. За да се избегне това е необходимо внимателно планиране и избор на подходящи материали и предпазни средства. Комплексна консултация за изграждане на безопасен дом / сграда можете да получите от нашите сертифицирани специалисти геобиолози, които ще ви помогнат както с планирането, така и с избора на материали!