Радиационните технологии и източниците на радиация са навсякъде около нас. От медицинските изследвания като: скенер, рентгенография, томография и други, до детекторите на дим, намиращи се в обитаваните от нас помещения, всички живеем в свят, изпълнен с различни видове радиация. Дори устройството, което в момента използвате, за да прочетете този текст, излъчва определен вид електромагнитни вълни. Научните общности откриват все повече потенциални неблагоприятни ефекти върху здравето, в следствие от употреба на устройства, излъчващи електромагнитни вълни. Някои от тях могат да бъдат ограничени, когато се използват с подходящото оборудване за безопасност.

Защо обаче е нужно да се защитаваме от електромагнитната радиация? И кой вид електромагнитни вълни представляват опасност за здравето?

Радиация – същност и особености

Радиацията описва всеки процес, при който енергията, излъчвана от едно тяло, преминава през среда или през пространство, за да бъде абсорбирана от друго тяло.

Радиацията може да се класифицира според въздействието, което оказва върху материята на йонизиращи и нейонизиращи лъчения.

Йонизиращата радиация включва: космически лъчи, рентгенови лъчи и радиация от радиоактивни материали. Нейонизиращото лъчение включва лъчиста топлина, радиовълни, микровълни, терахерцово лъчение, инфрачервена светлина, видима светлина и ултравиолетова светлина.

Вероятността най-опасните форми на радиация да се появят е голяма, когато радиоактивни материали от забравени или потопени ядрени ракети изтекат, подобно на аварията в АЕЦ Фукушима.

Важен аспект на радиацията е, че тя е невидима и нейното влияние върху нас не може да бъде усетено веднага. Живеейки в съвременния свят, не можем да направим много за защита от радиационно облъчване, имайки предвид, че сме обградени от множество източници на електромагнитно излъчване.

Естествените източници на радиация присъстват в цялата околна среда. Като цяло те са трудни за контролиране и е невъзможно обществеността да избегне напълно излагането си на тях. В някои случаи, например при установяването на радон в дома или електромагнитни полета и радиация в дома, или на работното място, могат да се вземат ефективни мерки за намаляване на експозицията.

Радиационна защита – какво е това

Целта на радиационната защита е да осигури подходящо ниво на защита за хората, без неоправдано да ограничава полезните действия, пораждащи радиационното облъчване. Радиационната защита е средство, с което да се предотврати появата на вредни, детерминистични, ранни и непосредствени ефекти и да се намали вероятността от поява на стохастични ефекти (възникващи по-късно, като рак и наследствени деформации).

За да се предпазите от каквото и да било излъчване, е от решаващо значение да научите принципите на радиационната защита, включително време (time), екраниране (shielding) и разстояние (distance). Винаги, когато възникне извънредна ситуация, свързана с радиация, тези принципи ще помогнат много за вашата защита и за тази на всички около вас.

Принципи на радиационна защита

Има два начина за излагане на радиация; тя може да бъде външна или вътрешна. Говорим за външна радиация, когато източникът е извън нас и ние осъществяваме контакт с него. Облъчването може да идва от радиоактивни материали или рентгенови апарати, както и от мобилни устройства като: смартфон, таблет или компютър. При тези случаи, можете да защитите себе си и хората, които влизат в контакт с този външен източник, като приложите следните принципи.

Време

Когато вие или някой друг е изложен на външен източник на радиация, може да се защитите, като се отдалечите от източника на радиация. По този начин намалявате времето на експозиция.

Нивото на експозиция обикновено зависи от това колко дълго човек остава в контакт с източника на радиация. Професионалните средства за защита като Предпазващ калъф за мобилен телефон GEOVITAL – Стандарт могат да ви помогнат да останете в безопасност за по-продължително време, докато използвате смартфона си или докато той е в режим на готовност. Освен това, може да приложите и специален защитен плат в спалнята или специална защитна боя за предпазване и отклоняване на високочестотно електромагнитно излъчване.

Разстояние

Колкото по-близо се намирате до източник на радиация – като телевизионна или клетъчна кула, микровълнова печка или телефон, толкова повече шансове има да изпитате негативните здравословни ефекти върху себе си.

Опитвайте се да прекарвате повече време възможно най-далеч от източника на лъчение. В зависимост от големината на събитието, ако е настъпило такова, облъчването може да бъде в радиус до няколко километра. Дори когато сте на закрито, препоръчително е да стоите далеч от врати, прозорци и дори стени – стойте близо до центъра на пространството, за да увеличите максимално защитата си.

Екраниране/Предпазване

Това е третият и последен стълб на радиационната защита. Той е необходим, когато ограничаването на времето на излагане или дистанцирането, не ви предпазват достатъчно от източника на радиационни лъчения. Много материали биха могли да ви предпазят от източници на радиация, а някои от тях са бетон, олово или дори вода. Най-ефективните средства, служещи за тази цел са изделия, специално изработени с такова предназначение – да намалят радиационната експозиция и да окажат ефективно противодействие срещу високочестотното излъчване. Тези изделия обикновено са изработени с помощта на специални влакна като Tencel, сребърни нишки, патентовани високотехнологични влакна (като при защитната тъкан NOVA в Защитния плат) и други.

В дългосрочен план, радиационната защита зависи от множество фактори. Някои промени може да направите сами, а за други, ще ви трябва професионална помощ. Насреща сме, за да ви предложим обследване на дома или работното място, както и да ви предложим най-подходящите решения, според резултатите за радиационна експозиция.