От десетилетия независими учени по целия свят се опитват да извоюват включването на синдрома на електромагнитна хиперчувствителност (ЕХЧ) в международната класификация на заболяванията на СЗО. За целта голям брой експерти провеждат стотици изследвания за негативното въздействие на електромагнитната радиация (ЕМР) върху човешкото здраве и вредата от нарастващото електромагнитно облъчване.

Въпреки неопровержимите доказателства за пагубния ефект на електромагнитните полета (ЕМП), световната здравна организация все още не е признала ЕХЧ като неврологично заболяване. Все пак проучванията на специалистите повишават обществената информираност и допринасят за разпознаването на проблема.

Благодарение на задълбочените научни изследвания, днес знаем, че всички онези, които се оплакват от свръхчувствителност към ЕМР не страдат от психосоматично разстройство, а се борят с реален физиологичен проблем. Според учените, един от най – значимите биомаркери за диагностициране на заболяването е хистамина.

Електромагнитната хиперчувствителност и СЗО

Терминът „електромагнитна хиперчувствителност“ (ЕХЧ) се появява в научната литература през 1991 г. и е използван за определяне на клиничното състояние на пациенти, изложени на ЕМР. През годините след това мнозина учени съобщават за сходни симптоми, най – вече при потребители на електронни устройства или в следствие на хронично облъчване от базови комуникационни станции в близост до жилищни зони.

Поради нарастващия брой на хора със сходни оплаквания по целия свят, СЗО сформира международен семинар за дефиниране на ЕХЧ. Работна група от 2004г. определя електрохиперчувствителността като феномен, при който се наблюдават неблагоприятни здравни последици в следствие на излагане или употреба на устройства, които излъчват ЕМП.

Поради липса на диагностични критерии и наличие на неспецифични симптоми, СЗО постановява, че състоянието не може да бъде медицински дефинирано и диагностицирано. Въпреки това организацията включва радиочестотните и изключително нискочестотните ЕМП като потенциални канцерогени.

Патогенеза на ЕХЧ

Благодарение на нарастващия брой научни изследвания вече знаем, че ЕХЧ се характеризира с нискостепенно възпаление и изразен автоимунен отговор. Освен това при 80% от хората, страдащи от синдрома се откриват 1, 2 или 3 биомаркера на оксидативен стрес в периферната кръв. Това означава, че тези пациенти имат истинско соматично (телесно) разстройство.

С помощта на томографски и ехографски изследвания учените са установили, че лимбичната система и таламуса също могат да бъдат засегнати от ЕХЧ. Тези данни удостоверяват, че електрохиперчувствителността е патологично заболяване от неврологичен характер, което може да бъде диагностицирано, лекувано и предотвратено. Според учените, повишаването на хистаминовите нива без наличие на алергия един от най – обективните критерии за поставяне на диагноза ЕХЧ.

Още по темата можете да прочетете тук!

Какво трябва да знаете за хистамина

Хистаминът е химикал, който може да се синтезира естествено в човешкото тяло в следствие на редица витални процеси. Веществото може да попадне в организма и при консумация на определи храни. Класифицира се като биогенен амин и изпълнява важни биологични функции. Съдържа се в почти всички тъкани. При поява на стимул се секретира от мастоцитите и базофилите (вид имунни клетки).

В оптимални нива, хистаминът допринася за правилната работа на имунната система, храносмилателния тракт и нервната система. При акумулиране на веществото, обаче, се наблюдават редица неблагоприятни симптоми. Хистаминът е основен медиатор на алергичната реакция и основен „виновник“ за алергичните симптоми, като кихане, сърбеж, зачервяване, сълзене на очите, запушен нос. Повишените хистаминови нова се свързват още с мигрена, фибромиалгия, ADHD, стомашно – чревни проблеми.

HNMT и DAO

Двата ензима, които отговарят за метаболизирането на биогенния амин са хистамин-N-метилтрансфераза (HNMT) и диаминооксидаза (DAO). Клетъчно синтезираният хистамин се разгражда от ензима HNMT, който може да бъде открит в централната нервна система, бъбреците, черния дроб, яйчниците и далака. След като бъде метаболизиран, химикалът се екскретира чрез урината. Въпреки широкото си разпространение, този ензим отговаря за метаболизма на много малка част от хистамина.

Ензимът DAO се съдържа в големи количества в храносмилателния тракт, където отговаря за разграждането на хистамина, постъпил чрез храната. Секрецията на ензима се провокира при навлизането на веществото в червата. Основната функция на DAO е да предотврати абсорбцията на хистамин от лигавицата на червата и да инактивира химикала. При някои хора се наблюдава ниска активност на DAO. В комбинация с прекомерна секреция на амина или акумулирането му в следствие на консумация на определени храни се наблюдава повишаване на хистаминовите нива.

Хистамин и ЕХЧ

Както вече споменахме, при хора, страдащи от ЕХЧ е установено повишаване на плазмените стойности на определени възпалителни биомаркери. Данните от изследванията показват, че в 30 – 40% от случаите е налице завишаване на хистаминовите стойности. Най – важното в тези открития е, че акумулирането на хистамин се наблюдава при пациенти без доказана алергия. Според събраната информация, химикалът е най – често срещаният биомаркер при диагностициране на електрохиперчувствителност.

Тези открития навеждат специалистите на мисълта, че хистаминът играе ключова роля в патогенезата и голяма част от физиологичните проявления на ЕХЧ. Освен това въздействието на електромагнитни полета върху хистаминовите нива е сериозна предпоставка за увеличаване на риска от състоянията, свързани с акумулиране на химикала в организма.

Регулиране на хистаминовите нива

Все още не е напълно ясно по какъв начин електромагнитните полета провокират повишаване на плазмените нива на хистамина. Въпреки това знаем, че ензимът DAO е есенциален за метаболизма на химикала и редуцира неблагоприятния му ефект. Ако страдате от ЕХЧ и изследванията ви показват завишени хистаминови стойности, бихте могли да разберете дали проблема не се крие в дефицит на DAO. Нарушената активност на ензима може да бъде регулирана посредством промяна в диетата и прием на хранителни добавки. Подробна информация за хистамина и DAO можете да откриете тук!

Източници

Belpomme D, Irigaray P. Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It. Int J Mol Sci. 2020 Mar 11;21(6):1915. doi: 10.3390/ijms21061915. PMID: 32168876; PMCID: PMC7139347

Rosa AC, Fantozzi R. The role of histamine in neurogenic inflammation. Br J Pharmacol. 2013 Sep;170(1):38-45. doi: 10.1111/bph.12266. PMID: 23734637; PMCID: PMC3764847