В наши дни телекомуникационните технологии се разрастват и усъвършенстват все по – прогресивно, а в ежедневието ни навлизат всевъзможни електронни устройства за масова употреба. Естествено, тези тенденции предизвикват  редица въпроси относно безопасността на електромагнитното облъчване и ефекта му върху човешкото здраве. И докато за някои технологичният напредък е показател за интензивно развитие и висок социален статус, на други им се налага да живеят в противоположния край на спектъра.

Дългосрочният ефект на електромагнитната радиация (ЕМР) върху човешкото здраве е все още в процес на проучване. Въпреки това, не е безизвестно ,че прекомерното излагане на електромагнитно лъчение може да предизвика редица здравословни проблеми и неразположения. Всъщност, изследванията по темата все по – често доказват, че изкуствено създадените електромагнитни полета (ЕМП) представляват заплаха за човешкото здраве.

За една част от хората, обаче, този ефект е много по – драматичен и оказва негативно влияние върху начина им на живот. Електромагнитната хиперчувствителност е реално състояние, на което не се отдава достатъчно гласност и внимание. В следващите редове ще засегнем именно тази тема. Ще обсъдим връзката между ЕМП и електромагнитната хиперчувствителност и ще изследваме начините, по които можете да се предпазите от вредното влияние на ЕМР.

Същност на електромагнитните полета (ЕМП)

Електромагнитното поле е съвкупност от невидими електрически и магнитни вълни, които преминават през пространството. Тези вълни се излъчват от различни обекти и имат свойството да проникват в телата, който попадат в обхвата им. Когато тези вълни проникнат в човешкото тяло (или в други биологични организми), предизвиквайки  структурни промени в организма, се наблюдава т.нар. електромагнитно радиационно облъчване, или електромагнитна радиация (ЕМР).

Съвкупността от различните електромагнитни вълни се идентифицира с общото понятие „електромагнитен спектър“. Вълните в този спектър имат различни честоти и дължини. Честотата се определя като количеството трептения на дадена вълна в рамките на една секунда и се измерва в херцове (Hz). Дължината, от своя страна, е разстоянието между две трептения на една и съща вълна.

Вредят ли електромагнитните полета на здравето

За някои електромагнитни полета – изключително високочестотните рентгенови и гама вълни – отдавна се знае, че имат негативен ефект и могат да увредят човешкото здраве. Останалите полета (радиочестотни полета/ RF fields/, полета с междинна честота/ IF fields/, изключително нискочестотни полета/ ELF fields/) конвенционално се смятат за безвредни.

Електромагнитната радиация се дели на високоенергийно (йонизиращо) и нискоенергийно (нейонизиращо)облъчване. Йонизиращата радиация предизвиква изменения на ДНК, ракови образувания и генни мутации. За нейонизиращото лъчение се приема, че може да има индиректно въздействие върху ДНК, причинено от промяна в атомното движение и вибрации. Съществува и понятието радиочестотна (RF) радиация, която доказано вреди на здравето, включително посредством вътреклетъчно нагряване.

Въпреки че до неотдавна само йонизиращата радиация се възприемаше като опасна, изследванията върху негативния ефект на останалите видове електромагнитни полета стават все повече. Съществуват редица проучвания, които доказват, че прекомерното излагане на ЕМР може да предизвиква:

 • Опасност от помятане
 • Развитие на карценоми, особено левкемия в детска възраст
 • Поведенчески отклонения при деца, чиито майки са били изложени на RF (от мобилни телефони) облъчване по време на бременността
 • Понижен имунитет
 • Репродуктивна дисфункция при мъжете
 • Повишени нива на оксидативен стрес
 • Клетъчни ДНК изменения
 • Възпалителни процеси
 • Нарушения в съня
 • Раздразнителност
 • Общи физиологични неразположения, включително главоболие, замайване и др.

