Всички знаем, че веществата които бременната жена приема имат пряко влияние върху здравето на нероденото бебе. Същото се отнася и за психо – емоционалното състояние на майката. А запитвали ли сте се дали факторите на околната среда също влияят върху развитието на плода? Ежедневно сме подложени на различни стресови фактори и външни влияния които се отразяват върху здравето ни. Логично, тези въздействия рефлектират и върху развиващия се ембрион. В това число влиза и електромагнитното облъчване.

Темата за въздействието на електромагнитното облъчване върху здравето на хората намира все по – широка аудитория. Непрестанното развитие и разрастване на телекомуникационните мрежи, наред с всеобхватното разпространение на електронните и мобилни устройства повдига въпроса за безопасността им. Все повече хора започват да споделят безпокойството си относно вероятността от неблагоприятни ефекти, свързани с прекомерната електромагнитна радиация, в това число и върху феталното развитие.

Най – важното за радиочестотната радиация

Радиочестотните полета са вид електромагнитни полета, които излъчват нейонизираща радиация. В този смисъл RF полетата нямат достатъчен енергиен заряд, за да предизвикат атомно йонизиране. Това означава, че радиочестотното облъчване не може да наруши атомната структура и да предизвика изменения на ДНК (свойство, присъщо на йонизиращата радиация). Базирайки се на това, учените дълго време са смятали, че RF полетата не представляват заплаха за човешкото здраве.

Тъй като нискоенергийното облъчване не води до видими здравословни изменения при краткосрочно излагане, въздействието му не е било предмет на засилен научен интерес. Едва през последните десетилетия учените  започват да изследват ефекта на RF полетата върху хората. Въпреки че не променят ДНК, тези полета могат да предизвикат вибрации и да въздействат върху атомното движение. Именно това индиректно влияние върху ДНК подтиква специалистите да разширят познанията си за ефекта на RF облъчването. Освен това RF радиацията може да причини тъканно увреждане посредством извънредно клетъчно нагряване.

Източници на RF радиация

Основната причина за нарастващата тревога сред населението е, че радиочестотните полета ни заобикалят и облъчват все повече. От ден на ден излагането на RF радиация разширява обхвата си и се разпростира навсякъде по света. В действителност, радиочестотните полета са част от живота на хората от много време. Именно радио комуникациите са основата за разработване и разпространение на съвременните високотехнологични мобилни мрежи. Основните източници на RF облъчване, създадени от хората са:

 • Радио кули
 • Телевизионни кули
 • Радари
 • Клетки на мобилни оператори
 • Медицинско оборудване
 • Смартфони
 • Мобилни устройства
 • Сателитни телефони
 • WIfi
 • Бебешки монитори
 • Микровълнови фурни
 • Телесни скенери
 • Локални безжични мрежи
 • Bluetooth

Влияние на RF радиацията през различните етапи на ембриогенеза

Съществуват редица проучвания, които доказват, че прекомерното излагане на RF радиация има негативен ефект върху човешкото здраве. Установено е, че облъчването от радиочестотния спектър влошава състоянието на имунната система и повишава оксидативния стрес. Още повече, наблюдава се неблагоприятно въздействие върху качеството на сперматозоидите и понижена продуктивност на ДНК. В резултат на нарастващата научна база данни, удостоверяваща отрицателния ефект на радиочестотната радиация, СЗО я обявява за потенциален причинител на карциноми.

Знаейки всичко това е нормално да се замислим как RF радиацията въздейства върху най – уязвимите групи – бременните жени и децата. Изследване от 2014 се фокусира върху степента на радиочестотно облъчване на ембриона през различните фази на бременността. Според данните степента на облъчване на неродените деца варира според феталния период. През първия триместър до ембрионите достига по – малки дози облъчване в сравнение с втория и третия триместър. Основната предпоставка за това е, че в течение на бременността бебето прогресивно расте.

В началните етапи след зачеването ембрионът е много малък и е предпазен от вътрешните органи на майката. С течение на времето размерът му се увеличава и започва да се приближава до коремната стена. Съществува пропорционална зависимост между големината на плода и степента на облъчване. Тоест, с напредване на бременността тялото и мозъкът на бебето са по – податливи на ефекта от електромагнитното облъчване. Установено е, че позицията на бебето в корема няма значително отношение към степента на излагане на RF вълни.

Здравни рискове от радиочестотното облъчване за ембрионалното развитие

В научната литература има немалко проучвания които се фокусират върху ефекта на RF полетата върху ембрионалното развитие. Въпреки че механизмите на влияние на радиочестотната радиация не са съвсем изяснени, съществуват множество индикации, че тя крие опасност за здравето на неродените бебета. Освен това голям брой изследвания свързват прекомерната употреба на мобилни устройства и смартфони по време на бременност с поведенчески и здравословни проблеми в по – късен етап на човешкото развитие.

