Ракът е агресивно заболяване, което поставя страдащия пред сериозни изпитания и реална опасност за живота. Появата му е изненадваща, а когато пациентите са деца е меко казано шокираща. Както се оказва, именно злокачествените карциноми са сред водещите причини за смъртност при подрастващите. Статистиката показва, че всяка година десетки хиляди деца по света биват диагностицирани с различни видове рак, а 1/3 от всички случаи са на левкемия.

Фактът, че цели 30% от раково болните деца страдат от левкемия от десетилетия тревожи лекари и изследователи. През годините са провеждани множество изследвания, които се опитват да намерят причината за развитие на именно този вид рак. Според редица учени системното излагане на нискочестотна електромагнитна радиация (ЕМР) се откроява като легитимен прекурсор на заболяването. Въпреки че това твърдение разделя специалистите на два лагера, съществуват множество изследвания в негова подкрепа.

Левкемия при децата

Левкемията е раково заболяване на кръвта, което причинява изменения в синтеза и работата на кръвните клетки. При нормални обстоятелства организмът произвежда оптимално количество бели кръвни клетки, които се борят с инфекциите и изпълняват различни дейности в тялото. При пациенти с левкемия белите кръвни клетки се синтезират в прекомерно големи количества и не могат да изпълняват нормално функциите си. Това нарушава хомеостазата в организма и предизвиква развитие на болестотворни процеси.

Въпреки че левкемията може да засегне деца и юноши от всички възрасти, най – често се проявява във възрастта между 2 и 5 години. При по – голямата част от пациентите състоянието е остро и прогресира бързо. Съществуват различни видове левкемия, но почти всички случаи при деца са на остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ). Тя обхваща около 75% от всички случаи на левкемия при юноши и деца под 19 годишна възраст. Тази разновидност на заболяването започва от лимфобластите. Това са незрели клетки, от които се образуват лимфоцитите. При анормални обстоятелства костния мозък започва да ги произвежда в големи дози. Това нарушава дейността на нормалните кръвни клетки и отслабва здравето.

Вторият най – често срещан тип левкемия при децата е острата миелоидна левкемия (ОМЛ). Тя засяга незрели кръвни клетки, наречени монобласти като нарушава тяхното узряване в моноцити. Заболяването започва да се развива в костния мозък и бързо се разпространява в кръвта. Съществуват и други видове левкемия, които засягат деца, но те са изключително редки.

Симптоми на левкемия при децата

Признаците за левкемия са индивидуални и могат да включват един или повече от следните симптоми:

 • Умора
 • Загуба на апетит
 • Отслабване
 • Треска
 • Главоболие
 • Блед вид
 • Болки в различни части на тялото
 • Персистираща кашлица
 • Упорита инфекция
 • Лесно посиняване
 • Кървящи венци
 • Често кървене от носа
 • Подуване на лимфни възли, стомах, ръце, лице
 • Замайване
 • Трудно спиране на кръвотечение дори при малки порязвания и охлузвания и др.

Въпреки че симптомите са неспецифични, острата левкемия прогресира бързо. Ранното диагностициране на заболяването повишава значително шанса за излекуване и възстановяване. Помнете, че появата на някой от гореспоменатите симптоми не означава, че детето ви страда от левкемия. Все пак е добре да следите състоянието на детето и да се консултирате с лекар ако не забележите подобрение в рамките на 2 седмици.

Причини и рискови фактори за развитие на левкемия при деца

Към момента няма ясно установени причини за развитие на левкемия при децата. Според лекарите, при по – голямата част от пациентите не са на лице рискови фактори и прекурсори на заболяването. Смята се, че ракът може да бъде провокиран от ДНК изменения в клетките на костния мозък, причинени от хромозомни аномалии. Част от учените вярват, че тези аномалии могат да бъдат наследени, докато други смятат, че се появяват в течение на живота на детето. Има и друга група специалисти, които са на мнение, че левкемията се развива в следствие на комбинация от наследствени и рискови фактори.

Известно е, че наличието на някои генетични заболявания сериозно повишава риска от развитие на левкемия. Най – голям риск представляват Синдрома на Даун и Синдром на Ли-Фраумени. Според Световната Здравна Организация (СЗО) рискови фактори могат да бъдат излагане на йонизираща и нейонизираща радиация, индустриални химикали и други замърсители на околната среда.

Нейонизираща радиация и детска левкемия

Нейонизиращата радиация като прекурсор на левкемия при децата отдавна е обект на проучвания. Съществуват множество независими изследвания със сходни резултати, които отчитат взаимовръзка между хроничното излагане на нискочестотно облъчване и случаите на левкемия при деца. Всъщност, според данните се наблюдава поетапно повишаване на заболеваемостта от левкемия при деца в развитите страни. Пик на пациенти с рак на кръвта на възраст между 2 и 5 години се откроява през първата половина на 20-ти век. Някои изследвания го свързват с електрифицирането на домовете. В допълнение, статистическите данни показват, че тази тенденция продължава и през следващите десетилетия. Единствен обединяващ фактор е именно повишеното излагане на нейонизиращи полета и навлизането на електронните устройства.