Какво е електромагнитна хиперчувствителност

Електромагнитната хиперчувствителност (ЕХЧ/ на английски: EHS – electromagnetic hypersensitivity), е състояние, при което организмът проявява редица разностранни симптоми в резултат на излагане на електромагнитно облъчване дори в малки дози. Към този етап състоянието не е медицински признато. Изследванията върху електромагнитната хиперчувствителност са ограничени и все още не съществува рамка за диагностициране на заболяването. Като цяло то се характеризира с многоспектърни здравословни проявления, които засягат както когнитивните, така и физиологични функции. Наличието на тази крайна форма на сензитивност към ЕМП се определя от самия индивид и се базира на лични наблюдения и изводи.

Симптоми на ЕХЧ

Както вече споменахме, няма единна рамка за установяване на наличието на електромагнитна хиперчувствителност. Симптомите са по – скоро индивидуални и могат да засегнат различни органи и системи. Установено е, че признаците за ЕХЧ не настъпват изведнъж, а по – скоро се проявяват постепенно и се обострят с времето. Колкото по – дълго и по – интензивно човек е изложен на ЕМР, толкова по – сериозни са симптомите. Систематизирайки данните от различни източници, някои учени все пак са идентифицирали повтарящи се симптоми. Най – честите проявления на електромагнитна хиперчувствителност се изразяват в:

 • Главоболие, силно до непоносимо
 • Умора
 • Влошена концентрация
 • Световъртеж
 • Гадене
 • Сърцебиене
 • Храносмилателни смущения
 • Замъглено виждане
 • Зачервяване на кожата
 • Усещане за парене
 • Изтръпване и др.

Какво казва науката за електромагнитната хиперчувствителност  

Има проведени известен брой проучвания, които изследват причинно – следствените връзки между степента на ЕМР и проявите на ЕХС. Както често се случва, когато нещо не може да бъде теоретически обосновано и  доказано към текущия момент, то обикновено се отхвърля. По – голямата част от тези изследвания твърдят, че симптомите на засегнатите не могат да бъдат свързани с ЕМП. Хипотезите са, че признаците най – вероятно са провокирани от недиагностицирано заболяване, психо – емоционален проблем или внушение, че  ЕМП са опасни, пораждащо проява на дадени симптоми.

Все пак науката не отхвърля напълно възможността за наличие на проблем с ЕМР. Твърденията по – скоро клонят към хипотезата, че ЕМП могат да окажат неблагоприятен ефект върху здравето на хората само при прекомерно излагане. В същото време степента на електромагнитно облъчване се покачва постоянно.

Интересно е да отбележим, че първите оплаквания от ЕХЧ се появяват в средата на миналия век. Според данни от тогавашния Съветски съюз радарни и военни техници, работещи с радиопредаватели са се оплаквали от симптоми, идентични с тези на електромагнитна хиперчувствителност. По това време състоянието е било известно като „микровълнов синдром“. По – късно, в края на 80те години, в Швеция се съобщава за хора с ЕХЧ, а през 2006 Франция отбелязва първите случаи на състоянието. В световен план оплакванията от свръхчувствителност към електромагнитното облъчване стават все повече.

Защо електромагнитната чувствителност се проявява именно сега

Вече около 100 години електричеството, съответно електроуредите, са неразривна част от ежедневието на хората и несъмнено улесняват живота и битието ни. Но едва през последните 2 – 3 десетилетия употребата на преносими мобилни устройства става повсеместна. Всъщност, в наши дни едва ли много хора биха могли да си представят живота без ьудобството на преносимите устройства за масова комуникация и електроуредите като цяло.

Всъщност, според Световната Банка повече от 90% от населението на Земята има достъп до електричество и активно използва електрически уреди. Това е огромно количество електричество, следователно ЕМР.

Замислете се само за миг – домовете ни са пълни с електрически уреди: телевизори, телефони, хладилници, микровълнови фурни, тостери, сешоари, бебешки монитори, таблети, компютри, смарт часовници, рутери и тн. и тн. И всяко от тези устройства притежава електромагнитно поле. Като добавим към уравнението трансформаторите, радио и телевизионните кули, телекомуникационните станции – оказва се, че постоянно сме изложени на електромагнитно облъчване.

