Ако сте от хората, които изпитват неразположение при контакт с нискочестотна електромагнитна радиация (ЕМР) от изкуствени източници, или т.нар. електромагнитна хиперчувствителност, (ЕХЧ) навярно много пъти сте чували, че проблемът е само в съзнанието ви. От години това е случая с хиляди хора по света, чийто живот е сериозно засегнат от нейонизиращото лъчение. Въпреки че за ЕХЧ се споменава още през 1991г., заболяването се отхвърля от множество лекари и медицински специалисти под претекста, че няма биологични маркери за поставяне на диагноза. Поради нарастващия брой пациенти и благодарение на усиления труд на редица специалисти, днес знаем, че ЕХЧ може да бъде доказана.

Накратко за електромагнитната хиперчувствителност

Електромагнитната хиперчувствителност представлява широкоспектърно неразположение, чиито симптоми се провокират при съприкосновение с електромагнитна радиация. ЕХЧ може да се провокира от най – малки дразнители. Състоянието обикновено прогресира и се обостря с хроничното излагане на нейонизиращи електромагнитни полета (ЕМП). Има както когнитивни, така и физиологични проявления и може сериозно да влоши качеството на живот. На този етап официалното диагностициране е единствено симптоматично. Най – често се докладва за главоболие, умора, общо неразположение, проблеми със съня, раздразнение, шум в ушите, усещане за парене, зачервяване на кожата, замайване, нарушена концентрация, замъгляване на очите.

Какво е новото в диагностицирането на ЕХЧ

От 2009г. насам Проф. Доминик Белпом и екипът му изграждат база данни с пациенти, страдащи от електрохиперчувствителност и Синдрома на множествена химическа чувствителност (MCS). Проф. Белпом е водещ световен онкоспециалист, който от дълги години се занимава с изучаване на въздействието на ЕМР върху човешкото здраве.

Към момента резултатите от изследванията на проф. Белпом и екипът му се основават на данни, събрани от над 2,000 пациента с електрохиперчувствителност и MCS. Проучването изследва тези две състояния заедно, тъй като симптоматиката и биологичните им проявление са сходни. И двете заболявания протичат с нискостепенно възпаление и повишена автоимунна активност. За адекватното поставяне на диагнозата първо се потвърждава, че няма други налични патологии, които да предизвикат същите симптоми. След това се прави анализ на клиничните симптоми, като критериите за оценка включват:

 • Възпроизводимост на симптомите под въздействие на ЕМП
 • Регресия или изчезване на симптомите при липса на ЕМП
 • Хронична еволюция на заболяването

Диагностични методи идентифициране на биомаркери

Проф. Белпом и екипът му създават диагностична рамка, която лекарите да могат да използват за потвърждаване на ЕХЧ. Изборът на биомаркери се базира на внимателен анализ на други експериментални проучвания, като изключват хипотезата за поява на симптомите в резултат на психосоматични процеси. Биомаркерите, които специалистите определят са:

 • С-реактивен протеин
 • Хистамин
 • Имуноглобулин Е
 • Hsp 27 и Hsp70 – протеини на топлинния шок
 • Витамин D
 • Миелин – антитела
 • Съотношение мелатонин – креатинин

Освен това се извършва наблюдение върху мозъка с помощта на ултразвукова церебрална томосфимография и транскраниална доплерова сонография.

Какво показват резултатите

От анализа на информацията става ясно, че се цели 2/3 от пациентите с ЕХЧ са жени. Това показва, че женският организъм вероятно е по – уязвим на въздействието на ЕМП. При 80% от всички засегнати се наблюдават индикации за повишени нива на оксидативен стрес в периферната кръв. Това е ясен индикатор за физическо проявление на заболяването. Друг видим симптом на ЕХЧ е появата на кожни лезии.

Изследванията на мозъка установяват нарушение на кръвния поток на средната мозъчна артерия и тъканни нарушения в зони на главния мозък. Тези данни предполагат, че ЕХС е неврологично заболяване с патологичен характер, което може да се диагностицира, лекува и предотврати.

Статистическите данни от изследванията на проф. Белпом показват следната честота на проявление на симптомите при пациентите:

 • Главоболие – 88%
 • Усещане за парене – 82%
 • Болка в ушите – 70%
 • Замайване – 70%
 • Звънене / бръмчене в ушите – 60%
 • Мускулни болки – 48%
 • Проблеми с вестибуларния апарат – 42%
 • Нарушение на слуха – 40%
 • Ставна болка – 30%

Дългосрочната опасност от ЕХЧ

Електрохиперчувствителността се определя като хронично заболява с прогресивен характер. Тоест, ако не бъде третирано своевременно може да доведе до дългосрочни проблеми и развитие на сериозни заболявания. Добре известен факт е ,че прекомерното излагане на нискочестотна електромагнитна радиация повишава нивата на оксидативен стрес (ОС) и по този начин отслабва естествените защитни сили на организма. В проведените изследвания, проф. Белпом установява, че цели 70% от пациентите страдащи от ЕХЧ са с повишени нива на ОС. Натрупването на свободни радикали в човешкото тяло се смята за прекурсор на десетки хронични заболявания, в това число рак, диабет, сърдечносъдова болест, както и инфаркт и инсулт.

Повишен риск от дегенеративни нарушение на централната нервна система

Някои от проявленията на ЕХЧ са индикативни за нарушения на здравето и функциите на централната нервна система. Симптоми като дезориентация, объркване, загуба на краткосрочна памет обикновено отшумяват след премахване на ЕМП. При хронично излагане на ЕМР, обаче, може да се стигне до невродегенеративни изменения и първи симптоми на Алцхаймер.

Когнитивни и поведенчески проблеми при децата

Множество изследвания доказват, че облъчването с радиовълни по време на бременност и след раждане увеличава риска от поведенчески проблеми и когнитивни дефицити при децата. Това е сериозен проблем, който все още не е адресиран адекватно в съвременното общество. При децата нервната система, имунитета и черепната кутия не са добре развити. Това прави детския организъм в пъти по – податлив на вредното влияние на ЕМП. Освен това в рамките на живота си, съвременните деца ще са изложени на ЕМР много повече, отколкото родителите си. Това увеличава риска от развитие на ЕХЧ и други заболявания, причинени от прекомерно излагане на нейонизираща радиация.

Как да се справите с проблема

Ограничаването на нискочестотна ЕМР е най – ефективният начин за облекчаване на симптомите. В наши дни пълната изолация от нейонизиращо лъчение е почти невъзможна. На нашия сайт можете да откриете надеждни средства за предпазване от електромагнитните полета и да получите професионална консултация за обезопасяване на дома си.

Много от пациентите с ЕХЧ имат дефицит на витамин Д и понижени нива на хормона мелатонин. Излагането на слънчева светлина и набавянето на достатъчно количество качествен сън са основни предпоставки за редуциране на тези дефицити. Ценният витамин Д можете да си набавите и чрез прием на хранителни добавки. Въпреки че това няма да елиминира напълно неразположението, със сигурност ще помогне с голяма част от симптомите.

Допълнителна информация за ЕХЧ и въздействието на ЕМР върху здравето можете да намерите в нашия блог.

Източници

Belpomme, Dominique, and Philippe Irigaray. “Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It.” International journal of molecular sciences vol. 21,6 1915. 11 Mar. 2020, doi:10.3390/ijms21061915

Marchi N., Cavaglia M., Fazio V., Bhudia S., Hallene K., Janigro D. Peripheral markers of blood-brain barrier damage. Clin. Chim. Acta. 2004;342:1–12. doi: 10.1016/j.cccn.2003.12.008.