Отрицателното въздействие на електромагнитната  радиация (ЕМР) и вредата от повишените нива на оксидативен стрес са едни от най – изследваните и дискутирани теми през последните години. Макар на пръв поглед да ви изглежда, че двете нямат връзка по между си, учените са установили, че това далеч не е така. В действителност, в научната литература редовно излизат нови  проучвания, които потвърждават риска от свръхпроизводство на окислителни видове в резултат на прекомерното излагане на радиочестотно облъчване.

Идеята за нейонизиращата радиация като прекурсор на оксидативен стрес  се дължи до голяма степен на главоломното повишаване на нивата на радиочестотна (РЧ)  ЕМР в ежедневието и асоциираните здравословни отклонения. Най – съществен принос за това имат телекомуникационните технологии и разпространението на безжичния интернет, които достигат нови пикове всяка година. За повечето хора интегрирането на модерните технологии във всеки аспект на съвременния живот е напълно естествен процес. Въпреки това нарастващ брой учени алармират за вредното им въздействие върху цялостното здравословно състояние и опасността от развитие на различни заболявания.

Какво трябва да знаете за оксидативния стрес

Остаряването е естествен биологичен процес, който се характеризира с постепенно акумулиране на оксидирани биомолекули и увредени клетъчни органели, които причиняват прогресивна загуба на структурния интегритет и функциите на органите и системите в човешкото тяло. В дългосрочен план това води до затормозяване на биохимичните реакции в организма и свързаните с това дегенеративни промени. С други думи, когато клетките в организма започнат да се увреждат и умират по – бързо, отколкото да се регенерират, започваме да стареем. Според редица съвременни проучвания един от главните виновници за това е именно оксидативния стрес.

Свободни радикали

Свободните радикали са изключително нестабилни молекули, които притежават свойството да се свързват със стабилни молекули, за да се стабилизират. Тези реактивни съединения (ROS – реактивни кислородни видове и RNS – реактивни азотни видове) се синтезират в човешкия организъм в резултат на нормални метаболитни процеси, както и под въздействие на възпаления. В тяло с балансирана хомеостаза те функционират като сигнални молекули, които помагат на тялото да се бори с агресорите като индуцират имунен отговор. За да се предотврати натрупване на реактивни видове  и клетъчното увреждане, тялото разполага с комплексна антиоксиданта система. Една от най – важните функции на антиоксидантите е да се свързват със свободните радикали, като по този начин ги обезвреждат. Това е вид естествена защита на организма срещу оксидативен стрес.

Същност на оксидативния стрес

Въпреки че основният стремеж на човешкото тяло е да бъде в постоянно състояние на хомеостаза, понякога това не е възможно. Нарушаването на вътрешния баланс може да настъпи под въздействие на редица ендогенни и екзогенни фактори. В такъв случай в тялото започват да се развиват болестотворни процеси и здравето се компрометира. Днес учените смятат дисбаланса в нивата на антиоксидантите и реактивните видове за една от най – сериозните предпоставки за развитие на сериозни хронични заболявания. Освен чрез естествените биологични процеси, свободните радикали се акумулират в тялото в резултат на:

 • Нездравословна диета, богата на възпалителни храни
 • Консумация на алкохол
 • Тютюнопушене
 • Прием на определени медикаменти
 • Пестициди и други токсини в храната
 • Излагане на силна UV – радиация без подходяща защита
 • Замърсяване на околната среда
 • Ежедневен стрес
 • Прекомерно физическо натоварване
 • Наднормено тегло
 • Под въздействие на ЕМР

Всички тези фактори допринасят за стремглавото отделяне на свободни радикали в организма, за сметка на забавения синтез на противоокислителни вещества. Прекъсването на този верижен процес е есенциално за здравето, тъй като в дългосрочен план води до повишени нива на оксидативен стрес. Оксидативният стрес, от своя страна, се асоциира с над 60 хронични заболявания, включително:

 • Повишено кръвно налягане
 • Артериални плаки
 • Астма
 • Повишен риск от сърдечен удар
 • Алцхаймер
 • Паркинсон
 • Диабет
 • Артрит
 • Фибромиалгия
 • Карциноми
 • Дерматит
 • Акне
 • Алергичен ринит
 • Преждевременно стареене и др.

