Идеята за стресът като прекурсор за развитие на широка гама от сериозни здравословни състояния отдавна е приета в медицинските и научни среди и е предмет на обширни изследвания. Както сами знаете, източниците на стрес в ежедневието на съвременните хора са много и най – различни. От битов стрес, до стрес, причинен от Covid-19 пандемията, негативният ефект на прекомерното напрежение върху ума и тялото става все по – забележим. Освен осезаемите източници на стрес, обаче, има и такива, за които навярно дори и не подозирате.

Така например, електромагнитната радиация си проправя път в челните места на класацията за най – сериозни причинители на стрес в модерното общество. В допълнение към човешки създадените източници на електромагнитни полета (ЕМП), обаче, специалистите все по – често говорят за т.нар. „геопатичен стрес“, или стрес, създаден в следствие на нарушаване на енергийното поле на Земята. В следващите редове ще поговорим по – подробно за въздействието на земната енергия върху човешкото здраве и за факторите, които могат да нарушат баланса.

Енергията на Земята

Древните общества винаги са вярвали в това, че сама по себе си Земята излъчва енергия, която въздейства на човешкото тяло и е предопределяща за доброто здраве. През 50 – те години на миналия век, обаче, известният немски физик Шуман подкрепя тази теория, като предлага хипотезата, че планетата Земя вибрира на определена честота, която може да бъде измерена. В последствие хипотезата се доказва, като се установява, че основната честота, на която вибрира нашата планета е 7,83 Hz. А най – интересната част е, че диапазонът на алфа мозъчните вълни също обхваща тази  честота. И така, с откритието на Резонанса на Шуман се отваря една съвсем нова страница в изследванията относно въздействието на електромагнитното поле на Земята върху здравето на хората.

Същност на геопатичния стрес

Нашата планета притежава собствено магнитно поле, което взаимодейства с космичните влияния и въздейства върху биосферата. То е динамично и се влияе от редица фактори, като всяка негова промяна може да окаже влияние върху благосъстоянието на всички живи организми, в това число и хората. Науката, която се занимава с изучаването на земните енергии и въздействието им върху живота на Земята се нарича Геобиология. Едно от основните полета на проучване на геобиологията е именно геопатичния стрес. Самото название произлиза от гръцките думи „geo“ (земя) и „pathos“ (страдание) и се използва за описване на вредното въздействие на земната енергия върху човешкото здраве.

Геопатичния стрес като древна концепция

Макар и наричан по друг начин, геопатичният стрес е добре познат на хората от незапомнени времена. Едно от основните предназначения на древната китайска практика за подобряване на живота, позната под името „Фън Шуи“, е именно откриването на подходящи места за живеене. Преди повече от 4,000 години китайците са знаели, че съществуват зони, които за неподходящи за обитаване, известни като „линии на дракона“ или „драконови вени“. Според древните вярвания, строежът върху такива стресови точки нарушава естествения баланс и води до индивидуални и обществени негативи, в това число болести, наводнения, земетресения и др. По сходен начин построяването на пирамидите, както и на всички обществени сгради в келтските общества било съобразено с енергийните полета на Земята. Според някои учени, древните римляни тествали предопределените за строеж места като оставяли животни да живеят там за определен период от време, след което проверявали дали органите им са здрави.

Мрежа на Хартман

През 30-те години на миналия век немският доктор Ернст Хартман предлага модел за геобиологична мрежа от енергийни линии, които се разполагат по цялата повърхност на земното кълбо и представляват стрес зони, които въздействат върху човешкото здраве. Моделът е познат като „Мрежа на Хартман“ или „Линии на Хартман“.

Мрежата на Хартман се състои от линии с естествен заряд, които са ориентирани по посоките на света. Според основната хипотеза, местата, на които линиите се пресичат представляват потенциална заплаха за здравето, тъй като са източник на нискочестотно лъчение, което причинява стрес върху тялото. Линиите на Хартман са невидими източници на енергия, които могат да бъдат визуализирани като радиоактивни стени, които проникват навсякъде и причиняват геопатичен стрес. Разстоянието между линиите се смята за неутрална зона.

Геопатичният стрес и съвременната наука

Според общоприетото определение, геопатичният стрес настъпва тогава, когато основната честота на естествената земна вибрация бъде нарушена. Това може да се случи в резултат на слаби електромагнитни полета от естествени и човешки създадени източници. В такъв случай се обособяват зони на геопатичен стрес, които могат да въздействат върху ендогенната електрическа мрежа в човешкия организъм, както и върху енергийния поток в тялото.