Напълно нормално е да предположим, че развиващите се бебета са по – податливи на електромагнитното облъчване. Чувствителните ембриони преминават през множество трансформации и интензивно клетъчно развитие. Формиращите се витални системи са изложени на въздействието на множество фактори. Според някои специалисти тези външни влияния, включително RF радиацията, могат да имат негативен ефект върху епигенетичната ДНК експресия. Изследване от 2004 г. докладва, че честата употреба на мобилни телефони засяга нивата на генна експресия в ембрионалните стволови клетки.

През годините много изследвания са доказвали негативния ефект на йонизиращата радиация върху развитието и здравето на хората. Както вече споменахме, напоследък учените се фокусират и върху нейонизиращото облъчване като източник на здравословни проблеми. В тази връзка, голяма част от проучванията доказват директна или индиректна връзка между ЕМР и разнородни проблеми в развитието, включително:

 • Поведенчески отклонения
 • Предразположеност към рак, особено левкемия
 • Потенциални проблеми на опорно – двигателния апарат
 • Понижена функция на имунната система

Допълнителна информация по темата за влиянието на електромагнитните полета върху развитието можете да прочетете тук.

Какво да предприемете

Фактът, че с напредване на бременността бебето е по – податливо към електромагнитното лъчение е предпоставка за развитие на здравословни проблеми в периода на интензивен фетален растеж. Ако искате да предпазите нероденото си дете от потенциални вреди е добра идея да ограничите излагането си на RF радиация.

Първата стъпка която можете да предприемете е да минимизирате времето което прекарвате на телефона си. В наши дни мобилните телефони далече не са само устройство за провеждане на разговор. В действителност повечето хора използват GSM-ите си за правене на снимки, търсене на информация, работа, споделяне, четене и т.н. Може би не си давате сметка, но всеки път когато използвате телефона си за нещо различно от разговор, най – вероятно го слагате в зоната около корема или гърдите си.

Ако сте бременна, това означава, че бебето ви е директно изложено на електромагнитното облъчване. Важно е да знаете, че степента на електромагнитно облъчване се определя най – вече от близостта на предавателя. Тоест, колкото по – близо държите телефона си, толкова по – голяма доза RF радиация получавате.

Определяне на радиационната експозиция

Един от най – добрите начини да предпазите себе си и любимите си хора от електромагнитната радиация е като направите средата в която живеете безопасна. Ако се опасявате, че радиационната експозиция в дома или на работното ви място е прекалено голяма можете да се обърнете към нас! Нашият екип от квалифицирани геобиолози може да ви съдейства в определянето на нивата на електромагнитна радиация и да ви предложи ефективни насоки и продукти за предпазване. На интернет страницата ни можете да откриете подробна информация за услугите които предлагаме.

Вземете необходимите мерки да предпазите семейството си!

Източници

Varsier N, Dahdouh S, Serrurier A, De la Plata JP, Anquez J, Angelini ED, Bloch I, Wiart J. Influence of pregnancy stage and fetus position on the whole-body and local exposure of the fetus to RF-EMF. Phys Med Biol. 2014 Sep 7;59(17):4913-26. doi: 10.1088/0031-9155/59/17/4913. Epub 2014 Aug 7. PMID: 25098501.

Pinto, Iole & Bellieni, Carlo. (2012). Fetal and Neonatal Effects of EMF. 10.13140/2.1.1341.7605.

Belyaev I, Markova E, Malmgren L. [2010] Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells Stronger than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk. Environ Health Perspect. 118(3): 394–399.

Gandhi, G., Kaur, G., Nisar, U. (2014). A cross-sectional case control study on genetic damage in individuals residing in the vicinity of a mobile phone base station. Electromagn. Biol. Med. 4:344–354.

Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children. Epidemiology. 2008 Jul;19(4):523-9. doi: 10.1097/EDE.0b013e318175dd47. PMID: 18467962.

Williams PM, Fletcher S. Health effects of prenatal radiation exposure. Am Fam Physician. 2010 Sep 1;82(5):488-93. PMID: 20822083.

Czyz J, Guan K, Zeng Q, Nikolova T, Meister A, Schönborn F, Schuderer J, Kuster N, Wobus AM. 2004. High frequency electromagnetic fields (GSM signals) affect gene expression levels in tumor suppressor p53-deficient embryonic stem cells. Bioelectromagnetics. 25(4):296-307

Kheifets L, Oksuzyan S. 2008. Exposure assessment and other challenges in nonionizing radiation studies on childhood leukemia. Radiat Prot Dosimetry 2008; 132:139-47.