Връзката между ЕМР и оксидативния стрес

До съвсем скоро здравния аспект на нейонизиращата радиация не е бил обект на задълбочени изследвания, тъй като се е вярвало, че не може да провокира клетъчни изменения. Днес вече знаем, че това не е вярно. Електромагнитните  полета се излъчват от естествени и изкуствени (създадени от хората) източници. И докато човешкото тяло милиони години се е адаптирало към естествените форми на ЕМР, нейонизиращото лъчение, продукт на човешка дейност, придобива глобален обхват едва през последните няколко десетилетия.

Както често дискутираме в нашия блог, ежедневното излагане на ЕМР компрометира здравето и нарушава хомеостазата в организма. От една страна е установено, че непосредствената близост до източник на нейонизиращо ЕМП повишава нивата на ЕМР в тялото, тъй като тя има свойството да прониква през тъкани и материи. В допълнение, хроничното облъчване с нейонизираща радиация нарушава естествените биоритми. Голям брой проучвания изследват нетермичното въздействие на радиочестотното ЕМП и откриват, че те допринасят за повишаване на количеството свободни радикали.

Взаимодействайки с клетките, нейонизиращото лъчение не само индуцира синтеза на реактивни видове, а и инхибира производството на антиоксиданти. Това нарушава баланса между про – и анти – окислителни вещества и причинява оксидативен стрес. Свръхпроизводството на свободни радикали компрометира функциите на клетъчните мембрани, променя ензимната активност, нарушава генната експресия, отслабва имунната система, повишава риска от възпаления и може да доведе до ДНК увреждане.

ЕМР и мозъка

Немалко изследвания се фокусират върху въздействието на радиочестотното лъчение от мобилните телефони върху функциите на мозъка. Непосредствената близост на мобилния телефон до черепната кутия е от съществено значение за нивото на ЕМР. Според данните, този тип ЕМП могат да повлияят негативно върху невронната дейност.

От една стана, товар се дължи на термалния ефект на нейонизиращото лъчение. От друга страна, РЧ ЕМР може да измени пропускливостта на кръвно – мозъчната бариера и така да допринесе за формирането  на ROS. Повишените нива на ROS в мозъка в резултат на хронично излагане на радиочестотна радиация значително повишават риска от неврологични заболявания, нарушена когнитивна дейност и развитие на мозъчни тумори.

Минимизиране на вредата от радиочестотното лъчение

Може би забелязахте, че оксидативният стрес е проблем на съвременното общество. Както се оказва, основната част от прекурсорите на окислението, в това число радиочестотното електромагнитно облъчване, са продукт на човешка дейност, липса на информираност и вредни навици. Вярно е, че факторите са много и не всички са в нашето поле на контрол, но все пак има много начини, по които можем да ограничим провокирането на оксидативен стрес.

Както винаги, първата стъпка към промяната започва отвътре. По точно, изключването на вредните навици и здравословната балансирана диета значително могат да подобрят здравословното състояние и способността на организма да се справя с оксидативния стрес. Този ефект със сигурност се подсилва с регулярна умерена физическа активност и ограничаване на нейонизиращото лъчение. Има редица неща, които бихте могли да предприемете, за да минимизирате електромагнитното облъчване. Тук и тук ще намерите практични насоки за предпазване от ЕМР у дома и на работа.

Източници

Kıvrak EG, Yurt KK, Kaplan AA, Alkan I, Altun G. Effects of electromagnetic fields exposure on the antioxidant defense system. J Microsc Ultrastruct. 2017 Oct-Dec;5(4):167-176. doi: 10.1016/j.jmau.2017.07.003. Epub 2017 Aug 2. PMID: 30023251; PMCID: PMC6025786.

Leszczynski D, Joenvaara S, Reivinen J, Kuokka R. Non-thermal activation of the hsp27/p38MAPK stress pathway by mobile phone radiation in human endothelial cells: molecular mechanism for cancer- and blood-brain barrier-related effects. Differentiation. 2002;70:120–9.

Stevens RG. Electromagnetic fields and free radicals. Environ Health Perspect. 2004 Sep;112(13):A726; author reply A726. doi: 10.1289/ehp.112-a726a. PMID: 15345355; PMCID: PMC1247543.

Yakymenko I, Tsybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kyrylenko S. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med. 2016;35(2):186-202. doi: 10.3109/15368378.2015.1043557. Epub 2015 Jul 7. PMID: 26151230.

Volkow ND, Tomasi D, Wang GJ, Vaska P, Fowler JS, Telang F, et al. Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose metabolism. JAMA. 2011;305:808–13.