Според различни източници, нискочестотното облъчване може да повлияе върху развитието на левкемия при децата по три начина. На първо място нейонизиращата радиация има негативен ефект върху сперматогенезата. В допълнение, облъчването на плода по време на бременност може да индуцира генетични изменения. Установено е, че децата, чиито майки постоянно използват електронни устройства по време на бременност, са с повишен риск от поведенчески отклонения, влошен имунитет и развитие на карциноми. Не на последно място, хроничното излагане на нискочестотна радиация в следродилния период също влияе отрицателно върху развитието.

Една от причините левкемията да засяга децата може да се отдаде на факта, че те са много по – уязвими на микровълновата радиация. Техните тъкани, кости и кожа са с по – ниска плътност и електромагнитните вълни по – лесно проникват в организма. Всъщност, според някои специалисти костният мозък при децата е 10 пъти по – уязвим на микровълновото лъчение от този на възрастните. Повече за детското здраве и нискочестотната радиация можете да прочетете тук.

Легитимност на научните изследвания

Има много противници на хипотезата, че хроничното излагане на нискочестотни ЕМП може да бъдат причина за развитие на левкемия при децата. Те изтъкват, че проведените до момента изследвания са непълни и изводите от тях не могат да бъдат показателни за всички случаи на детска левкемия. Вземайки под внимание наличната научна литература, Международната агенция за ракови и изследвания (IARC) и СЗО класифицират нейонизиращото лъчение като потенциален канцероген.

Въпреки повишение риск от развитие на левкемия при деца , които са хронично изложени на нискочестотна радиация, СЗО не предприема ограничителни мерки за разпространението и интензитета на нейонизиращите полета. От една страна това се дължи на предположението, че ползата от нискочестотните електромагнитни полета е много по – голяма отколкото вредата. От друга страна, експертите изтъкват липсата на лабораторни експерименти с животни, които да потвърдят наблюденията от епидемиологичните изследвания като недостатък. В допълнение, нивата на нискочестотна ЕМР, които се приемат за опасни за здравето са много високи – 3 до 4 mG. Точно затова въведените стандарти за безопасност са разработени да предпазват единствено от непосредствената вреда от високи дози нейонизираща радиация. Рискът от дългосрочни проблеми е пренебрегнат.

Биоинициатива 2012

Адресирайки сериозността на проблема и нарастващия брой изследвания, които доказват вредата от нейонизиращата радиация, екип от 29 специалисти от 10 страни започва мащабен проект за компетентен анализ и оценка на събраната информация. Изследователи, учени и лекари се обединяват в каузата да създадат универсални стандарти за безопасност при излагането на нискочестотна електромагнитна радиация, основани на научни изследвания. През 2012г. специалистите публикуват доклад, който разглежда различни аспекти на въздействието на нейонизиращите ЕМП. Информацията в доклада се допълва и обновява периодично.

Една от секциите на този научен доклад е посветена на левкемията при децата. Екипът от специалисти провежда задълбочен анализ на съществуващите изследвания и аргументите за тяхната нелегитимност. Екипът оспорва тези аргументи и доказва, че нейонизиращото лъчение е сериозна заплаха за детското здраве. Специалистите изтъкват, че при излагане на по – ниски нива на системно облъчване (1 mG), връзката между ЕМР и детската левкемия ще бъде още по – осезаема.

Финални думи

В миналото левкемията при децата винаги е завършвала фатално. За щастие, през последните няколко десетилетия фаталната статистика драстично е спаднала. Днес заболяването е лечимо при над 85% от случаите. Въпреки това левкемията е сериозно и ненужно изпитание за децата, което оставя траен отпечатък върху живота им. Точно затова е есенциално като родители и като общество да се стремим да пазим най – малките! След като вече знаете, че хроничното излагане на нискочестотна радиация е заплаха за здравето децата ви, бихте могли да предприемете мерки за ограничаването ѝ. На нашия сайт можете да намерите подробна информация относно различни методи за ограничаване на нейонизиращото лъчение!

Източници

The BioInitiative Report. 2022. Home. [online] Available at: https://bioinitiative.org/

Buffler PA, Kwan ML, Reynolds P, Urayama KY. Environmental and genetics risks factors for childhood leukemia: Appraising the evidence. Cancer Invest 2005; 1: 60-75.

Infante-Rivard C, Deadman JE. Maternal occupational exposure to extremely low frequency magnetic fields during pregnancy and childhood leukemia. Epidemiology 2003; 14: 437-41.

Namayandeh SM, Khazaei Z, Lari Najafi M, Goodarzi E, Moslem A. GLOBAL Leukemia in Children 0-14 Statistics 2018, Incidence and Mortality and Human Development Index (HDI): GLOBOCAN Sources and Methods. Asian Pac J Cancer Prev. 2020 May 1;21(5):1487-1494. doi: 10.31557/APJCP.2020.21.5.1487. PMID: 32458660; PMCID: PMC7541866.

Foliart DE, Pollock BH, Mezei G, Iriye R, Silva JM, Ebi KL, Kheifets L, Link MP, Kavet R. 2006. Magnetic field exposure and long-term survival among children with leukaemia. Br J Cancer 94(1):161-164.

Euro.who.int. 2022. [online] Available at: <https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/97016/4.1.-Incidence-of-childhood-leukaemia-EDITED_layouted.pdf>