Вярно е, че Слънцето и Земята също са източници на ЕМР. Разликата с изкуствено създадените ЕМП, обаче, е че естествените източници са били част от живота на хората през целия еволюционен път. Следователно, човешкият организъм е развил ниво на естествена защита и дори симбиоза с тези ЕМП. Може би сте чували за Резонанса на Шуман, известен още като „сърдечният ритъм на Земята“. Според редица изследвания тези електромагнитни вълни имат пряко влияние върху естествените биоритми на хората и животните. От друга страна, иновативните технологични въведения са сравнително нови и дългосрочният им ефект върху развитието и здравето тепърва започва да се разгръща и изследва.

Как да се предпазите от ЕМП и ЕХЧ

Въпреки че електромагнитната хиперчувствителност все още не е признато медицинско състояние, все повече хора по целия свят се оплакват от негативния ефект на ЕМП и споделят сходни симптоми. Естествено е да се запитаме как бихме могли да се предпазим от вредите на ЕМР.

Логичният отговор е да сведем до минимум излагането на електромагнитно облъчване. Разбира се това е много по – лесно да се каже, отколкото да се направи. Първата стъпка е да разберете какво е нивото на ЕМР в дома ви и на работното място. Следващото, което можете да направите е да предприемете мерки да обезопасите жилището си. Разбира се не е нужно да превръщате дома си в кафез на Фарадей. Както споменахме по – нагоре,  човешкият организъм не би функционирал оптимално без контакт с естествените ЕМП на планетата Земя.

Лесни стъпки, които можете да предприемете още сега са да изключвате всички електрически уреди които не ползвате от контакта и да оставяте телефона си далече от тялото си ако не ви е необходим. Още насоки за предпазване от електромагнитното излъчване можете да прочете тук.

Източници:

Shamsi Mahmoudabadi F, Ziaei S, Firoozabadi M, Kazemnejad A. Exposure to extremely low frequency electromagnetic fields during pregnancy and the risk of spontaneous abortion: a case-control study. J Res Health Sci. 2013 Sep 17;13(2):131-4. PMID: 24077469.

Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children. Epidemiology. 2008 Jul;19(4):523-9. doi: 10.1097/EDE.0b013e318175dd47. PMID: 18467962.

Kheifets, L., 2005. The Sensitivity of Children to Electromagnetic Fields. PEDIATRICS, 116(2), pp. e303-e313. DOI: 10.1542/peds.2004-2541

Avendaño C, Mata A, Sanchez Sarmiento CA, Doncel GF. Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertil Steril. 2012 Jan;97(1):39-45.e2. doi: 10.1016/j.fertnstert.2011.10.012. Epub 2011 Nov 23. PMID: 22112647.

Gye MC, Park CJ. Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med. 2012;39(1):1-9. doi:10.5653/cerm.2012.39.1.1

Data.worldbank.org. 2021. Access to electricity (% of population) | Data. [online] Available at: <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?year_high_desc=false> [Accessed 1 June 2021].

Verrender A, Loughran SP, Anderson V, Hillert L, Rubin GJ, Oftedal G, et al. IEI-EMF provocation case studies: a novel approach to testing sensitive individuals. Bioelectromagnetics. 2018;39:132–43.

Rubin GJ, Hillert L, Nieto-Hernandez R, van Rongen E, Oftedal G. Do people with idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields display physiological effects when exposed to electromagnetic fields? A systematic review of provocation studies. Bioelectromagnetics. 2011;32:593–609

Consales C, Merla C, Marino C, Benassi B. Electromagnetic fields, oxidative stress, and Neurodegeneration. Int J Cell Biol. 2012;683897:16. https://www.hindawi.com/journals/ijcb/2012/683897/.

Huber R, Schuderer J, Graf T, Jütz K, Borbély AA, Kuster N, et al. Radio frequency electromagnetic field exposure in humans: estimation of SAR distribution in the brain, effects on sleep and heart rate. Bioelectromagnetics. 2003;24:262–76.

Dieudonné, M. Electromagnetic hypersensitivity: a critical review of explanatory hypotheses. Environ Health 19, 48 (2020). https://doi.org/10.1186/s12940-020-00602-0