Въздействието на геопатичния стрес върху здравето и живота

В наши дни едва ли много хора се замислят за това какво се крие под жилището което обитават. Според теорията за геопатичния стрес, обаче, причините за предизвикването на стресовите зони се крият именно под земната повърхност. Това могат да бъдат:

 • Тунели
 • Подземна канализация
 • Находища на минерали
 • Подпочвени водни източници
 • Комунални линии

Според редица проучвания, дългосрочното пребиваване върху зони на геопатичен стрес може да предизвика разнообразни физиологични и психични симптоми.

Симптоми, свързани с геопатичния стрес

Точно както при нейонизиращата радиация, теорията за геопатичния стрес предполага, че бързото преминаване през опасните зони не причинява дълготрайни здравословни отклонения. Според данните, проблемът настъпва тогава, когато прекарвате голяма част от ежедневието си в стресова зона. И тук, най – осезаеми са отклоненията при хора, чиито спални са разположени върху зона на геопатичен стрес. Други уязвими групи са хората, чието работно място се намира в обсега на такава зона. Симптомите, които често се асоциират с геопатичен стрес включват:

 • Сънливост
 • Умора
 • Отпадналост
 • Проблеми със съня
 • Мигрена или продължително главоболие
 • Понижен имунитет
 • Изтръпване в крайниците
 • Проблеми с концентрацията и фокуса
 • Променливо настроение
 • Избухливост и агресивно поведение
 • Емоционален дисбаланс
 • Неразбирателство в семейството / с колегите

Геопатичният стрес и околната среда

Някои хора вярват, че геопатичният стрес може да въздейства върху различни елементи на околната среда, в това число пътищата. Идеята тук е, че пътните артерии, разположени върху геопатични зони са по – податливи на амортизация, напукване и образуване на дупки. Още повече, геопатичният стрес в тези участъци се възприема като причина за висока концентрация на ПТП-та. Някои учени смятат, че геопатичният стрес влияе и върху растителните видове. Според тях, растенията, разположени в стресови зони боледуват повече и се развиват анормално. За да се потвърдят или опровергаят тези твърдения са нужни още много и задълбочени изследвания.

Финални думи

Геопатичният стрес е малко изследвана и сравнително непозната теория за въздействието на енергийното поле на планетата върху човешкото здраве, която мнозина не могат да възприемат. Въпреки това концепцията съществува от хиляди години и е подкрепена от редица изследвания, които доказват мощния ефект на земните вибрации и значението им за живота на земята. Не на последно място, геопатичният стрес се свързва с т.нар. синдром на болната сграда, който засяга здравето на милиони хора по света.

Свържете се с нас за професионално обследване преди покупка на жилище или ако се съмнявате, че домът ви е разположен върху геопатична зона или е засегнат от високи нива на електромагнитна радиация. Нашият екип от специалисти геобиолози ще ви даде полезни насоки за обезопасяване на жилището ви, за да можете да се радвате на добро здраве и пълноценен живот!

Източници

Freshwater D. Geopathic stress. Complement Ther Nurs Midwifery. 1997 Dec;3(6):160-2. doi: 10.1016/s1353-6117(05)81003-0. PMID: 9511645.

Hacker GW, Pawlak E, Pauser G, Tichy G, Jell H, Posch G, Kraibacher G, Aigner A, Hutter J. Biomedical evidence of influence of geopathic zones on the human body: scientifically traceable effects and ways of harmonization. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2005 Dec;12(6):315-27. doi: 10.1159/000088624. Epub 2005 Dec 22. PMID: 16391480.

Dharmadhikari, N & Rao, A & Pimplikar, Sunil & Kharat, Avinash & Aghav, S & Meshram, D & Kulkarni, Satish & Jain, B. (2010). Effect of geopathic stress on human heart rate and blood pressure. 3. 10.17485/ijst/2010/v3i1/29644.

Sorate, Raviraj. (2014). Geopathic Stress: A Threat to the Built Environment. INTERNATIONAL JOURNAL OF LATEST TECHNOLOGY IN ENGINEERING, MANAGEMENT AND APPLIED SCIENCES. III. 30-32.

Clements-Croome, Derek. (1994). The effect of geopathic stress on building occupants. Renewable Energy. 5. 993-996. 10.1016/0960-1481(94)90122-8.

Joshi SM. The sick building syndrome. Indian J Occup Environ Med. 2008 Aug;12(2):61-4. doi: 10.4103/0019-5278.43262. PMID: 20040980; PMCID: PMC2796751.